Hjem > Ergoterapi og politik > Ergoterapeut-uddannelsen

Ergoterapeut-uddannelsen

Du kan tage en ergoterapeutuddannelse på en professionshøjskole.

Kontakt uddannelsesstederne

Ergoterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop. Læs mere om uddannelsen på professionshøjskolernes hjemmesider.

Professionshøjskoler

Professionshøjskolen University College Syddanmark
www.ucsyd.dk

Københavns Professionshøjskole (Tidl. Metropol)
www.kp.dk

Professionshøjskolen Absalon (Tidl. UC SJælland)
www.phabsalon.dk

University College Lillebælt
www.ucl.dk

Professionshøjskolen University College Nordjylland
www.ucn.dk

Professionshøjskole Midtjylland, VIA University College
- Holstebro
- Aarhus

 

 

Det mener Etf om ergoterapeutuddannelsen

Grunduddannelsen i ergoterapi er indgangen til professionen og dermed det, der binder alle ergoterapeuter sammen. Det er vigtigt, at de kompetencer, som erhverves gennem grunduddannelsen løbende kvalitetssikres og -udvikles, så de både afspejler fagets udvikling og modsvarer de krav, arbejdsmarkedet og samfundet stiller.

Læs mere om Etf's uddannelses- og forskningspolitik

Nye bestemmelser 2016

I maj 2016 underskrev ministeren den nye bekendtgørelse for ergoterapeutuddannelsen. Den kan læses i sin fulde længde på retsinformation.dk

Loft over uddannelser

En aftale om loft over uddannelser er indgået juni 2016, som kortfattet går ud på at:

"Som udgangspunkt skal det ikke længere skal være muligt for personer, der har gennemført en videregående uddannelse, at blive optaget på en yderligere fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller lavere niveau".

Det vil f.eks. i praksis sige, at hvis du er uddannet sygeplejerske eller pædagog kan du ikke længere efterfølgende få en ergoterapeutuddannelse.

Sidst opdateret
20.01.2020