Hjem > Ergoterapeuters funktion på Fælles Akut Modtageafdelinger (FAM)

Ergoterapeuters funktion på Fælles Akut Modtageafdelinger (FAM)

Ergoterapeuter har en vigtig rolle at spille i FAM/AMA idet de ergoterapeutsike ydelser er med til at sikre, at ingen patienter indlægges unødigt på sygehus, men i stedet udskrives til eget hjem med de nødvendige hjælpeforanstaltninger.

Fælles Akut Modtagelser (FAM) eller bare Akutmodtagelser (AMA) er eller er på vej til at blive etableret på de danske sygehuse, og forventningerne til FAM er følgende:

  • Livreddende behandling
  • Hurtig og korrekt behandling
  • De rette kompetencer tilstede på det rette tidspunkt
  • Samarbejde mellem specialister og faggrupper
  • Samarbejde på tværs af sektorer
  • Ingen unødige indlæggelser

Ergoterapeuter har en vigtig rolle at spille i FAM/AMA idet de ergoterapeutsike ydelser er med til at sikre, at ingen patienter indlægges unødigt på sygehus, men i stedet udskrives til eget hjem med de nødvendige hjælpeforanstaltninger.

Formål

Formålet med, at patienten tilbydes ergoterapeutiske ydelser på FAM/visitationsafsnit er, at patienternes behov for nødvendig genoptræning og/eller hjælpemidler kan identificeres allerede ved indlæggelsen der. Ergoterapeuters primære funktion på FAM/visitationafsnit er, at vurdere behovet for og igangsættelse af relevant behandling og hjælpeforanstaltninger.

Fremgangsmåde

Ergoterapeuten udfører følgende:

  • Undersøgelse og vurdering af: aktivitetsudførelse, funktionsevne, styrke, ledbevægelighed, koordination, smerte, kognitivfunktion, synkefunktion , hjemlige situation.
  • Afklaring af behov for: mobilisering, forflytning, hjemmepleje, hjælpemidler, indlæggelse i samarbejde med fysioterapeut/læge/sygeplejerske, genoptræningsplan.
  • Bidrager/medvirker til: udredning og diagnosticering.

Interventation: Instruktion i øvelser samt rådgive om aktivitet; Funktions og aktivitetstræning; Formidling af brugen af hjælpemidler; Opstart genoptræning målrettet aktivitetsudførelse og kognitivfunktion; Udarbejde spisevejledning, opstarte FOTT-behandling; Kontakt til primærsektor, pårørende; Udarbejdelse af genoptræningsplan.

Målgruppe

Medicinske, ortopædkirurgiske, kirurgiske, reumatologiske og neurologiske patienter, der indlægges på FAM.

Hyppighed

Ydelsen gives i forbindelse med patientens indlæggelse i FAM som udgangspunkt indenfor 1-4 timer.

Ressourcer

Den ortopædkirurgiske modtagelse:
Der er tilknyttet 1 ergoterapeut dagligt; lørdagsvagt kan kaldes.

Den medicinske/kirurgiske modtagelse:
Der er tilknyttet 1 ergoterapeut; kommer, når der bliver sendt en henvisning; lørdagsvagt kan kaldes.

Den neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse:
Der er tilknyttet 2 ergoterapeuter dagligt; lørdagsvagt kan kaldes.

Medarbejdergruppens involvering som helhed:
Den ortopædkirurgiske modtagelse: 1 ergoterapeut (3 som kan vikariere)

Den medicinske modtagelse: 1 ergoterapeut (3 som kan vikariere)

Den neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 2 ergoterapeuter (5 som kan vikariere).

Referencer

Sidst opdateret
14.03.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser