Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv > Hjemmeside om arbejdsliv

Hjemmeside om arbejdsliv

Ergoterapeuter og fysioterapeuter har oprettet en fælles platform med inspiration og information.

Ergoterapifagligt Selskab Ergoterapeuter i Arbejdsliv og Rådgivende Fysioterapeuter under Danske Fysioterapeuter har dannet et fælles fagforum for sundhed og arbejdsmiljø.

Målet er at:

  • skabe faglig kontakt og netværk mellem fysioterapeuter og ergoterapeuter der interesserer sig for ergonomi og udviklingen inden for ergonomi- og arbejdsmiljøområdet.
  • være med til at iværksætte tiltag og fora for udveksling af ny viden og erfaring, udvikling af ideer, samt gennemførelse af projekter.

Du finder alle informationer om det fælles forum på hjemmesiden www.ergonomi.dk