Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > AMPS FNE > Om os - FNE AMPS

Om os - FNE AMPS

Her kan du læse mere om FNE AMPS.
Den faglige netværk af AMPS-interesserede ergoterapeuter er et Landsdækkende Fagligt Netværk for ergoterapeuter, der er organiseret i Etf og som arbejder med AMPS eller er interesseret i AMPS-området.

Formål

Gruppens formål er:

 • At fremme det kollegiale sammenhold mellem den faglige netværks medlemmer og at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver
 • At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse i brugen af AMPS og OTIPM bl.a. ved afholdelse af møder og kurser
 • At opmuntre til og fortsat bistå ved undersøgelse vedr. det pågældende arbejdsområde
 • At medvirke til ergoterapiens udvikling og fremme af dokumentation
 • At fremme tværgående samarbejde mellem de faglige netværk indbyrdes
 • At bistå Hovedbestyrelsen og Regionsbestyrelserne vedr. spørgsmål indenfor det faglige netværks område.

Disse formål indebærer, at den faglige gruppe:

 • Bidrager til og formulerer ønsker og behov for efteruddannelse
 • Afholder et årligt landsmøde/generalforsamling
 • Besvarer AMPS-faglige spørgsmål fra Etf
 • Bidrager ved planlægning af Ergoterapikonferencen

Hvad er AMPS

Assessment of Motor and Process Skills

- AMPS er en videnskabelig godkendt observationsundersøgelse, som er 
udviklet af den amerikanske ergoterapeut Anne Fisher.

- AMPS-testen baserer sig på observationer af klienter i aktivitet. Klienternes
funktionsevne bedømmes på det motoriske og procesmæssige område under udførelsen af aktiviteter.

- AMPS giver ergoterapeuter et redskab til at vurdere, om klienter med dysfunktioner kan forblive i eget hjem, hvilken indsats klienten kan tilbydes og effekten af den ergoterapeutiske indsats - herunder dokumentation der bygger på valide forskningsmetoder.

- Occupational Therapy Intervention Process Model, OTIPM, er det filosofiske grundlag for den ergoterapeutiske arbejdsmodel.

Hvem kan bruge AMPS
- Ergoterapeuter, der har deltaget i et 5-dages kursus, kalibreres og certificeres som AMPS- tester.

Lise Hostrup, børneergoterapeut, fortæller om sin erfaring med School AMPS efter selv at være blevet kalibreret i redskabet

Lise Hostrups artikel fra Ergoterapeuten 2, 2007

Mere om redskaber

 

Formålet for AMPS FNE er at understøtte ergoterapeuters kompetencer i at formidle og dokumentere den ergoterapeutiske undersøgelse, samt evalurere interventioner med udgangspunkt i redskaber, der bygger på aktivitetsbaseret og aktivitetsfokuseret tilgang. 

Ud fra et aktivitetscentreret perspektiv, har Center of Innovative OT Solutions udviklet nedenstående redskaber og ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel.  

Du kan klikke på nedenstående links, for at læse mere om de enkelte redskaber.

AMPS: http://innovativeotsolutions.com/tools/amps

School AMPS: http://innovativeotsolutions.com/tools/scamps

ESI: http://innovativeotsolutions.com/tools/esi

ACQ-OP: http://innovativeotsolutions.com/tools/acq-op

ACQ-SI: http://innovativeotsolutions.com/tools/acq-si

OTIPM: http://innovativeotsolutions.com/tools/otipm

 

Bestyrelsen - kontakt

Kontakt til bestyrelsen kan ske på:

ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk 

 

Formand

Mette Hedeboe

Økonomiansvarlig/arrangementkoordinator

Sonja Vinkler

Medlem af bestyrelsen

Lea Vallentin

Anne-Mette Thomsen

Suppleant

Britta Fredsskov Hegelund

Eva de Neergaard Christensen

Vedtægter

Godkendt 14. april 2016

AMPS-temaeftermiddag på din arbejdsplads?

Har I lyst til at samle kollegerne til en gang videoscoring og/eller undervisning/diskussion i forhold til et eller andet AMPS-emne?

Vi (AMPS FNE) booker og betaler AMPS-instruktør, hvis følgende er opfyldt:

 • At det er et åbent arrangement med mulighed for at andre AMPS FNE medlemmer kan deltage.
 • At deltagerne fra jeres arbejdsplads alle er medlemmer af AMPS FNE.
 • At I har plads til minimum 30 medlemmer af AMPS FNE.
 • At I er praktiske grise og sørger for kaffe/te og AV-udstyr (PC, projektor og lærred, overhead og højtalere).
 • At I henvender jer tids nok til at vi kan booke AMPS instruktør samt annoncere i Ergoterapeuten.

Planlægning af årets temaeftermiddage vil foregå to gange årligt – i januar, hvor efterårets arrangementer planlægges og i september, hvor forårets temaeftermiddage planlægges.

I planlægningen tages der hensyn til geografisk spredning, således at temaeftermiddagene bliver fordelt over landet.

Hold øje med kalenderen under arrangementer på Etf's hjemmeside.

Sidst opdateret
23.06.2021