Hjem > Ergoterapi og politik > Debatindlæg

Debatindlæg

Etf's politikere deltager løbende i den offentlige debat gennem f.eks. kronikker og læserbreve. Se oversigt over indlæggene her.
Debatindlæg

2020

Altinget: Vi har brug for tværfagligt samarbejde om folkeskolen

Tværfagligt samarbejde skal sikre bedre inklusion i folkeskolen, og her kan ergoterapeuterne bidrage med bud på praktiske løsninger for det enkelte barn, skriver formand for ergoterapeutforeningen. 

Bragt på Altinget den 28. februar 2020. Læs indlægget

Af Tina Nør Langager, formand i Ergoterapeutforeningen.

2019

Jyllands Posten: Brug finansloven til at redde demenshandlingsplanen

Selv om den ambitiøse demenshandlingsplan løber helt til 2025, så stopper finansieringen af planen nu. Det kan vi ikke være bekendt over for alle dem, der er berørt af demens.

Bragt i Jyllands Posten den 29. september 2019. Læs indlægget.

Af Tina Nør Langager, formand i Ergoterapeutforeningen og

 • Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen
 • Torben K. Hollmann, sektorformand i FOA.

Altinget: Fagforbund: Sammenhold er vores DNA

Erfaringerne fra OK-18 har lært os, at vi ikke i tilstrækkeligt omfang lykkedes med at levere fælles løsninger på en række udfordringer. Dem skal vi finde sammen i fredstid, og derfor mødes vi 14. januar, skriver de offentlige fagforbund.

Bragt på Altinget 10. januar 2019. Læs indlægget

Af Tina Nør Langager sammen med:

 • Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet
 • Benny Andersen, Socialpædagogerne
 • Rita Bundgaard, HK-stat
 • Anders Bondo Christensen, formand for LC og SKAF
 • Grete Christensen, Sundhedskartellet og DSR
 • Thomas Enghausen, FOA
 • Jesper K. Hansen, formand for CO10 og Centralforeningen for Stampersonel
 • Ellen Lykkegård, 3F
 • Bodil Otto, HK Kommunal
 • Lars Qvistgaard, Akademikerne
 • Elisa Rimpler, BUPL

Selv om den ambitiøse demenshandlingsplan løber helt til 2025, så stopper finansieringen af planen nu. Det kan vi ikke være bekendt over for alle dem, der er berørt af demens.

Bragt i JP d. 29. september 2019. Læs indlægget.

Af Tina Nør Langager, formand i Ergoterapeutforeningen og

 • Torben K. Hollman, sektorformand, FOA
 • Bjarne Hastrup, adm. dir i Ældre Sagen.

Altinget: Formænd: Mennesker med handicap har også ret til et rigt liv

I nogle kommuner har der bredt sig den vildfarelse, at mennesker med handicap blot har behov for praktisk bistand og personlig pleje, mens man uden problemer kan beskære aktiviteter og beskæftigelse, skriver Tina Nør Langager og Anni Sørensen.

Bragt på Altinget d. 16. september. Læs indlægget

Altinget: Husk nu den nødlidende psykiatri

Skiftende regeringer har styrket store sundhedsområder. Nu er tiden kommet til, at de mange danskere med en psykisk lidelse oplever det samme, mener 17 organisationer og aktører. 

Bragt på Altinget 24. juni 2019. Læs indlægget

Indlægget er skrevet af

 • Knud Aarup, landsformand, Bedre Psykiatri
 • Knud Kristensen, landsformand, Sind
 • Laila Walther, direktør, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
 • Heidi Thamestrup, landsformand, Landsforeningen Autisme
 • Mikkel Sjølund, skribent, Outsideren
 • Benny Andersen, formand, Socialpædagogernes Landsforbund
 • Gitte Ahle, formand, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA
 • Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening
 • Tina Lambrecht, formand, Danske Fysioterapeuter
 • Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
 • Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd
 • Bo Mollerup, direktør, Socialt Lederforum
 • Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden
 • Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen
 • Mikkel Rasmussen, medlem af Regionsrådet, Region Midtjylland, og formand, Psykiatri-Listen
 • Bodil Kornbek, formand, Depressionsforeningen

Altinget: Ergoterapeuter: Specialuddannelser er vejen til bedre rehabilitering

En meningsfuld specialuddannelse skal have fokus på rehabilitering, recovery og sammenhængende løsninger, mener Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget 26. april 2019. Læs indlægget

Altinget: Rehabilitering skal ikke tage udgangspunkt i diagnosen

I sundhedsvæsenet er der brug for mere plads til den faglige kliniske vurdering af, hvad den enkelte reelt har brug for, end hvad systemet som standard kan tilbyde, mener Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget 8. april 2019. Læs indlægget

Altinget: Sundhedskartellet: Regeringen skal gøre sundhedsreformen smartere

Regeringen vil med sundhedsreformen skabe nærhed. Men hvis flere opgaver skal flyttes og varetages succesfuldt ude i det nære sundhedsvæsen, er tværfagligheden vigtig, mener ni repræsentanter for Sundhedskartellets medarbejdergrupper.

Af 

 • Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, 
 • Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd,
 • Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet
 • Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen
 • Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere
 • Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf Rådet
 • Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter
 • Elisabeth Gregersen, formand for Danske Tandplejere
 • Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

Bragt på Altinget 26. februar 2019. Læs indlægget

Altinget: Speciallæger og ergoterapeuter: Læger skal kunne henvise til ergoterapi

I dag kan læger ikke henvise patienter til genoptræning hos en ergoterapeut i det offentlige. Hele genoptræningsdelen er ikke med i regeringens udspil til en sundhedsreform, advarer Foreningen af Speciallæger og Ergoterapeutforeningen i et fælles debatindlæg.

Af Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger og Tina Nør Langager, formand for Etf

Bragt på Altinget 25. februar. Læs indlægget her

Altinget: Genoptræning får sted­moderlig behandling i sundhedsreform

Udspillet til en sundhedsreform mangler fokus på genoptræning og hjælpemidler, mener Ergoterapeutforeningen og Ulykkespatientforeningen.

Bragt på Altinget 13. februar. Læs indlægget

 

Kristeligt Dagblad: Syv organisationer: Sårbare taber på sundhedsreformen

Efter kommunalreformen så vi den helt forkerte udvikling: Specialiserede tilbud lukkede, og viden gik tabt. Lad os ikke gentage fejlen.

Bragt i Kristeligt dagblad 30. janauar. Læs indlægget

Af Tina Nør Langager sammen med:

 • Thorkild Olesen, DH
 • Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår
 • Benny Andersen, Socialpædagogerne
 • Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening
 • Liselotte Hyveled, Det Centrale Handicapråd
 • Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter

Altinget: Ergoterapeuter til regeringen: Giv os ydernummer

Hvis kvaliteten af genoptræning skal forbedres, skal læger kunne henvise direkte til en ergoterapeut, skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget den 24. januar 2019. Læs indlægget

2018

Altinget: Forebyggelse handler også om menneskelige fællesskaber

Gode relationer og sociale fællesskaber betyder meget for helbredet. Derfor skal vi som samfund udvikle den måde, vi forstår og tilrettelægger forebyggelse på, skriver Tina Nør Langager fra Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget 13. december. Læs indlægget

Altinget: Fyringsrunder viser afstanden mellem Christiansborg og virkeligheden

Mens politikerne taler om, at vi skal bygge bro mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, er virkeligheden, at vi lige nu brænder de broer, vi rent faktisk har.

Af Tina Nør Langager og Tina Lambrect, formand for Danske Fysioterapeuter.

Bragt på Altinget 14. november 2018. Læs indlægget

Nordjyske: Uforståelige fyringer

Af Lisbeth Krabbe Nielsen, regionsformand for Ergoterapeutforeningen i Midt/Nord, 14. november 2018.

Det er en kendt sag, at regionerne for tiden er i gang med at spare for at få budgetternes til at passe. Det er også situationen på de nordjyske hospitaler. For eksempel på Aalborg Universitetshospital, hvor man på fysio- og ergoterapiafdelingen skal spare 1,7 millioner kroner.

Jydske Vestkysten: ​Flot ergo- og fysioterapeutisk arbejde

Af Anna-Marie Laustsen, regionsformand, Ergoterapeutforeningen og Brian Errebo-Jensen, regionsformand, Danske Fysioterapeuter, 9. november 2018.

Esbjerg Kommune har meget at være stolt af, når det drejer sig om ergo- og fysioterapi til ældre borgere.

Vi var forleden på besøg på Skovsbocentret og Lyngvejens Ældrecenter og blev præsenteret for, hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering og med faldforebyggelse. Der bliver lavet et flot fagligt arbejde. Der er skabt struktur, rammer og ledelsesmæssige forudsætninger for udvikling af faglighed og kvalitet i arbejdet. Det er tillige veldokumenteret. Det er værd at være stolt af.

ADHD-Magasinet: En skole for alle

Børn handler oftest rationelt på de situationer, de placeres i. De reagerer, hvis det bliver for meget for dem at være i et klasselokale på grund af støjniveauet. De flytter sig væk fra situationen. Kravler ned under bordet. Løber ud af klasselokalet. Mange gange handler det om, at deres sanser er på overarbejde. Men det forstår vi ikke altid, og derfor anser vi alt for ofte børnene som uopdragne.

Et indlæg af Lotte Lagoni, næstformand i Etf og Camilla Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen. Bragt i ADHD-Magasinet oktober 2018.

Altinget: Aktører til regioner: I overser andre faggruppers kompetencer

Danske Regioners forslag om at oprette et fælles kommunalt og regionalt korps er fornuftigt, men det skal ikke kun være sygeplejersker, der står i spidsen. Også terapeuter kan løfte opgaven, skriver Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.

Af Tina Nør Langager sammen med Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioteraputer. Bragt på Altinget den 5. okotber 2018.

Læs indlægget her

Altinget: Ergoterapeuter: Kommuner skal ikke skille hovedet fra kroppen

Rehabilitering ligger inden for både beskæftigelsesområdet, sundhedssektoren og det sociale område. Derfor er det op til kommunerne at favne det hele menneske, mener Ergoterapeutforeningen.

Af Tina Nør Langager. Bragt på Altinget den 12. september 2018. Læs indlægget her

Altinget: Kommuner skal investere mere i sundhed

Kommunerne bærer et stort ansvar for genoptræning, ældrepleje og forebyggelse, og derfor er det nødvendigt med investering og fokus på tværfaglige indsatser.

Af Tina Nør Langager. Bragt på Altinget 22. august 2018. Læs indlægget

Altinget: Hurtigere genoptræning er et fælles ansvar

Kommunerne skal tage opgaven på sig og sikre tidlig genoptræning af høj kvalitet til borgerne, hospitalerne skal give kommunerne de bedste betingelser for dette, og Folketinget skal ensarte lovgivningen, så alle får ret til hurtig genoptræning, skriver ni organisationer i fælles indlæg.

Af Tina Nør Langager, (formand for Ergoteraoeutforeningen) Bjarne Hastrup (Administrerende direktør i Ældre Sagen), Thorkild Olesen (Formand for Danske Handicaporganisationer), Anne Kaltoft (Administrerende direktør i Hjerteforeningen), Henrik Nedergaard (Administrerende direktør i Diabetesforeningen), Andreas Rudkjøbing (Formand for Lægeforeningen), Grete Christensen (Formand for Dansk Sygeplejeråd) og Tina Lambrecht (Formand for Danske Fysioterapeuter).

Bragt på Altinget den 27. juni 2018. Læs indlægget

Dagens Medicin: Social isolation er den største dræber

Politikernes overordnede ansvar for samfundets indretning og sundheden indeholder nu også ansvaret for at fremme socialiseringsprocesser og sociale kompetencer hos hver enkelt og forebygge ensomhed.

Af Tina Nør Langager og Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Bragt i Dagens Medicin den 6. marts 2018. Læs indlægget her

Dagens medicin: Genoptræning kræver faglighed

Lovforslag rummer en række problemer, som kan gå ud over kvaliteten i behandlingen af patienterne.

Af Tina Nør Langager, Camilla Hersom, formand for Danske Patienter og Tina Lambrect, formand for Danske Fysioterapeuter.

Bragt i Dagens Medicin den 26. februar 2018. Læs indlægget her

Altinget: Ergoterapeuter: Er der reelt frit valg af genoptræning?

Hvis regeringens nye frit valgs-forslag til genoptræning skal fungere, skal der være valgmuligheder, uanset hvor man bor i landet, skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget den 19. februar 2018. Læs indlægget

2017

Altinget: Mennesker med handicap har brug for sundhedsfaglige matchmakere

Hvis flere mennesker med fysiske udfordringer skal ind på arbejdsmarkedet, må vi fremover tænke i helheder. Her kan en sundhedsfaglig matchmaker være løsningen.

Af Tina Nør Langager og Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Bragt på Altinget den 30. november 2017. Læs indlægget

Jyllands-Posten: Genoptræningsgaranti kræver fokus på kvalitet

Patienterne skal have sikkerhed for, at man får den rigtige genoptræning, uanset om det er et privat eller kommunalt tilbud.

Af Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, Bjarne Hastrup, Adm. Direktør i Ældre Sagen, Camilla Hersom, formand for Danske Patiente, Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter. 

Bragt i Jyllands-Posten den 28. november 2017. Læs indlægget

Debat: Manglende faglighed er skyld i ældres underernæring

Hver femte ældre er underernæret på grund af manglende tandpleje og ernæringskompetencer. Løsningen er tværfaglige ernæringsteams, mener foreningsformænd.

Af Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet og Elisabeth Gregersen, formand for Danske Tandplejere.

Bragt på Altinget Sundhed og Altinget Social den 24. november 2017. Læs indlægget

Jyllands-Posten: Ledernes tillid er vigtig

Når borgerne henvender sig til det offentlige, har de en berettiget forventning om at få en god service og en god kvalitet i den serviceydelse, som de modtager.

Tina Nør Langager har dette debtaindlæg i Jyllands-Posten sammen med 35 andre formænd i Forhandlingsfællesskabet. Bragt den 5. november. Læs indlægget

Kristeligt Dagblad: Magt til borgerne giver mindre ulighed i sundhed

Mange aktører i det danske sundhedsvæsen har i årevis forsøgt sig med indsatser, der skal mindske uligheden i sundhed. Men de velmenende hensigter hjælper sjældent borgerne - ofte af en meget simpel årsag, at indsatserne ikke bliver udviklet tæt nok sammen med borgerne i hverdagen.

Af Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket, Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, og Sigurd Lauridsen, seniorkonsulent hos COWI. Bragt den 13. oktober. Læs indlægget (PDF)

Altinget: Drømmen om arbejde skal være en realistisk mulighed

Alt for mange mennesker oplever, at sygdom er en barriere for enten at indtræde eller forblive på arbejdsmarkedet. Men specialiserede fagfolk som for eksempel ergoterapeuter kan medvirke til at ændre den tendens, mener formand Tina Nør Langager.

Debatindlægget blev bragt på Altinget 12.09. Læs debatindlægget på Altinget.

Socialt Lederforum: Vi skal flytte fokus fra pleje til aktivitet

I mange år har pleje været pejlemærket i arbejdet med mennesker med handicap og psykiatriske problemer. På det seneste er aktivitet og mål kommet i fokus i arbejdet. Det er godt både for den enkelte borger og samfundet, mener forfatterne.

Læs debatindlæg bragt i Socialt Lederforum 3-2017. Skrevet af formand Tina Nør Langager samt Anni Schøtt, centerleder i Struer Kommune og Gitte Grill Hansen, leder i fagsekretariatet Ældre- og Handicap i Skanderborg Kommune.

Jyllands-Posten: Vil vi skære eller styrke velfærdssamfundet?

A-holdet kan betale for de private tilbud og får den optimale service, mens B-holdet må nøjes med den skrabede, offentlige løsning. På den lange bane er konsekvenserne mere alvorlige, skriver kronikøren på vegne af 35 andre organisationsformænd.

Tina Nør Langager er medunderskriver på kronik sammen med 35 andre formænd i Forhandlingsfællesskabet bragt i Jyllands-Posten 1. juni.

Altinget: Demensalliancen: Bedre behandling kræver styrket uddannelse

Regeringens pulje, der skal øge kompetencerne hos plejepersonale, der arbejder med demens, er et meget positivt tiltag, men vi skal sikre os, at pengene ikke bliver spildt på små kommunale eller regionale projekter.

Indlægget var medunderskrevet af formand Tina Nør Langager sammen med Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Karen Stæhr, sektorformand i FOA og Torsten Fels, direktør i Pensam som del af Demensalliancen.

Altinget: Sundhedseksperter: Hjælpemidler er en investering

Adgang til hjælpemidler er ikke et forbrugsgode. Det er en nødvendighed, som skal tilpasses den enkelte.

Af Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer Morten Rasmussen, direktør for Dansk Rehab Gruppe og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Bragt på Altinget.dk 19. april

Altinget: Arbejdslivet må ikke gøre ondt

Det er beklageligt, at regeringen vil tømme Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for 400 millioner kroner. Sæt i stedet strøm til fonden, og få investeret i et bedre arbejdsmiljø, skriver Tina Nør Langager og Ulla Sørensen fra 3F.

Af Tina Nør Langager, Formand for Ergoterapeutforeningen, og Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk chef i fagforbundet 3F

Bragt på Altinget.dk 24. februar. Læs indlægget.

Jyllands-Posten: Psykiatriske patienter får ikke den rette hjælp

Situationen i psykiatrien svarer billedligt talt til et hus med masser af huller i taget. Der bliver lappet lidt hist og her, men der investeres ikke nok til, at taget kan udskiftes.

Af Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Knud Kristensen, landsformand for SIND og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt som kronik i Jyllands-Posten 9. februar. Læs kronikken.

Avisen Kommunen: Øget fokus på ernæring

Af Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Bragt i Avisen Kommunen 6. februar 2017. Læs indlægget.

2016

Jyllands-Posten: Glædelig jul - også på plejehjemmene

Af Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Bragt i Jyllands-Posten 24. december. Læs indlægget.

Altinget: Den enkelte borger er vigtigere end begreber

Velfærdsteknologiske hjælpemidler bør bevilges ud fra individuelle vurderinger af borgerens funktionsevne, frem for at lade bevillingen afhænge af, hvilken betegnelse man bruger om den givne teknologi, skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt 15. november på Altinget.dk. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeuter: Mestring af livet med KOL

Patienter med kroniske sygdomme efterlyser mere hjælp til selvhjælp og vil gerne tage ansvar. Det skal vi give dem på inddragende vis med helhedsløsninger og mestring af hverdagens aktiviteter med sygdom, skriver Ergoterapeuternes Tina Nør Langager.

Bragt på Altinget.dk 20. juni 2016. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeuter: Sæt mennesket i centrum

Hverdagsrehabilitering, genoptræning og fokus på aktivitet skal prioriteres i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Systemet skal være til for patienten - ikke omvendt, mener Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget.dk 20. maj 2016. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeuter: Serviceloven skal servicere borgeren ikke systemet

En revision af serviceloven skal bringe servicen så tæt på borgeren som muligt. Det skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget.dk 15. april 2016. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeutforeningen: Vi skal sikre hverdagen

Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv. Udfordringerne er imidlertid til at få øje på, mener Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget.dk 20. januar. Læs indlægget.

Regionale indlæg

De tre regioner i Ergoterapeutforeningen tager også aktivt del i den offentlige debat med indlæg, høringssvar m.m. i deres områder. Find dem på deres regionale sider:

Sidst opdateret
28.02.2020