1. apr 2020 KL 17:48

Venter og videndeler

COVID-19: Louise Düwel er så klar, som hun kan blive til at gå i gang, men endnu er der ikke så mange coronapatienter indlagt på Sygehus Sønderjylland, at hun er blevet kaldt på arbejde på det særlige Covid-19-afsnit, som hun som ergoterapeut er udtaget til at arbejde på.
Skribent: 
Trine Vu
Foto: 
Privat

Normalt arbejder hun på Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, men siden hun blev udtaget til at være en del af det team, der skal tage sig af de coronapatienter, man forventer vil blive indlagt i den kommende tid, har hun arbejdet hjemme.

- Det er dejligt nok at få tid til endelig at komme igennem nogle af mine bunker, for det kan godt stresse mig lidt i hverdagen, at man aldrig rigtig når i bund med opgaverne. Mit speciale er de neurologiske patienter, så lige nu sidder jeg med opdateringen af retningslinjer inden for neurologien, fortæller Louise Düwel.

Men coronasituationen og tankerne om det ventende arbejde på Covid-19-afsnittet fylder også meget.

Videndeling

Tirsdag mødtes hun online med en ergoterapeut og en tillidsrepræsentant fra Hvidovre Hospital, hvor de er i fuld gang med behandlingen af coronapatienter.

- Jeg blev bekræftet i, at opgaven med coronapatienterne primært gælder dysfagifunktioner, fordi der er behov for at få ret hurtigt at få vurderet, om og hvad patienterne kan indtage. Vi talte i den forbindelse om, at retningslinjerne for at give sondemad måske skal ændres, så Covid-19-patienterne hurtigere kan få sondemad, fordi de typisk har ligget syge derhjemme i noget tid, inden de bliver indlagt, og derfor skal der helst ikke gå for lang tid, hvis de ikke kan spise selv, fortæller Louise Düwel og tilføjer:

- Vi talte også om det at ligge i isolation, fordi de på Hvidovre har oplevet, at det gør nogle patienter mere opgivende, og jeg tænker, at der godt kan være en ergoterapeutisk opgave i det også.

Louise Düwel får løbende en status på situationen på sin egen arbejdsplads, og selv om hun glæder sig over, at der endnu ikke er så mange Covid-19-patienterne som frygtet, glæder hun sig også til at komme i gang med arbejdet.

Snakken med kollegaerne på Hvidovre Hospital har gjort hende endnu mere klar på opgaven, og for at dyrke videndelingen yderligere har hun taget initiativ til at starte en gruppe på Facebook, hvor ergoterapeuter, der allerede arbejder med Covid-19-patienter eller ligesom hende selv går og venter på at blive indkaldt, kan dele viden.

Gruppen, der hedder ”COVID19 ergoterapeuter” er en lukket gruppe, men Louise Düwel opfordrer alle ergoterapeuter med interesse i behandlingen af Covid-19-patienter til at søge om optagelse i gruppen.

Ændrer situationen i Sønderborg sig ikke inden for de næste dage, så der fortsat ikke bliver behov for Louise Düwel på Covid-19-afsnittet, skal hun på job på Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme, hvor hun normalt arbejder, så kollegaerne dér kan blive aflastet.