Generalforsamlinger

Her finder du et arkiv over dokumenter, der knytter sig til generalforsamlinger i EFS Psykiatri og Psykosocial

Generalforsamlinger

Generalforsamling 2013

Indkaldelse til generalforsamling Ishøj Vandrehjem d. 2. maj kl 16.30- 17.30

Bestyrelsen for Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering indkalder i henhold til vedtægterne til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes

Torsdag den 2. maj 2013 kl 16.30 – 17.30

på adressen

Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strand 13, 2635 Ishøj

I overensstemmelse med vedtægterne § 4 stk 6 er dagsordenen følgende:

 1. Valg af referent og dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2012
 4. Indkomne forslag
  a) Bestyrelsen stillerforslag om vedtægtsændringer
 5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram for kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Budget for kommende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Helle Rasmussen - modtager ikke genvalg
  Bodil Fauerskov - modtager genvalg
  Irene Bendtsen - modtager ikke genvalg
 9. Valg af revisor og suppleant  
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal sende en mail til formanden med navn, arbejdsadresse, og et par linjer om baggrund for at opstille.

Tilmeld dig her (Der er lukket for tilmeldingen)

Se hele programmet her (pdf)

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Formand Irene Bendtsen

Sidst opdateret
19.02.2018