1. jun 2021 KL 14:42

Vil du være medlem af honorar- politisk udvalg?

Hvis du har lyst til at blive medlem af det honorarpolitiske udvalg, har du nu muligheden.
Skribent: 
Foto: 

Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg

På Repræsentantskabsmødet i 2016 blev det besluttet at nedsætte et honorarpolitisk udvalg på de kommende repræsentantskabsmøder. Det blev derfor besluttet på Repræsentantskabsmødet i 2019 at der skulle nedsættes et honorarpolitisk udvalg forud for REP22.

Det er ifølge Etf’s vedtægter repræsentantskabet, der fastsætter honorarerne.

Hvad er baggrunden for at nedsætte udvalget?

Baggrunden for beslutningen var, at de honorarer m.v., der ydes til de honorerede politikere – dvs. formand, næstformand, regionsformænd og menige HB-medlemmer – til enhver tid skal være tidssvarende. På REP16 og REP19 var der en diskussion af honorarernes regulering og sammensætning og på begge repræsentantskabsmøder blev der truffet beslutninger om ændringer. 

Nedsættelsen af honorarpolitisk udvalg 2021-2022 er således en del af den samlede forberedelse forud for REP22.

”Armslænge-princippet”

Med nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg sikres det, at drøftelser om honoreringen hviler på et ”armslængde-princip”, således at de honorerede politikere ikke selv har direkte indflydelse på fastsættelsen af honorarerne. Derudover skal der være mulighed for, at aktive medlemmer kan tage del i dette arbejde, uagtet om man er medlem af repræsentantskabet eller ikke. Det er altså ikke forbeholdt repræsentantskabsmedlemmer at være med i udvalgsarbejdet.

Der er 2 forudsætninger, man skal opfylde for at være med i udvalget:

  1. Man må ikke varetage en honoreret politisk post i Etf
  2. Man skal være aktivt medlem af Etf

Hvilke regler gælder for udvalgets arbejde?

Etf’s hovedbestyrelse har fastlagt de regler, der skal gælde for udvalgets arbejde. Dem kan man læse i kommissoriet.

Hvad gør man, hvis man gerne vil være med i udvalget?

Det er ganske enkelt. Man sender en mail med oplysning om medlemsnummer til Etf’s forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed på djk@etf.dk

Vi skal have din mail senest fredag den 20. august 2021 kl. 12.00

Har du brug for mere information?

Hvis du vil høre mere om udvalget, er du velkommen til at kontakte forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed på djk@etf.dk eller 51573743

Hvornår afklares det, hvem der vælges til udvalget?

Hvis der er flere kandidater, end der er pladser afgøres det ved lodtrækning på hovedbestyrelsesmødet i september 2021, hvem der får plads i udvalget. Hvis der ikke er flere kandidater, end der er pladser, afgøres det umiddelbart efter den 20. august 2021