ACIS

The Assessment of Communication and Interaction Skill er et undersøgelsesredskab baseret på observation.

ACIS anvendes til at beskrive kommunikations- og interaktionsfærdigheder, som borgeren udviser i forbindelse med udførelse af aktiviteter.

ACIS beskriver og definerer kommunikations- og interaktionsfærdigheder ved at kategorisere dem indenfor tre domæner: Det fysiske, informationsudveksling og relationer.

Dansk oversættelse

Dansk oversættelse samt validering af oversættelsen er foretaget af Bente Hartvig, ergoterapeut, MSc. OT i 2005.

Validering af oversættelsen er foretaget ved afprøvning i praksis, peer-review og back-translation. Afprøvningen i praksis er foretaget af ergoterapeuterne på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Peer-review af scoringsvejledning og scoringsark er foretaget af Eva Wæhrens, ergoterapeut, MSc. OT. Back-translation er foretaget af aut. translatør Ingrid Vestergaard.

MOHO Clearinghouse , UIC, Chicago, USA har givet tilladelse til oversættelse og udgivelse af ACIS. Ergoterapeutforeningen er indehaver af de danske rettigheder.

Sidst opdateret
04.08.2015