Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Børn og Unge > Faglig inspiration - EFS Børn og Unge

Faglig inspiration - EFS Børn og Unge

Her kan du finde faglig inspiration og materiale om børn og unge.

Fagligt materiale

Redskaber

Antallet af undersøgelses- og evalueringsredskaber, der anvendes indenfor ergoterapi, er støt stigende. I takt hermed øges behovet for at skabe et samlet overblik og samtidig kritisk at tage stilling til de redskaber, som anvendes.

Læs her Ergoterapeutforeningens oversigt over redskaber

Læs her om Redskaber til aktivitetsområdet

Kliniske retningslinier

Om nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har udgivet en række foldere, som uddyber de indsatser og målemetoder, der anbefales i National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i foråret 2014.

Materialet skal inspirere til implementering af retningslinjens anbefalinger, anvendelse af målemetoder og fremme en evidensbaseret praksis, hvor barn og forældres forudsætninger og præferencer, fagpersonens erfaringer, rammerne for klinisk praksis og den bedst tilgængelige evidens inddrages i kliniske beslutninger.

Projektet er gennemført af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge.

Projektet har udarbejdet følgende materialer:

  • Ni foldere med eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese. Folderne giver eksempler på anvendelse af de indsatser, der beskrives i National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – ni udvalgte indsatser.

Hent de ni foldere om indsatser 

  • Otte foldere, der beskriver målemetoder, der kan anvendes til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med cerebral parese.

Hent de otte foldere om målemetoder

Projektet har involveret 11 fysioterapeuter og ergoterapeuter, der arbejder med børn og unge med cerebral parese i regionalt, kommunalt og privat regi, samt 2 medlemmer fra arbejdsgruppen, der har bistået Sundhedsstyrelsen med udarbejdelse af retningslinjen.

For yderligere informationer om projektet eller materialerne  kontakt:

Ergoterapeut Helle Poulsen:

hellepoulsen@live.com
  25778578.

Projektleder, fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen:

helle@maetzke.com 
20180919

Links

Patientforeninger:

www.dyspraksi.dk

Specialister

Der kommer hele tiden nye specialister inden for børne området, brug dem: Godkendte specialister - link mangler

Hjemmesider:

Ergoterapeut Lise Giødesen har oprettet hjemmesidenhttp://www.boernpaahospital.dk/, hvis formål er at samle alt relevant materiale om børn på hospital.

Stimulastikforeningen, netværk under Etf, www.stimulastik.dk

Forløbsprogrammer

Sidst opdateret
05.09.2018