Hjem > Ergoterapi og politik > Fokusområdet 2017-2019

Fokusområdet 2017-2019

Etf’s politiske fokusområde 2017-19 er ”Kvalitet i opgaveløsningen og trivsel i arbejdslivet”.
Fokusområdet blev vedtaget på REP16 i november 2016
Fokusområdet blev vedtaget på REP16 i november 2016

Kvalitet og trivsel

Du kan her læse mere om baggrunden for fokusområdet.

Hvad handler fokusområdet om?

Etf’s politiske fokusområde 2017-2019 er en faglig kvalitetsdagsorden koblet sammen med et fokus på medlemmernes arbejdsliv – som to sider af samme sag.

Vi befinder os i dag i en tid, hvor der er pres på velfærdsydelserne og trivslen på arbejdspladserne på grund af omstruktureringer, tilbagevendende krav om effektiviseringer og styringsformer, der primært baserer sig på økonomiske hensyn.

Vi har vist, at ergoterapeuter er omstillingsparate og byder sig til, hvor det giver mening i nye organiseringer og nye indsatser. Det har vi f.eks. set i hverdagsrehabilitering, på akutmodtagelser og på socialområdet.

Når vi som ergoterapeuter leverer god kvalitet i arbejdet, bliver borgerne mere selvhjulpne, og de bliver i stand til at udføre de aktiviteter, som er meningsgivende og betydningsfulde for dem. Ergoterapi med kvalitet skaber værdi for borgere og samfund. Det er vi stolte af, og det vil vi gerne måles på.

Vi ved godt, at et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er med til at styrke kvaliteten i arbejdet. Det er altså også til gavn for borgere, når vi gør en indsats for gode og sunde arbejdsvilkår for ergoterapeuter.

Skal vi lykkes med indsatsen for kvalitet og trivsel i hverdagen er det vigtigt med et velfungerende samarbejde på arbejdspladsen mellem ledere, tillidsvalgte og medarbejdere. Dette samarbejde skal vi styrke som en del af fokusområdet.

Kvalitet i opgaveløsningen og trivsel i hverdagen er hinandens forudsætninger. Derfor skal vi have fokus på begge dele.

Projekter i fokusområdet

Etf’s ambition og mål med fokusområdet tager udgangspunkt i fire principper:

Høj faglig kvalitet i nye kontekster

Det første princip for fokusområdet er, at vi arbejder for at udvikle og bidrage til høj faglig kvalitet i nye kontekster, herunder definition af kvalitetsbegrebet i en professionsfaglig kontekst.

 1. Målet er en definition af kvalitetsbegrebet i en professionsfaglig kontekst herunder at identificere den fagligt kompetente ergoterapeut anno 2017-2019 med rødder i aktivitetsvidenskab.
 2. Målet er at øge antallet af medlemstilbud (bredt forstået) med fokus på kvalitetsudviklingsarbejdet for det enkelte medlem, for arbejdspladsen og for faglige fællesskaber i samarbejde med de faglige fora og regionsbestyrelser.

Det er rettet mod faglig identitet og faglig stolthed samt styrke ergoterapeuters position i (nye) tværfaglige miljøer.

Nedenfor kan du læse mere om de konkrete projekter:

Flere stillinger på beskæftigelsesområdet

Projektets formål er, at der bliver skabt flere fagligt relevante ergoterapeutstillinger på beskæftigelsesområdet. Formålet er også at synliggøre, hvordan ergoterapeuters faglighed kan bidrage til at få mennesker udenfor arbejdsmarkedet i beskæftigelse og fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Etf har udarbejdet publikationen ”Ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering” i 2017, som er sendt til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg, KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg samt til udvalgte kommuner med henblik på at få etableret møder med Etf’s regionsformænd.

Du kan læse publikationen her

Fokus på demens

I februar 2016 besluttede Etf at tilslutte sig Demensalliancen, hvor også Dansk Sygeplejeråd, FOA, Ældre Sagen og PenSam deltager. Etf ønskede med dette at blive en aktiv medspiller på udviklingen af demensområdet og få konkret indflydelse på indholdet af den nationale demenshandlingsplan 2025 samt udmøntningen af de 470 millioner, som Folketinget har afsat til området i perioden 2016-2019.

I forhold til demenshandlingsplanen 2025 har Etf arbejdet for, at aktivitets- og deltagelsesområdet blev indskrevet, og at kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom blev kendt af beslutningstagerne.

 • Du kan læse demensalliancens indspark til den nationale demenshandlingsplan her (PDF)​
 • Du kan læse mere om demensalliancen her

For at få indflydelse på udmøntningen af de 23 initiativer i handlingsplanen afholdt EFS Geriatri og Etf en temadag om ergoterapi til borgere/patienter med demens d. 3. april 2017 i Odense. På temadagen blev der sat fokus på aktivitets- og deltagelsesområdet samt kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom.

 • Se invitationen her (PDF)

Etf har udarbejdet ti anbefalinger for aktivitet og deltagelse for borgere med demenssygdom, som hovedbestyrelsen godkendte i september 2017.

 • Du kan se de ti anbefalinger her (PDF)

På etf’s hjemmeside er der oprettet en temaside om demens, hvor du kan læse mere om området. 

 • Du finder temasiden her

Kvalitetsarbejdets betydning for arbejdsmiljøet

Det andet princip for fokusområdet er, at vi arbejder med kvalitetsarbejdets betydning for arbejdsmiljøet og vice versa, herunder de paradokser det indebærer.

 1. Målet er at skabe debat og dialog på et vidensbaseret grundlag om de indbyggede paradokser, blandt kollegaer på arbejdspladsen, internt i Etf’s faglige og politiske fora samt i samspil med vores tværfaglige kollegaer, samarbejdspartnere og beslutningstagere. 

Projektet er rettet mod anerkendelse af medlemmernes oplevelser og mod at skabe mulighedsrum for proaktive handlinger indenfor kvalitet, arbejdsmiljø, styringsformer og ledelse.

Indikatorer med indflydelse på opgaveløsningen

Det tredje princip for fokusområdet er, at vi arbejder med indikatorer, som har indflydelse på opgaveløsningens kvalitet med henblik på at komme med ergoterapifaglige anbefalinger og prioriteringer.

 1. Målet er, at udarbejde mindst 2 årlige fagpolitiske udspil som peger på faglige anbefalinger og prioriteringer til en samlet kvalificeret opgaveløsning til merværdi for borgeren og samfundet.

Nedenfor kan du læse mere om de konkrete projekter.

Flere stillinger på beskæftigelsesområdet

Projektets formål er, at der bliver skabt flere fagligt relevante ergoterapeutstillinger på beskæftigelsesområdet. Formålet er også at synliggøre, hvordan ergoterapeuters faglighed kan bidrage til at få mennesker udenfor arbejdsmarkedet i beskæftigelse og fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Etf har udarbejdet publikationen ”Ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering” i 2017, som er sendt til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg, KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg samt til udvalgte kommuner med henblik på at få etableret møder med Etf’s regionsformænd.

 • Du kan læse publikationen her

Fokus på demens

I februar 2016 besluttede Etf at tilslutte sig Demensalliancen, hvor også Dansk Sygeplejeråd, FOA, Ældre Sagen og PenSam. Etf ønskede med dette at blive en aktiv medspiller på udviklingen af demensområdet og få konkret indflydelse på indholdet af den nationale demenshandlingsplan 2025 samt udmøntningen af de 470 millioner, som Folketinget har afsat til området i perioden 2016-2019.

I forhold til demenshandlingsplanen 2025 har Etf arbejdet for, at aktivitets- og deltagelsesområdet blev indskrevet, og at kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom blev kendt af beslutningstagerne.

 • Du kan læse demensalliancens indspark til den nationale demenshandlingsplan her (PDF)​
 • Du kan læse mere om demensalliancen her

For at få indflydelse på udmøntningen af de 23 initiativer i handlingsplanen afholdt EFS Geriatri og Etf en temadag om ergoterapi til borgere/patienter med demens d. 3. april 2017 i Odense. På temadagen blev der sat fokus på aktivitets- og deltagelsesområdet samt kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom.

 • Se invitationen her (PDF)

Etf har udarbejdet ti anbefalinger for aktivitet og deltagelse for borgere med demenssygdom, som hovedbestyrelsen godkendte i september 2017.

 • Du kan se de ti anbefalinger her (PDF)

På etf’s hjemmeside er der oprettet en temaside om demens, hvor du kan læse mere om området. 

 • Du finder temasiden her

Bidrag til borgerindsatser

Det fjerde princip for fokusområdet er, at vi udarbejder bud på, hvordan ergoterapeuter bidrager til borgerindsatser, som skaber mest mulig værdi for borgeren og samfundet.

 1. Målet er, at vi i perioden 2017-2019 samarbejder med de faglige fora om at udarbejde mindst 3 vidensbaserede faglige produkter til professionens og fællesskabets kvalitetsudvikling (f.eks. kompetenceprofil).
 2. Målet er at få et professorat på FiA og et centrum for dansk ergoterapiforskning for derigennem at understøtte et mål om en øget forskningsmængde i samarbejde med andre forskningsmiljøer. 

Det er rettet mod, at Etf er en aktiv faglig og politisk aktør med henblik på øget kendskab til ergoterapeuters kompetencer og rettet mod at skabe et øget arbejdsudbud svarende til 750 stillinger i perioden 2017-2019.  

Nedenfor kan du læse mere om de konkrete projekter.

Flere stillinger på beskæftigelsesområdet

Projektets formål er, at der bliver skabt flere fagligt relevante ergoterapeutstillinger på beskæftigelsesområdet. Formålet er også at synliggøre, hvordan ergoterapeuters faglighed kan bidrage til at få mennesker udenfor arbejdsmarkedet i beskæftigelse og fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Etf har udarbejdet publikationen ”Ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering” i 2017, som er sendt til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg, KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg samt til udvalgte kommuner med henblik på at få etableret møder med Etf’s regionsformænd.

 • Du kan læse publikationen her

Fokus på demens

I februar 2016 besluttede Etf at tilslutte sig Demensalliancen, hvor også Dansk Sygeplejeråd, FOA, Ældre Sagen og PenSam. Etf ønskede med dette at blive en aktiv medspiller på udviklingen af demensområdet og få konkret indflydelse på indholdet af den nationale demenshandlingsplan 2025 samt udmøntningen af de 470 millioner, som Folketinget har afsat til området i perioden 2016-2019.

I forhold til demenshandlingsplanen 2025 har Etf arbejdet for, at aktivitets- og deltagelsesområdet blev indskrevet, og at kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom blev kendt af beslutningstagerne.

 • Du kan læse demensalliancens indspark til den nationale demenshandlingsplan her (PDF)​
 • Du kan læse mere om demensalliancen her

For at få indflydelse på udmøntningen af de 23 initiativer i handlingsplanen afholdt EFS Geriatri og Etf en temadag om ergoterapi til borgere/patienter med demens d. 3. april 2017 i Odense. På temadagen blev der sat fokus på aktivitets- og deltagelsesområdet samt kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom.

 • Se invitationen her (PDF)

Etf har udarbejdet ti anbefalinger for aktivitet og deltagelse for borgere med demenssygdom, som hovedbestyrelsen godkendte i september 2017.

 • Du kan se de ti anbefalinger her (PDF)

På etf’s hjemmeside er der oprettet en temaside om demens, hvor du kan læse mere om området. 

 • Du finder temasiden her

Kompetenceprofiler på det neurologiske område

Neurorehabilitering er traditionelt et stort arbejdsområde for ergoterapeuter, men området er ikke tidligere beskrevet i forholdet mellem ergoterapifaglige kompetencer og indsatser. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at iværksætte et arbejde om udarbejdelse af kompetencebeskrivelser på neurorehabiliteringsområdet.

Jim Jensen (Klinisk Specialist, Ergoterapeut MscRehab), Udviklingsenheden Regionshospitalet Hammel Neurocenter, tilknyttes Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier på SDU og frikøbes til opgaven som projektleder.

Arbejdet med kompetenceprofilerne indenfor neurorehabilitering skal resultere i klare anbefalinger til ergoterapeutiske kompetencer indenfor specialiseringsniveauerne.

 • Du finder kompetenceprofilerne på det neurologiske område her

Hjælpemiddelområdet: Kompetenceprofiler

”Kompetenceprofiler for ergoterapeuter på hjælpemiddelområdet – anbefalinger om viden, færdigheder og kompetence” er i oktober 2018 udarbejdet af ergoterapeuterne Åse Brandt og Didde Neuchs Christensen i samarbejde med Ergoterapeutforeningen.

Kompetenceprofilerne beskriver, hvilke kompetencer ergoterapeuter skal have på hjælpemiddelområdet for at varetage forskellige typer af hjælpemiddelformidling med den nødvendige faglige kvalitet.

 • Du finder kompetenceprofilerne på hjælpemiddelområdet her

Hjælpemiddelområdet: Politiske anbefalinger

Anbefalingerne beskriver bl.a. hvorledes det rette hjælpemiddel gør en forskel for borgeren med funktionsnedsættelse, og hvordan ergoterapeuter har de rette kompetencer til at varetage denne opgave. 

 • Du finder anbefalingerne på hjælpemiddelområdet her

Professorat ved kandidatuddannelsen på SDU
Ergoterapi er en ung forskningstradition, og vi har derfor behov for mere forskning, evidens og dokumentation af den ergoterapeutiske indsats. Derfor besluttede repræsentantskabet i 2016, at Etf medfinansierer et professorat på Forskningsenheden for Ergoterapi på SDU. Finansieringen løber i en 5-årig periode og udgør i alt en mio. kr.

Professor i ergoterapi Hans Jonsson holdt sin tiltrædelsesforelæsning d. 3. maj 2017 på SDU.

Stillingen vil være med til at højne faget yderligere, og bidrage til at videreudvikle ergoterapi i samfundet.

På Etf's repræsentantskabsmøde tegnede de to grafiske facilitatorer Ia Brix Ohmann og Johanne Brix pointerne fra temadrøftelserne om det nye fokusområde 'Kvalitet og trivsel i hverdagen', der blev vedtaget på mødet

Klik på illustrationen for at åbne den i fuld størrelse:

Illustration tegnet på REP16

Sidst opdateret
01.02.2019