12. aug 2019 KL 10:27

Vi skal dele vores erfaringer

Studerende søger nye stier: 26-årige Marie Tranholm er den første danske repræsentant for SPOTEurope - en international platform for ergoterapeutstuderende. Ergoterapeuter skal blive bedre til at dele viden og erfaring internationalt, mener hun.
Skribent: 
Anni M. Wiecka
Foto: 
Lars Horn

— Det er vigtigt, at vi breder vores viden om ergoterapi i Danmark ud til andre lande, og vi kan også lære noget af de metoder, som ergoterapeuter i andre lande bruger, lyder det fra 26-årige Marie Tranholm, som er ergoterapeutstuderende ved UCN i Aalborg.

Marie Tranholm er den første danske repræsentant for SPOTEurope. Det er en international platform for ergoterapeutstuderende, hvor repræsentanter fra blandt andet Holland, Canada, Østrig og England deler erfaringer fra deres undervisning. Det kan være nye tiltag på uddannelsen, godt undervisningsmateriale eller gode undersøgelsesredskaber.

— En studerende kom for eksempel hen til mig og sagde, at hun havde læst en spændende artikel om børsteterapi, som hun syntes, at jeg skulle dele, fortæller Marie Tranholm.

Erfaringsudveksling

SPOTEurope fungerer desuden som de studerendes talerør til ENOTHE — en uddannelseskonference, hvor undervisere, studerende og praktiserende ergoterapeuter fra hele verden diskuterer forbedringsforslag til uddannelsen. Og fordi Marie Tranholm nu er en del af SPOTEurope, kan hun også i det forum være med til at sprede budskadet om, hvad ergoterapeuter i Danmark kan.

— I Portugal er ergoterapeuter for eksempel ikke repræsenteret ligeså mange steder i samfundet som i Danmark. Der arbejder de mest på sygehuse og i jobcentre, så der kan vi lære dem, at det også kan være en god idé at have ergoterapeuter i for eksempel folkeskolen, fortæller hun.

Teori i praksis

Marie Tranholm var med til ENOTHE i Portugal i efteråret 2018 i forbindelse med sit repræsentantskab i SPOTEurope, men egentlig var det en tur til konferencen COHERE i Belgien, der gav hende blod på tanden til at begynde at dyrke det internationale samarbejde.

COHERE-konferencens formål er at skabe internationale netværk blandt sundheds- og socialfaglige såsom ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter, SOSU-assistenter og socialrådgivere. På konferencen får studerende desuden lejlighed til at bruge deres teoretiske viden i praksis.

— Vi kom for eksempel ud til nogle socialt udsatte grupper i byen, og her kunne jeg blandt andet praktisere COPM og ADL-taxonomi, fortæller Marie Tranholm.

Nye løsningsmetoder

Marie Tranholm er gennem sit internationale arbejde blevet overbevist om, at det er en god idé at dele sine erfaringer på tværs af landegrænser, og derfor er hun nu i gang med at udarbejde konceptet mini-SPOT, hvor studerende på hendes eget uddannelsessted mødes til workshops en gang om måneden for at få et nyt – internationalt – take på ergoterapeutuddannelsen.

— Et centralt element i vores workshops er, at vi bruger de metoder og undersøgelsesredskaber, som er blevet delt i SPOTEurope, til at løse vores studieopgaver. På den måde får vi inspiration til at løse opgaverne på nye måder, forklarer Marie Tranholm.

Løft fanen!

Ideen med mini-SPOT er samtidig, at det skal åbne flere ergoterapeutstuderendes øjne for, at det er en god idé at udveksle erfaringer og dele viden internationalt.

— Som ergoterapeuter er vi ikke altid særlig glade for at løfte fanen og sige: Nu er vi her, vi er ergoterapeuter, og jeg tror simpelthen, at vi skal blive bedre til at dele vores erfaringer. Også på tværs af landegrænser, siger Marie Tranholm.

Derfor har hun blandt andet på en fagfestival på UCN i Aalborg opfordret sine medstuderende til at gå i hendes fodspor for at få en faglig og social oplevelse i udlandet, som kan supplere deres studieviden.

— Et internationalt samarbejde med andre ergoterapeuter forstørrer ens perspektiv, og med det forstørrede perspektiv kan man forbedre sin egen ergoterapeutiske praksis, siger Marie Tranholm.

SPOTEurope har opfordret Marie Tranholm til at deltage i ENOTHE i Athen til efteråret. Så på nuværende tidspunkt arbejder hun på at finde økonomisk støtte til at komme afsted.