Hjem > Ergoterapi og politik > Arbejdsrehabilitering

Arbejdsrehabilitering

Ergoterapeuter er oplagte samarbejdspartnere i arbejdsrehabilitering, hvilket en del jobcentre har erfaret og derfor ansat ergoterapeuter.
Foto: Chili
Ergoterapeuter har et solidt fundament af sundhedsfaglige, pædagogiske og analytiske kompetencer som er væsentlige i arbejdsfastholdelsesprocessen.

Pjece om ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering

Etf har udarbejdet publikationen ”Ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering” i 2017, som er sendt til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg, KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg samt til udvalgte kommuner med henblik på at få etableret møder med Etf’s regionsformænd.

Find pjecen her

Spørgeskema-undersøgelse: Ergoterapeuter på jobcentre

Ergoterapeutforeningen har i 2015 undersøgt, hvor mange af landets kommuner der enten har ansat ergoterapeuter på deres jobcenter eller indhenter ergoterapeutiske kompetencer, hvis de ikke har ansat ergoterapeuter på jobcentret.

29 jobcentre har ansat ergoterapeuter, mens 24 jobcentre, der ikke har ansat ergoterapeuter på jobcenteret, henter ergoterapeutiske kompetencer andet sted fra fx kommunens sundhedsforvaltning eller ekstern leverandør. Ergoterapeuter er ikke en stor faggruppe på jobcentrene, men over halvdelen af landets jobcentre bruger ergoterapeuters kompetence.

Ergoterapeuter på jobcentre
29 ud af 62 jobcentre svarer, at de har ansat ergoterapeuter på jobcentret. Det vil sige, at minimum 30 procent af alle landets jobcentre har ansat ergoterapeuter.

Ergoterapeuter i rehabiliteringsteams
27 ud af 62 jobcentre svarer, at der deltager ergoterapeuter i kommunens rehabiliteringsteams. Det vil sige, at mindst en fjerdedel af alle jobcentre bruger ergoterapeuter i et eller flere af kommunens rehabiliteringsteams. 

Ergoterapeutiske kompetencer hentet ude fra
På 24 af de 33 jobcentre, hvor der ikke er ansat ergoterapeuter, svarer jobcentrene, at de indhenter ergoterapeutiske kompetencer andre steder fra. 15 jobcentre svarer, at de henter de ergoterapeutiske kompetencer andet sted i kommunen fx sundhedsforvaltningen, mens 7 jobcentre svarer, at de ergoterapeutiske kompetencer hentes hos en privat leverandør. 2 jobcentre svarer, at de ikke ved, hvor ydelsernes hentes fra.

Udvikling fra 2014 til 2015
Der er udsendt to spørgeskemaer med halvandet års mellemrum, og det er ikke de helt samme jobcentre, der har besvaret spøgeskemaet, så derfor giver materialet kun begrænset udsigekraft omkring stillingsudviklingen, men det kan dog fremhæves:

  • At der er sket en mindre stigning fra 26 til 29 jobcentre, der har ansat ergoterapeuter.
  • At der er sket et lidt større stigning fra 19 til 27 jobcentre, der bruger ergoterapeuter i rehabiliteringsteams.
  • At der er sket et fald fra 31 til 24 jobcentre, der indhenter ergoterapeutiske kompetencer andre steder, hvis de ikke har ansat ergoterapeuter. 

Du kan læse mere om undersøgelsen her

 

Tilbage til arbejde

Ergoterapeuter kan med fordel indgå i  borgerrelaterede funktioner i forhold til tilbage til arbejde.

Ergoterapeutforeningen udarbejdede i 2010 et notat, som har til formål at igangsætte en proces, hvor flere ergoterapeuter inkluderes i konkrete TTA-projekter, generelle fastholdelsesfunktioner på jobcentrene samt erhvervsrettet rehabilitering, hvilket også omfatter inklusion af svagere grupper på arbejdsmarkedet.

Læs notatet her

Ergoterapi i arbejdsrehabilitering

Indsatsen skal koordineres mellem arbejdspladsen, sundheds-, social- og beskæftigelsessystemerne, for at der kan skabes gode forløb. Ergoterapeuter sætter fokus på borgerens ressourcer.

Ergoterapeuter undersøger og analyserer borgerens funktions- og arbejdsevneniveau og afklarer, hvor og hvordan indsatsen for arbejdsfastholdelse eller rehabilitering skal iværksættes. Ergoterapeuter igangsætter en praktisk gennemgang og tilpasning af arbejdsopgaverne med borgeren på arbejdspladsen og i borgerens hverdag.

Der udarbejdes en skriftlig vurdering og eventuelle anbefalinger af ændringer af ergonomiske forhold og fleksibel arbejdstilrettelæggelse efter den enkelte borgers muligheder og begrænsninger.

Ergoterapeuter rådgiver desuden relevante aktører i processen.Det kan dreje sig om praktiske løsninger, der kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, tilbagevenden til arbejde (TTA) eller erhvervsrettet rehabilitering.

Sidst opdateret
13.02.2019