Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Geriatri og Gerontologi

EFS Geriatri og Gerontologi

Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi arbejder for at fremme kvalitet, dokumentation og evidensbasering indenfor geriatri.

Seneste nyheder

20. maj 2019
Ergoterapeutforeningens faglige selskab EFS Geriatri og Gerontologi har med stor interesse læst den netop publicerede "Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen". Generelt er det Ergoterapi Faglige Selskab meget engageret i de mange initiativer som udspringer af Demenshandlingsplanen. Her er "Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen" et væsentligt og fornuftigt indspark og her følger nogle kommentarer til handlingsplanen fra EFS Geriatri og Gerontologi.
23. april 2018
Sundhedsstyrelsen har netop publiceret en ny national klinisk retningslinje om forebyggelse af fald på ældreområdet.
11. januar 2018
Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025. Midlerne er prioriteret til 23 konkrete initiativer på demensområdet. To ergoterapeuter er udpeget til at deltage i hhv. arbejds- og referencegruppe.