Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering samler kræfterne i et samarbejde på tværs af social- og hospitalspsykiatrien.

Seneste nyheder

5. november 2020
Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 er der afsat 3. mio. kr. til anbefalinger for rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale, herunder ergoterapeuter i den regionale psykiatri. Nu udgives beskrivelse af karriereveje og kompetenceprofiler for ergoterapeuter i den regionale psykiatri. Det sker i regi af Sundhedsstyrelsen.
28. oktober 2020
Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering kan nu - med stor begejstring - lancere projekt "Karriereveje i den Regionale Psykiatri", der skal rekruttere ergoterapeuter til den regionale psykiatri. Et projekt, der også har til formål at skabe større opmærksomhed omkring ergoterapeuters arbejde i psykiatrien, og som samtidig vidner om, hvor stor gennemslagskraft Ergoterapeutforeningens faglige selskaber har.
6. oktober 2020
Coronatiden kalder på nye muligheder for at gennemføre medlemsarrangementer digitalt eller i en kombination af fysiske og digitale møder. Sådan sikres foreningens demokratiske processer.