18. nov 2019 KL 12:04

Vedholden- hed fik rehabilitering ind i kræft- planerne

ROPOX-prisen 2019: Ergoterapeut, MHP, ph.d. og docent Line Lindahl-Jacobsen fik mandag 18. november overrakt årets ROPOX-pris.
Skribent: 
Helle Jung
Foto: 
Claus Boesen

Line Lindahl-Jacobsen siger, at hun stadig er rystet – på den gode måde – over at have fået så fornem en pris. Og at hun stadig er næsten pinligt berørt over, hvor rundt på gulvet hun var, da Ergoterapeutforeningens næstmand, Lotte Logoni, ringede og fortalte, at hun var dette års modtager af ROPOX-prisen:

- Jeg sad dybt begravet i en større forskningsansøgning og havde kort forinden været inde på Etf’s hjemmeside og søge efter et redskab. Så da Lotte Lagoni spurgte, om jeg vidste, hvorfor hun ringede, svarede jeg ja, for det virkede som en helt naturlig forlængelse af, at jeg havde søgt materiale på hjemmesiden. Men selvfølgelig vidste jeg det ikke, ler Line Lindahl-Jacobsen, som er ”dybt benovet” over, at kollegerne i hendes forskerteam har indstillet hende til prisen.

- Vi har alle arbejdet så intenst på en forskningsansøgning, at vi nærmest har siddet på skødet af hinanden i ugevis, så jeg forstår ikke, hvordan de har fundet tid til at lave så lang og fin en indstilling. Jeg er især imponeret over, hvor meget styr de har på mit arbejde og min faglige udvikling. Og jeg er særligt glad for, at de lægger vægt på, at mit arbejde både har udgangspunkt og omdrejningspunkt i erfaringen fra den kliniske praksis, som jeg kommer fra som ergoterapeut, og som jeg ofte savner. Mit hjerte banker for det kliniske arbejde, og mit fokus i forskningen er praksisrelateret, for det hele skal jo ud og virke i praksis, siger Line Lindahl-Jacobsen.

Forsker ved et tilfælde

Man bliver nærmest forpustet, når man ser med hvilken hast, Line Lindahl-Jacobsen har udviklet sig: Fra ergoterapeut i 2000 til Master of Public Health (MHP), ph.d. og i dag forskningsleder for forskningsindsatsen ved ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Næstved.

- Det hele kan måske godt se planlagt ud, men det har det faktisk ikke været. Jeg har taget nogle skridt ud i en ret ubetrådt verden, så der har været nogle ting, jeg har måttet udvikle undervejs - i høj grad sammen med kollegaer. Og så har jeg undervejs været begunstiget af at have gode ledere, der har bakket mig op, fortæller hun.

Som specialeansvarlig ergoterapeut ved Næstved Sygehus var Line Lindahl-Jacobsen en af de drivende kræfter i udviklingen af ergoterapeutiske indsatser for kræftpatienter - et område, som ergoterapeuter ikke traditionelt havde været tilknyttet. Og da hun fik behov for at supplere sin faglighed med forskningsmetodologiske kompetencer, gav ledelsen hende lov til at tage en masteruddannelse inden for folkesundhedsvidenskab.

Derefter var planen, at hun tilbage på arbejdspladsen skulle udbrede sit masterprojekt i praksis. Men hun indså, at hvis det skulle have ordentlig ballast og sikres udbredelse, måtte det løftes op på et akademisk niveau. Og så blev praksisprojektet i stedet til et ph.d.-studie ved Syddansk Universitet, hvor Line Lindahl-Jacobsen også var med til at udvikle den ergoterapifaglige kandidatuddannelse.

Fokus flyttede forståelsen

Ifølge prismodtageren har vejen til at få anerkendt rehabilitering og palliation til de uhelbredeligt syge og døende til tider været både ensom og trang.

- Sundhedspolitisk var der omkring årtusindskiftet stort fokus på at helbrede og forlænge liv, mens der ikke blev brugt mange ressourcer på rehabilitering for dem, der overlevede alvorlig sygdom, eller for dem, der ikke kunne helbredes og derfor havde en afmålt tid tilbage at leve i. Begrebet rehabilitering blev simpelthen ikke italesat i forbindelse med kræftforløb, fortæller Line-Lindahl Jacobsen.

- Men når faggrupper og forskere bliver ved med at tale om det og argumentere for betydningen, begynder det at vinde genklang, og vi oplevede, at man også på politisk niveau fik øje på begrebet kræftrehabilitering. På den måde kom der også fokus på at løfte rehabilitering og palliation i den tredje, nationale kræftplan, som jeg også har været inde over, siger hun.

- I dag har rehabilitering og palliation vundet så stor genklang, at det indgår på kræftområdet i alle sektorer. Samtidig er der fokus på, at palliation skal målrettes alle med uhelbredelig sygdom og ikke kun kræftpatienter.

I Line Lindahl-Jacobsens øjne er der i dag en større opmærksomhed på bedst mulig livskvalitet og hverdagsliv, også for dem, der er mærket af alvorlig eller dødelig sygdom. Når de er bedre hjulpet, hjælper man også de pårørende, der er indirekte ramt af sygdommen.

- I dag taler man naturligt om, hvad alvorlig sygdom gør ved hverdagslivet, og hvad der sker med mennesker, som ikke længere kan overkomme det. Det er givetvis sket i forlængelse af, at flere overlever kræft og anden alvorlig sygdom, og at befolkningen generelt bliver ældre. På den måde har det også nået de politikere, der prioriterer ressourcerne på området.

For Line Lindahl-Jacobsen hænger det fint sammen med hendes kliniske baggrund som ergoterapeut og ikke mindst hendes forskningsmæssige vedholdenhed.

- Som ergoterapeut vil man jo gerne fastholde menneskers funktioner og hverdagsliv så længe som muligt. Det er hele essensen.

Hun ved endnu ikke, hvad det rejselegat, der følger med ROPOX-prisen, skal bruges til. Men hun gætter på, at det nok skal være et bidrag til en studierejse til USA, som hun og kollegaerne i forskningsteamet planlægger, fordi de samarbejder med amerikanske kollegaer, der er i gang med tilsvarende studier.

Om Line Lindahl-Jacobsen

  • 45 år og uddannet ergoterapeut fra Næstved i 2000, herefter ansat ved Næstved Sygehus i en årrække, bl.a. inden for onkologi.
  • Master of Public Health, MHP, fra Københavns Universitet i 2007.
  • Ph.d. fra Syddansk Universitet i 2014, hvor hun også var med til at udvikle den ergoterapeutfaglige kandidatuddannelse og efterfølgende blev ansat som vicestudieleder.
  • I 2016 ansat ved Professionshøjskolen Absalon, siden 2018 som docent.
  • Ekspert i palliation og har gennem en årrække arbejdet med udvikling af indsatser for et meningsfuldt hverdagsliv trods livstruende sygdom.
  • Deltager i nationale ekspertnetværk og er formand for bestyrelsen i Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation, som hun var med til at stifte i 2016.

Læs mere om Line Lindahl-Jacobsen på etf.dk her, hvor der er også er link til hendes forskningsarbejder, og på Absalon her.