Hjem > Ergoterapi og politik > Ergoterapi og sygehuse

Ergoterapi og sygehuse

Ergoterapi og akutmodtagelse på sygehuse
Foto: Lisbeth Holten

Ergoterapi og akutmodtagelse

På Fælles Akut Modtagelser (FAM) findes store og vigtige opgaver for ergoterapeuter

Ergoterapeuter inden for fælles akutmodtagelser (FAM)

På fremtidens akutte modtagelser findes store og vigtige opgaver for ergoterapeuter, som kan vurdere, om patienter er selvhjulpne, og hvad der er brug for, så borgere eksempelvis ikke behøver at blive indlagt. Mange sygehuse er i gang med at etablere og videreudvikle FAM, og det er vigtigt, at det bliver klart og synligt, hvor ergoterapeutiske kernekompetencer gør en forskel.

Ergoterapeuter er blevet en fast bestanddel af personalet i akutafsnittene på Aarhus Universitetshospital, der har knyttet en særlig uddannelse til indsatsen. Læs mere her.

Faglig gennemgang af AKUT modtagelserne, juni 2014

Regioner og sygehuse har igangsat en række initiativer for at sikre gode og effektive patientforløb i akutmodtagelserne, herunder fx projektet Sikkert Patientflow, akutpakker og elektroniske oversigtstavler med overblik over patientforløb. Arbejdsgruppen vurderer, at en velfungerende akutmodtagelse med et effektivt patientflow i høj grad beror på et godt samarbejde med de øvrige afdelinger på akutsygehuset. Der vurderes fortsat at være potentiale for at opnå smidige og effektive patientforløb i samarbejdet mellem akutmodtagelsen og stamafdelingen ved at udbrede og lære af de gode erfaringer på tværs.

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af en faglig gennemgang af 21 akutmodtagelser af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Sundhedsministeriet. Publiceret juni 2014.

Find rapporten her 

Ergoterapi på somatiske sygehuse

Ergoterapeutforeningen har i efteråret 2014 gennemført en undersøgelse om vilkår og udfordringer i dag for ergoterapi på somatiske sygehuse.

Rapport: Ergoterapi på somatiske sygehuse

Ergoterapeuternes arbejdsopgaver på sygehusene har ændret sig, blandt andet fordi accelerede patientforløb nu er mere udbredt, og flere og flere opgaver lægges ud til kommunerne.

Derfor har Ergoterapeutforeningen i efteråret 2014 gennemført en stor undersøgelse blandt de medlemmer, der arbejder på sygehuse. Nu er resultaterne bearbejdet og rapporten skrevet.

I oversigtform viser resultaterne af undersøgelsen, at: 

  • ergoterapeuter bruger mere tid på undersøgelser, vurderinger, udredninger samt udredning og behandling af synkebesvær nu end for tre år siden
  • de accelererede patientforløb udfordrer de ergoterapeutiske analyseredskaber
  • medlemmerne bruger mere tid til dokumentation og journalføring
  • it-systemer understøtter patientforløb internt, men ikke tværsektorielt

Find rapporten her

Sidst opdateret
31.10.2017