27. maj 2019 KL 13:00

- Vi skal selv skabe job i virksom-hederne

Studerende søger nye stier: Mette Bidstrup har været i praktik i virksomheden InnoFlex, der arbejder med brugerdreven sundhedsinnovation. Hun fandt selv praktikstillingen, fordi hun så et potentiale i at koble ergoterapeuter på brugerdreven innovation.
Skribent: 
Anni M. Wiecka
Foto: 
Claus Boesen

28-årige Mette Bidstrup sidder over for to ergonomiske konsulenter på Rigshospitalet, Anette Tørning og Jette Duckert. I den ene hånd holder Mette Bidstrup en glasampul på størrelse med en halv pegefinger, og i den anden redskabet OpenIt, og med en enkel bevægelse åbner hun ampullen.

- Jeg syntes, at det var en dårlig arbejdsstilling at åbne ampullen ved at skubbe albuen og skulderen opad, så jeg foreslog at vende OpenIt om, så man kunne bruge det uden skulder- og albuetræk, siger Mette Bidstrup og illustrerer forskellen på de to arbejdsstillinger for de to kvinder, som nikker genkendende.

Fagperson frem for sælger

Mette Bidstrup går på ergoterapeutuddannelsen i Aalborg og har været i praktik hos virksomheden InnoFlex, som udvikler produkter til sundhedsvæsenet. Den lille ampulåbner blev til efter henvendelse fra en sygeplejerske, som fortalte, at hun og kollegaerne ofte fik smerter og snitskader, når de åbnede glasampullerne.

Mette Bidstrup deltog i produktudviklingen ved at byde ind med sin ergoterapeutiske viden om arbejdsstillinger, og samtidig gjorde hun opmærksom på, at redskabet ikke fungerer ligeså godt for venstrehåndede. Da ampulåbneren var klar til brug, blev hun sendt ud for at instruere personalet på forskellige sygehuse i at bruge produktet og samtidig observere brugen og få feedback med hjem.

Direktør Line Bluhme fra InnoFlex fortæller, at fordi Mette Bidstrup har en sundhedsfaglig baggrund, tager sygehuspersonalet imod hende på en helt anden måde, end de tager imod virksomhedens øvrige medarbejdere.

- De ser hende som en fagperson, der vil dem noget godt på arbejdsmiljø-fronten, fremfor en sælger, der udelukkende varetager virksomhedens interesser, fortæller Line Bluhme.

På eget initiativ

Det er ikke så almindeligt, at ergoterapeuter arbejder i produktudviklingsvirksomheder, og derfor har uddannelsen heller ikke tilbudt den slags praktikpladser. Men Mette Bidstrup kunne se et potentiale i den anderledes praktikplads.

- Brugerdreven innovation hænger godt sammen med ergoterapi, fordi man netop går ud og spørger dem, der skal bruge produktet, hvad problemet er, og derefter er med til at løse det - ligesom ergoterapeuter er vant til at finde løsninger på problemer i den enkeltes hverdag, forklarer Mette Bidstrup.

Inden hun mødte op på sin første dag i praktiktiden, kom hun med nogle bud på, hvordan virksomheden kunne bruge hende. Hun kunne interviewe brugerne om deres behov og spore sig ind på, hvilke redskaber, der kunne opfylde behovene. Og det, syntes direktør Line Bluhme, lød interessant:

- Mette var opsøgende og så selv muligheder for at bruge ergoterapi. Det vidnede om en stærk faglighed, og det overbeviste mig om, at hun skulle have chancen for en praktik hos os, siger Line Bluhme.

Deler nye problemer

Tilbage på Rigshospitalet er Mette Bidstrup kun lige færdig med sin præsentation af ampulåbneren, da de to ergonomiske konsulenter præsenterer hende for et andet problem:

- De klinikker, vi samarbejder med, har gjort os opmærksomme på, at de savner et værktøj til at åbne sammensvejsede poser, fordi personalet oplever skader og ubehag i deres arbejdsgang, fortæller Anette Tørning og Jette Duckert.

Det er ofte sket,, at de brugere, Mette Bidstrup har været ude hos, har fortalt om andre problemer i deres hverdag.

- Det var egentlig ikke noget, vi havde tænkt, at Mette skulle opnå ved at tage ud til brugerne. Det er bare en bonus. Og jeg tror simpelthen, at de har delt deres problemer med hende, fordi de har oplevet en særlig tryghed ved hende som ergoterapeut, siger Line Bluhme og forklarer, at netop fordi virksomheden lever af at finde innovative løsninger på problemer i sundhedsvæsenet, er det gavnligt, når Mette Bidstrup har fået forslag til yderligere forbedringer med retur. 

Styrket faglighed og udfordringer

Mette Bidstrup har set praktiktiden som en mulighed for at styrke sin faglighed.

- Fordi virksomheden ikke er vant til at have ergoterapeuter ansat, skal jeg kunne sætte ord på min faglighed og er råbe højt om, hvad vi ergoterapeuter kan. Ellers bliver der ikke plads til os, forklarer hun.

Der er dog også udfordringer ved at arbejde i en virksomhed, fortæller hun, for i virksomheder arbejder man under andre vilkår, end ergoterapeuter normalt gør.

- Som ergoterapeuter skal vi finde løsninger, der passer til det enkelte menneske, mens en virksomhed skal udvikle produkter, som kan bruges af så mange som muligt. Det passer ikke helt til den ergoterapeutiske tankegang, siger Mette Bidstrup og nævner, at det også har været grænseoverskridende for hende at skulle kontakte arbejdsmiljørepræsentanter for at bede dem om at teste et bestemt produkt, fordi det ligger langt fra, hvad ergoterapeuter normalt laver.

En fremtid for ergoterapien

Mette Bidstrups praktiktid har givet direktør Line Bluhme blod på tanden i forhold til at ansætte en ergoterapeut.

- Jeg kunne sagtens se mig selv ansætte en ergoterapeut i fremtiden, for det har givet virksomheden meget – ikke mindst, fordi Mette har været god til at se, hvordan hun kunne tænke sine ergoterapeutiske kompetencer ind i jobbet, siger Line Bluhme, og Mette Bidstrup opfordrer både nyuddannede og erfarne ergoterapeuter til at udforske nye områder.

- Jeg tror på, at ergoterapi giver mening nærmest over alt, fordi vi arbejder med hverdagslivet og folks aktiviteter og aktivitetsudførelse, siger hun.

Studerende søger nye stier

  • Kan virksomheder bruge ergoterapeuter? Findes der ergoterapi i Cambodja? I en ny serie møder Ergoterapeuten en bred vifte af studerende, der søger nye stier og på den måde inspirerer til nye måder at tænke ergoterapi på.
  • Læs også: Mimik, musik og mangotræser