Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Kræft og Palliation

EFS Kræft og Palliation

Ergoterapifagligt Selskab Kræft og Palliation er et selskab, der udveksler erfaringer og kommer med anbefalinger til, hvad god ergoterapi på kræftområdet er.

Seneste nyheder

14. april 2020
Ergoterapeutforeningen har i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation udgivet pjecen ”Ergoterapi & Kræft” Pjecen beskriver ergote¬rapeutiske indsatser inden for kræftrehabilitering og palliation med henblik på at støtte ergoterapeuter, der arbejder inden for området samt ergoterapeuter, der gerne vil udvikle deres kompetencer til fremtidige arbejdsopgaver inden for feltet.
11. april 2020
Patienter med hoved- halskræft kan nu få hjælp og konkrete råd til at komme igennem sygdommen via et nyt univers på sundhed.dk. Det nye digitale tilbud gør, at man uanset hvor i landet man bor, kan få den nødvendige hjælp. Ergoterapifagligt Selskab for Kræft & Palliation hilser initiativet velkomment.
12. marts 2020
Hermed en status på, hvordan vi i Etf varetager konsekvenserne af følgerne af Corona-virus, som er meget omfattende. Situationen udvikler sig hele tiden; - nærmest fra time til time. Følge løbende med på etf.dk.