Hjem > Ergoterapi og politik > Barthel Indeks

Barthel Indeks

Barthel Indeks er beregnet til vurdering af basale ADL-funktioner, fysisk funktionsniveau og plejeniveau.

Barthel Indeks er et redskab, der anvendes internationalt til vurdering af funktionsevne hos svage ældre.

Det er oprindeligt udviklet til patienter med neuromuskulære og muskulosketale lidelser, men har siden vundet indpas indenfor apopleksiområdet og anvendes i det hele taget bredt til patientgrupper.

Barthel-20 er publiceret i en dansk udgave, hvorimod Barthel-100 er publiceret i to danske udgaver.

Betegnelsen "Modificeret Barthel Indeks" anvendes ofte synonymt med Barthel-100.

Barthel-20 og Barthel-100 belyser de samme 10 basale funktionsområder, som er nødvendige for at klare sig i hverdagen. Scoringen af Barthel-20 går fra 0-20 point, mens Barthel-100 scores fra 0-100 point. I begge tilfælde er en høj score (tæt på 20 eller 100) udtryk for selvhjulpenhed, hvorimod en lav score (tættere på 0) er udtryk for afhængighed.

Barthel-20 giver en hurtig, screeningspræget vurdering af funktionsniveauet, mens Barthel-100 kan give en mere nuanceret vurdering. Barthel-100 kan fx være relevant i forbindelse med rehabilitering og genoptræning, hvor der ønskes en nøje gradueret registrering af små ændringer i funktionsniveauet.

Sidst opdateret
04.08.2015