E-APUS

E-APUS er en digital læringsplatform bygget op omkring syv videopatientcases.

E-APUS VIDEOLÆRING

Patienterne udfører en hverdagsaktivitet og bliver vurderet sensomotorisk af en ergoterapeut ud fra APUS. Som medlem af Ergoterapeutforeningen kan du få en dags gratis prøve abonnement til E-APUS.

Vurdering af apopleksipatientens sensomotoriske problemer

~~E-APUS er interaktivt digital læringsplatform, der er udviklet til APUS. APUS er et valideret undersøgelses- og undervisningsmateriale til vurdering af apopleksipatienters sensomotoriske problemstillinger og deres indflydelse på udførelsen af daglige færdigheder.

E-APUS er opbygget omkring 7 videopatientcases af 30-45 minutters varighed. Patienterne udfører en kort hverdagsaktivitet (2 til 3 minutter) og bliver efterfølgende vurderet sensomotorisk af ergoterapeut ud fra APUS. Patienterne på videofilmene har apopleksi af forskellig sværhedsgrad og det er forskelligt, hvor lang tid de har haft sygdommen.

Læringsmaterialet tager udgangspunkt i aktivitetsudførelsen af en hverdagsaktivitet og du har mulighed for at komme med egne hypoteser om hvilke sensomotoriske problemer, der påvirker patientens aktivitetsudførelse, for efterfølgende at sammenholde hypoteserne med resultaterne af den ergoterapeutiske undersøgelse.

Anvendelse af E-APUS

~~Du kan også bruge indekset med de 68 sensomotoriske undersøgelser, hvor der på video vises hvordan patienten instrueres i undersøgelsen, hvordan undersøgelsen udføres og hvordan ergoterapeuten formidler resultatet til patienten samt de ergoterapifaglige refleksioner ergoterapeuten har.

De ergoterapifaglige refleksioner er kondenseret på baggrund af fokusgrupper med ergoterapeuter og sammenholder aktivitetsudførelsen og de sensomotoriske problemstillinger.

Ergoterapeuterne bag APUS er Therese Dahl, Mette Andresen, Birgitte Gammeltoft, Charlotte Skou Hansen og Bente Olsen.

Udviklingen af E-APUS er et kvalitetssikringsprojekt på Næstved Sygehus støttet af Ergoterapeutforeningens Praksispulje.

E-APUS er et nonprofit projekt, og betalingen for at anvende hjemmesiden bruges i følge aftale med Ergoterapeutforeningen til drift og videreudvikling.

E-APUS er et udviklingsprojekt, som er støttet af Etf's Praksispulje.

E-APUS som kvalitetssikring

Læs om projektet og find afrapporteringen her

Sidst opdateret
24.02.2017