Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Lungerehabilitering

EFS Lungerehabilitering

Ergoterapifagligt Selskab for Lungerehabilitering er et selskab, der udveksler erfaringer og kommer med anbefalinger til, hvad god ergoterapi er, når det handler om lungepatienter.

Seneste nyheder

3. november 2020
Regionerne skal oprette senfølgeklinikker med bl.a. ergoterapifaglige kompetencer, der skal udrede og behandle patienter med uventede eller komplekse og langvarige senfølger efter COVID-19 og henvise dem til relevant rehabilitering. Det er en central del af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for, hvilket tilbud mennesker med COVID-19-senfølger skal have, og den fortjener ros. Men anbefalingerne deler også patienterne i et A- og B-hold, mener Ergoterapeutforeningen.
6. oktober 2020
Coronatiden kalder på nye muligheder for at gennemføre medlemsarrangementer digitalt eller i en kombination af fysiske og digitale møder. Sådan sikres foreningens demokratiske processer.
16. september 2020
Ergoterapeutforeningen foreslår sammen med fire andre fagforeningen på sundhedsområdet, at man laver en national handlingsplan for at hjælpe de mennesker, der kæmper med senfølger efter Corona. Forslaget møder opbakning på Christiansborg.