Hjem > Ergoterapi og politik > Etf's fonde og puljer

Etf's fonde og puljer

Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg administrerer tre fonde og puljer.

Praksispuljen

Hvem kan søge?

Ergoterapiarbejdspladser, hvor ergoterapeuterne er aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

Et praksispuljeprojekt skal kort fortalt tage udgangspunkt i ergoterapeutisk praksis, hvor der er en direkte relation mellem patienter/borgere og ergoterapeuter. Men et praksispuljeprojekt kan også være et redskab, som skal valideres.  

Privatpraktiserende ergoterapeuter kan også ansøge om projektmidler i Praksispuljen gældende fra 1. feb. 2013. Se mere i bevillingskriterierne for Praksispuljen.

Projektidè?

Har I på arbejdspladsen formuleret en projektidè, men mangler en egentlig projektbeskrivelse og har brug for sparring for at komme videre, så kan du uden for ansøgningsfristerne ansøge om 5000 kr. til konsulentbistand.

Du finder Kriterier for behandling af ansøgninger til Praksispuljen her

Praksispuljens formål

 • At kvalitetsudvikle og dokumentere ergoterapifaglige ydelser
 • At forbedre grundlaget for prioritering af de ergoterapeutiske ydelser
 • At synliggøre og præcisere ergoterapi på den enkelte arbejdsplads

Baggrund

Praksispuljen blev etableret pr. 1.1.2000 for en tidsbegrænset periode på 5 år. På REP2004 blev det besluttet, at Praksispuljen fortsætter uden tidsbegrænsning. Pengene kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 92 kr. til puljen, som en del af medlemskontingentet. Afhængig af medlemstallet tilføres puljen ca. 565.000 kr. årligt.

Praksispuljen administreres af Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg.

Praksispuljen støtter

 • Projekter, der søger at skabe sammenhæng mellem aktuel ergoterapiteori og ergoterapeutisk praksis ved implementering af ergoterapeutiske modeller/teorier og redskaber
 • Projekter, der omsætter ergoterapeutisk viden og praksis erfaring til udarbejdelse og implementering af evidensbaserede kliniske retningslinjer
 • Projekter, der udvikler ergoterapeutiske ydelser
 • Projekter, der oversætter, afprøver og validerer ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, arbejdsprocesmodeller og metoder

Støtte fra Praksispuljen kan anvendes til:

 • Udarbejdelse af praksispulje projektbeskrivelse (max. kr. 5.000).
 • Gennemførelse af praksispuljeprojektet
 • Undervisning og/eller konsulentbistand i forbindelse med praksispuljeprojektet.
 • Relevant kursus eller mødevirksomhed (se regler for dette i bevillingskriterierne)
 • Formidling af praksispulje projektets resultater
 • Støtte fra praksispuljen er betinget af, at arbejdsgiveren støtter projektet, økonomisk såvel som ledelsesmæssigt.
 • Praksisprojekter med fokus på implementering af ergoterapeutisk intervention kan søge frikøb op til 50.000, - kr.

 

Afrapportering og tilbagebetaling af midler

Når du har fået en projektbevilling fra Etf's Praksispulje er du forpligtet til at aflægge afrapportering senest to år efter, du har modtaget denne.
Gem derfor dit ansøgningsnr. og dit bevillingsbrev fra Etf.

Regnskab:
Afrapporteringsskabelon vedr. regnskab
Resterer der uforbrugte midler ved projektets afslutning, skal beløbet tilbageføres til Ergoterapeutforeningen via reg.nr. 4180 konto 8052336

Indhold:
Afrapportering vedr. projektets indhold og resultater. Når du har fået en bevilling fra Etf's Praksispulje er du forpligtet til at afrapportere og dele viden med Etf's medlemmer. Du kan udarbejde din afrapportering til Etf's Videnbank efter nedenstående vejledning:

 • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
 • Artiklen skrives i et worddokument.
 • Vi vil gerne have små portrætfotos af dig/jer, der skriver artiklen – paslignende portrætter, gerne digitalt.

Mail din afrapportering med bilag påført ansøgningsnummer til Ulla Garbøl på ug@etf.dk

Forskningsfonden

Hvem kan søge?

Ergoterapeuter, der er aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

Du finder Kriterier for behandling af ansøgninger til Forskningsfonden her

Forskningsfondens formål

 • Er at yde tilskud til udviklingsarbejde og forskning inden for ergoterapi i overensstemmelse med Ergoterapeutforeningens forskningspolitik.

Etf's forskningspolitik har fokus på udvikling af ny viden inden for ergoterapi, herunder sikring og udvikling af det videnskabelige grundlag for de ergoterapeutiske teorier og metoder.

Forskningsfonden blev oprettet i 1984.

Pengene i Forskningsfonden kommer fra medlemmerne, som årligt indbetaler 92 kr. til fonden. Disse er en del af medlemskontingentet. Afhængig af medlemstallet tilføres puljen ca. kr. 565.000 kr. årligt.

Forskningsfonden administreres af Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg.

Forskningsfonden støtter

 • Forskning med henblik på udvikling af det videnskabelige grundlag for ergoterapi
 • Forskning med henblik på udvikling af ergoterapeutiske teorier og metoder, herunder også oversættelse og validering af udenlandske redskaber
 • Forskning i effekt af samt evidens for ergoterapeutiske ydelser
 • Forskning i betydningen af menneskelig aktivitet og deltagelse for sundhed og velbefindende
 • Forskning i helhedsorienteret rehabilitering

Støtte fra forskningsfonden kan anvendes til

 • Udarbejdelse af projektbeskrivelse
 • Gennemførelse af forskningsprojekt
 • Konsulentbistand
 • Formidling af forskningsresultater

Støtte fra forskningsfonden kan anvendes til

 • Udarbejdelse af projektbeskrivelse
 • Gennemførelse af forskningsprojekt
 • Konsulentbistand
 • Formidling af forskningsresultater

 

 

Afrapportering og tilbagebetaling af midler

Når du har fået en projektbevilling fra Etf's Forskningsfond er du forpligtet til at aflægge afrapportering senest to år efter, du har modtaget denne.
Gem derfor dit ansøgningsnr. og dit bevillingsbrev fra Etf.

Regnskab:
Afrapporteringsskabelon vedr. regnskab
Resterer der uforbrugte midler ved projektets afslutning, skal beløbet tilbageføres til Ergoterapeutforeningen via reg.nr. 4180 konto 8052336

Indhold:
Afrapportering vedr. projektets indhold og resultater. Når du har fået en bevilling fra Etf's Forskningsfond er du forpligtet til at afrapportere og dele viden med Etf's medlemmer. Du kan udarbejde din afrapportering til Etf's Videnbank efter nedenstående vejledning:

 • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
 • Artiklen skrives i et worddokument.
 • Vi vil gerne have små portrætfotos af dig/jer, der skriver artiklen – paslignende portrætter, gerne digitalt.

Mail din afrapportering med bilag påført ansøgningsnummer til Ulla Garbøl på ug@etf.dk

 

 

 

Studierejsefonden

Studierejsefonden består af to fonde. En fond for uddannede ergoterapeuter og en fond for ergoterapeutstuderende.

Studierejsefond for uddannede ergoterapeuter

Aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der har præsentation af egen ergoterapifaglig forskning og/eller -udvikling på internationale konferencer, kan søge støtte i Etf's Studierejsefond til rejseudgifter.
Du har også mulighed for at søge midler til en ergoterapirelevant studierejse i udlandet

Hvem kan søge?

Aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen i forbindelse med at indhente viden om andres praksis eller formidle egen viden.

Baggrund:
Fondens samlede årlige midler udgør  50.000 kr. pr. år. Etf's hovedbestyrelsen fastsætter det årlige beløb i forbindelse med detailbudgetteringen.

Vær opmærksom på, at støttebeløbenes størrelse afhænger af det aktuelle antal ansøgere i en given ansøgningsrunde.

Studierejsefonden administreres af Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg.

Du finder Kriterier for behandling af ansøgninger til Studierejsefonden her

Studierejsefonden støtter

 • Rejse og opholdsudgifter i forbindelse med studierejse/studieophold
 • Deltagelse i konference eller kongres
 • Udarbejdelse af formidlingsmateriale (posters, pjecer, film etc.) i forbindelse med studierejse/konference eller kongres

Studierejsefonden støtter ikke udgifter i forbindelse med efteruddannelse eller længerevarende diplom- eller masteruddannelsesforløb i ind- og udland.

Støtte fra Studierejsefonden kan anvendes til

 • Medfinansiering af rejse og opholdsudgifter i forbindelse med studierejse/studieophold. I forbindelse med studierejse/studieophold er det en forudsætning, at der er beskrevet en overordnet plan for opholdet, her angives aftaler, kontaktpersoner samt formål og indhold.
 • Medfinansiering af deltagergebyr i forbindelse med konference eller kongres. Forudsætningen for støtte til deltagelse i kongresser eller konferencer er, at ansøger har fået optaget abstract til mundtlig præsentation eller poster-præsentation.
 • Medfinansiering af udarbejdelse af formidlingsmateriale (posters, pjecer, film etc.) i forbindelse med studierejse/konference eller kongres.

For at opnå støtte, skal rejsen have en tydelig beskrevet relevans for andre ergoterapeuter end den person, der deltager i rejsen.

Modtagerne forpligter sig til at formidle oplevelser og erfaringer til andre ergoterapeuter.

 

Udbetaling af bevilling for uddannede ergoterapeuter

Har du fået en bevilling fra Studierejsefonden, skal du indsende rejsebilag, før du kan få beløbet udbetalt.

Du skal indsende dine bilag påført dit bevillingsnr. (står i det brev, du modtog i forbindelse med bevillingen) til Etf´s regnskabsmedarbejder Karina Lund Larsen på mail: kll@etf.dk

Studierejsefond for ergoterapeutstuderende

Til ergoterapeutstuderende har Etf årligt øremærket 10.000 kr. til studierejser i forbindelse med internationale konferencer fx. WFOT, COTEC, nordiske ergoterapi-konferencer.

Støtte fra Studierejsefonden kan også anvendes til medfinansiering af rejse og opholdsudgifter i forbindelse med studierejse/studieophold. I forbindelse med studierejse/studieophold er det en forudsætning, at der er beskrevet en overordnet plan for opholdet, her angives aftaler, kontaktpersoner samt formål og indhold.

Studerende der modtager støtte fra studierejsefonden forpligter sig til at formidle oplevelser og erfaringer til andre ergoterapeuter. 

Du finder bevillingskriterier for Studierejsefonden her

Udbetaling af bevilling for ergoterapeutstuderende

Har du fået en bevilling fra Studierejsefonden, skal du indsende rejsebilag, før du kan få beløbet udbetalt.

Du skal indsende dine bilag påført dit bevillingsnr. (står i det brev, du modtog i forbindelse med bevillingen) til Etf´s regnskabsmedarbejder Karina Lund Larsen på mail: kll@etf.dk

Sådan ansøger du

Ansøgninger til Ergoterapeutforeningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond foregår i en elektronisk procedure via e-fond.

Når du har oprettet dig som ansøger til en af Etf's fonde og puljer kan du gå ind og ud af ansøgningsskemaet på efond. Som ansøger vil du automatisk blive guidet igennem skemaet og proceduren ift. at få udfyldt din ansøgning korrekt. Du er ikke forpligtet til at indsende din ansøgning, selvom du har oprettet dig som ansøger. 

Find ansøgningsskemaer her eller på www.efond.dk/etf

Ansøgningsfrist

15. februar og 15. september.
Forventet sagsbehandlingstid er 2 mdr. og i denne periode er efond lukket for ansøgninger.

Kommissorium

Kommissorium for Ergoterapeutforeningens puljer og fonde & Bevillingsudvalg er blevet revideret i 2018.
Du finder kommissorium her

Bevillingsudvalget

Bevillingsudvalget består pr. 1.9. 2019 af:

 • Lotte Lagoni, ergoterapeut, næstformand i Etf & formand for Bevillingsudvalget
 • Elise Bromann Bukhave, ergoterapeut, Ph.d. lektor Professionshøjskolen Absalon
 • Anette Enemark Larsen, ergoterapeut, Ph.d. lektor Københavns Professionshøjskole
 • Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient.san, Ph.d, forsker Syddansk Universitet
 • Rikke Petersen, ergoterapeut, Plejehjemsleder, Aalborg kommune
 • Majbrit Lykke Kjær, udviklingsergoterapeut, Ringsted Kommune 
 • Louise Rosholm, ergoterapeut, cand. san i ergoterapi, Rehabiliteringsafdelingen OUH​
Sidst opdateret
08.08.2019