Hjem > Ergoterapi og politik > Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Efteruddannelse er kurser, temadage og diplomuddannelser. Videreuddannelse er master-, kandidat- og ph.d.-uddannelse.
Her kan du finde beskrivelse og links til uddannelsessteder

Diplomuddannelse

Diplomuddannelser er fuldtids- eller deltidsuddannelser for folk på arbejdsmarkedet (også ledige), og er på diplom-/professionsbachelorniveau,.

Man kan f.eks. tage en Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (SD) og mange andre diplomuddannelser. Diplom-niveauet svarer til bachelor-niveau. 

Uddannelsen foregår på professionshøjskoler. 

Læs mere om aktuelle diplomuddannelser og diplommoduler

Masteruddannelse

Masteruddannelser er erhvervsrettede videreuddannelser, som almindeligvis tages på deltid. Uddannelsen foregår på universiteter og har brugerbetaling. Masteruddannelse giver som udgangspunkt ikke adgang til ph.d.-uddannelse. Hvis du senere vil tage en ph.d., skal du have en kandidatuddannelse svarende til 120 ECTS point.

Der findes flere relevante masteruddannelser for ergoterapeuter.

European Master of Science Degree in Occupational Therapy, M.Sc.OT

Europæisk masteruddannelse i ergoterapi.  Uddannelsen har bl.a. til formål at give kompetence til at kvalitetsudvikle praksis samt evaluere og udvikle ergoterapi. Uddannelsen har også en europæisk dimension. I Danmark udbydes uddannelsen af UC Absalon. Læs mere her

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, undervisere og beslutningstagere inden for sundhedssektoren. De bliver rustet til at håndtere brugernes behov, udvikle tværfagligt samarbejde og prioritere økonomiske ressourcer i sundhedssektoren. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i sundhedsantropologi 

Uddannelsen giver viden om de kulturelle og sociale dimensioner, der indvirker på sundhed og sygdom og på menneskers dermed forbundne adfærd. Du får faglig viden inden for antropologi og metoder til at omsætte denne viden til praksis.  Uddannelsen  udbydes af Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Læs mere her

Master i rusmidler

Uddannelsen retter sig mod dig, der arbejder inden for rusmiddelområdet. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Master i trivsels- og ressourcepsykologi er målrettet professionelle inden for HR, ledelse, vejledning og undervisning samt sundhedsområdet, der ønsker at arbejde med trivsel og menneskelige ressourcer i lærings- og arbejdsmiljøer.Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere her 

Master i sundhedsinformatik

Master of Information Technology (MI) med specialisering i Sundhedsinformatik  giver deltagere med en sundhedsfaglig baggrund forudsætninger for at deltage i og styre udvikling og indføring af informationsteknologi i sundhedssektoren. Udbydes af Aalborg Universitet. Læs mere her

Master of Public Health, MPH

Master of Public Health er en tværfaglig videregående uddannelse i folkesundhedsvidenskab, der er udviklet i et samarbejde mellem universiteterne i Århus, København og Odense. Læs mere her 

Master i humanistisk organisationsudvikling

Uddannelsen giver en række professions- og organisationsorienterede kompetencer, og er rettet mod personer, der beskæftiger sig med organsationsudvikling, ledelse, information og formidling og som har brug for en teoretisk forankret indsigt i organsationers etik og værdier. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i professionel vejledning

Uddannelsens formål er at opkvalificere personer med opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- og pædagogisk vejledning til at varetage ledelsesfunktioner, forestå evaluering og supervision, undervise og deltage i forsknings- og udviklingsopgaver indenfor deres arbejdsområde. Uddannelsen udbydes af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i Idræt og Velfærd

Uddannelsen giver kompetencer til at udvikle et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer/institutioner og befolkningen. Målet er at kunne bruge idræt og fysisk aktivitet som centrale redskaber i udviklingen af befolkningens velfærd. Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet. Læs mere her

Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling/ Adult Learning and Human Resource development

Formålet med uddannelsen er, at at ledere og medarbejdere erhverver en forskningsbaseret akademisk videreuddannelse med henblik på at varetage lærings- og kompetenceudvikling (Human Resource Development) i såvel private som offentlige virksomheder. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i positiv Psykologi MOPP

Giver kompetencer til at varetage højt kvalificerede funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer. Uddannelsen udbydes Danmarks Pædagogiske Universitet. Læs mere her

Master i Neurorehabilitering

Master i Neurorehabilitering er en efteruddannelse, som henvender sig til fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering. Gennem uddannelsen tilegner du dig viden til at kunne udarbejde strategier og planer samt varetage specialiserede behandlinger af patienter på et højt fagligt niveau baseret på en multidisciplinær indsats, samt påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar. Der er optagelse hvert andet år (i lige år). Læs mere om uddannelsen her.

UDDANNELSER I NORDEN

Udover den europæiske Master of Science i ergoterapi i Næstved kan man tage en monofaglig masteruddannelse i ergoterapi i Sverige, eksempelvis:

En fordel ved at læse i Sverige er, at masteruddannelser som regel er uden deltagerbetaling.
I Island, Norge, Finland og Sverige har danske studerende adgang til videregående uddannelser på lige fod med landenes egne borgere. Det kræver ikke tilladelse af nogen art. I EU-landene skal man søge om opholdstilladelse, hvis opholdet er længere end tre måneder. I de fleste lande skal man kunne dokumentere, at man kan forsørge sig selv. Studieophold i de fleste andre lande kræver opholdstilladelse eller visum.

Kandidatuddannelse

Kandidatuddannelser er to-årige videreuddannelser til bachelor- og professionsbacheloruddannelser. Kandidatuddannelser er på 120 ECTS-points og kan give adgang til ph.d.-uddannelse.

Kandidatuddannelse i ergoterapi
På kandidatuddannelsen tilegner du dig den nyeste viden om sundheds-, hverdags- og velfærdsteknologiske muligheder inden for fremtidens ergoterapi. Uddannelsen giver dig ny og praksisnær viden, færdigheder og kompetencer inden for det ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige felt. Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet. Læs mere her

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.) er en tværfaglig 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes af Århus Universitet, Syddansk Universiet og Københavns Universitet. Læs mere her

Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
Uddannelsen udbydes for professionsbachelorer på Syddansk Universitet (i Esbjerg). Uddannelsen foregår på engelsk. Læs mere her 
Derudover kan du også som professionsbachelor i ergoterapi søge på Aalborg Universitet, her kræver det to suppleringskurser. Læs mere her 

Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
Direkte adgang for professionsbachelorer i ergoterapi. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet. Læs mere her

Kandidatuddannelse i Socialt arbejde (Cand.soc.)
Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet men kan også læses i København. Læs mere her

Kandidatuddannelse i Teknoantropologi (engelsksproget)
Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet men kan også læses i København. Læs mere her

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi
Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet men kan også læses i København (Emdrup). Læs mere her

Kandidatuddannelse i Idræt og sundhed
Med en professionsbacheloruddannelse i ergoterapi, kan du søge om optagelse under forudsætning af, at du efter optagelse består et særligt tilrettelagt suppleringsforløb inden studiestart. Uddannelsen udbydes af SDU. Læs mere her

Kandidat i IT Product Design (engelsksproget)
Cand. it. - Product Design er en kandidatuddannelse, som giver dig særlig baggrund for at arbejde med skabelsen af fremtidens innovationer med fokus på mennesket. Uddannelsen kan læses i Kolding. Læs mere her

Pædagogik (Kandidat)
Uddannelsen udbydes af SDU. Der optages ansøgere fra en række professionsbacheloruddannelser herunder ergoterapeuter. Læs mere her

Kandidat i Tværvidenskabelige Sundhedsstudie 
Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC). For at blive optaget med en professionsbachelor skal du bestå 10 ECTS-point sommersupplering på RUC før du kan starte på selve kandidatuddannelsen. Læs mere her

FÅ NEDSAT ETF-KONTINGENT SOM KANDIDATSTUDERENDE
Du kan få nedsat dit kontingent, hvis du tager videreuddannelse på SU eller dagpenge eller suppleringsuddannelse uden SU. Læs mere her

STUDIEFORSIKRING
Etf har en aftale med Bauta Forsikring, som giver studierabat på forsikringer for studerende ved kandidatuddannelser (SU-berettigede uddannelser).
Kontakt Bauta Forsikring:
33 15 15 45   
Læs mere på www.bauta.dk

BEVAR DIT MEDLEMSKAB AF A-KASSEN
Har du uddannelse som ergoterapeut og videreuddanner dig på kandidatniveau (til f.eks. cand.scient.san., cand.scient. i ergoterapi) kan du fortsætte med at være medlem af DSA under uddannelsen. Læs mere her

 

Ph.d.-uddannelse

Forskeruddannelse

En ph.d. (philosophiae doctor) er en formel forskeruddannelse, som er en overbygning på en kandidatgrad. Uddannelsen reguleres af en uddannelsesbekendtgørelse, der sammen med ansættelseskontrakten udgør rammerne for uddannelsens og ansættelsens gennemførelse.

Man ansættes ved en videregående forskningsinstitution, hvor man indskrives som ph.d.-studerende ved én af institutionens forskerskoler. Man kan også være ansat ved en uddannelsesinstitution eller i en privat eller offentlig virksomhed, som betaler lønudgifterne. Ansættelsesforholdet vil normalt vare 3 år.

Udover ph.d.-graden er det muligt at erhverve sig den klassiske doktorgrad - en akademisk grad på det højeste niveau uden et formaliseret uddannelsesforløb. Læs mere på UddannelsesGuiden - PhD 

Ph.d. ved Forskningsinitiativet for ergoterapi og aktivitetsstudier (FiA) ved SDU
FiA afholder ERGO symposium i foråret af hvert andet lige år. Læs mere her

Kurser

Her finder du en oversigt over kurser, der efterspørges af ergoterapeuter.
Du finder links til kursusudbydere under denne oversigt, men oftest er det lettest at google navnet på kurset, da det skifter fra måned til måned, hvor de forskellige kurser udbydes.

Du kan også prøve DSAs temamøder og kurser

ABC
Affolter-Bobath-Coombs.
Grundkursus i ABC-koncepterne samt overbygning for terapeuter afholdes bl.a. af professionshøjskoler, Kurhus og Hammel Neurocenter.

AMPS
The Assessment of Motor and Process Skills.
Kurser i AMPS afholdes på sygehuse og professionshøjskoler. På AMPS-Danmarks hjemmeside er der en kursuskalender.

A-ONE
Arnadottir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation.
Kurser i A-One afholdes bl.a. på Hammel Neurocenter.

CMOP & COPM
Canadian Model of Occupational Performance & Canadian Occupational Performance Measure. 
Kurser i det canadiske materiale afholdes bl.a. på professionshøjskoler og rehabiliteringscentre.

FOTT
Facial Oral Tract Therapy.
Kurser i FOTT afholdes bl.a. på professionshøjskoler, sygehuse og rehabiliteringscentre: Hammel Neurocenter, Kurhus, Odense Universitetssygehus. For aktuelle kurser er det nemmest at google.

Hjælpemiddelområdet/velfærdsteknologi
Kurser afholdes bl.a. af Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Kontakt evt. Ergoterapifagligt Selskab for Boligændringer, Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.

Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en tværfaglig, evidensbaseret terapiform, der er praktisk samarbejds- og korttidsorienteret psykologisk behandling. Kurser i kognitiv terapi afholdes bl.a. på hospitaler og private klinikker og kursusudbydere.

OTIPM
The Occupational Therapy Intervention Process Model. 
Kurser i OTIPM afholdes bl.a. på professionshøjskoler og rehabiliteringscentre.

Sanseintegration
Kurser i sanseintegration (SI) for forskellige målgrupper afholdes bl.a. af professionshøjskoler og rehabiliteringscentre.

Social- og ældreområdet
Nogle professionshøjskoler udbyder et ældremodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Kurser indenfor sagsbehandling og andre myndighedsfunktioner afholdes bl.a. af Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Kontakt evt. Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi.

Børneområdet
Nogle professionshøjskoler udbyder et børnemodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Se link til professionshøjskoler eller kontakt evt. Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge

Andre kurser
Hvis du søger et ergoterapifagligt kursus, du ikke kan finde her på siden, kan du evt. kontakte Ergoterapeutforeningens faglige netværk og selskaber, som har specialviden inden for de forskellige arbejdsområder.

KURSUSUDBYDERE

Erhvervskandidatuddannelse

Formålet med erhvervskandidatuddannelserne er at skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

En erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid for personer i sideløbende beskæftigelse.
En erhvervskandidatuddannelse er en uddannelse på kandidatniveau og er dermed ikke det samme som en erhvervs-ph.d.
En erhvervskandidatuddannelse strækker sig over en fireårig periode, hvor den studerende læser på uddannelsen samtidig med, at vedkommende er i
sideløbende beskæftigelse. 

Den erhvervskandidatstuderende kan enten være i sideløbende relevant beskæftigelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver mindst 25 timer om ugen (årsnorm), eller den studerende kan være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.

En erhvervskandidatuddannelse er med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for Statens Uddannelsesstøtte.

Erhvervskandidatuddannelser udbydes på universiteter og videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
De fireårige erhvervskandidatuddannelser har samme indhold som de toårige kandidatuddannelser på heltid, og der stilles de samme faglige krav til de studerende.

Der vil almindeligvis være ansøgningsfrist den 1. marts til erhvervskandidatuddannelser med studiestart i september. 
Nogle erhvervskandidatuddannelser kan have studiestart i februar.

Det er uddannelsesinstitutionerne, der fastsætter procedurer og tidsfrister for ansøgning til erhvervskandidatuddannelserne.
Det er også uddannelsesinstitutionerne, der vurderer, hvad der udgør relevant beskæftigelse for den enkelte erhvervskandidatuddannelse.
Ikke alle kandidatuddannelser udbydes som erhvervskandidatuddannelser, men der godkendes løbende nye.

Se www.ufm.dk for en oversigt over de erhvervskandidatuddannelser, der udbydes.

Kandidatuddannelsen i ergoterapi på SDU udbydes som erhvervskandidatuddannelse. Læs mere om adgangskrav til denne uddannelse her

Du kan finde generel informationsmateriale om erhvervskandidatuddannelser her

Det mener Etf

Det mener Etf om efter- og videreuddannelse

Livslang læring og fortsat udvikling af kompetencer er essentielt for alle. Ingen kan idag nøjes med grunduddannelsen som fundament for et arbejdsliv. Den skal hele tiden vedligeholdes og udbygges ved, at man holder sig ajour med nye teorier, metoder og resultater.

Læs mere om Etf's uddannelses- og forskningspolitik

Jo mere viden vi har om din efter- og videreuddannelse, desto bedre kan vi varetage din og andre ergoterapeuters interesser i forhold til kompetenceudvikling.

Sidst opdateret
01.11.2022