23. okt 2017 KL 11:38

Unge med hjerneskade får mentor-hjælp af ergo-terapeuter

I Regionen Midtjylland er to ergoterapeuter mentorer for unge med erhvervet hjerneskade, som de hjælper tilbage til hverdagen. Ordningen med mentorstøtte begyndte som et satspulje-projekt, men erfaringerne er så gode, at regionens 19 kommuner nu sikrer økonomien de næste tre år.
Skribent: 
Trine Kit Jensen
Foto: 
Helene Bagger

- Det har betydet rigtigt meget at få hjælp af én, der kender til hjerneskader og derfor ved, hvad det er, jeg gennemgår.

- De tilbagemeldinger, jeg får, peger på, at der bliver skabt et godt tillidsforhold mellem den unge og ungementoren. Mentoren har ikke beslutningsmyndighed og kan ikke bestemme noget på deres vegne, men støtter dem i deres egne valg og beslutninger. Det gør en forskel.Helle Dybkjær, ledende ergoterapeut på Hammel Neurocenter

Sådan lyder det fra Lars Ringgard, som efter en hjernetumor får hjælp af ergoterapeut Malene Arendt Eriksen. Sammen med fagfællen Hanne Skovgaard Petersen er hun i Region Midtjylland mentor for 15-30-årige med erhvervet hjerneskade. Med base på Hammel Neurocenter kører de to ergoterapeuter ud i hele regionen for at støtte de unge i nærmiljøet og arbejder bl.a. med deres netværk, så de bedre kan mestre hverdagen.

Mentorordningen blev søsat i 2014 som led i det regionale projekt "Bristede Drømme - Nyt håb".  Frem til juli 2016 blev ordningen finansieret af satspuljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Derefter videreførte kommunerne i første omgang tilbuddet indtil april i år, og erfaringerne med mentorstøtten er så gode, at regionens netværk af kommunaldirektører har besluttet at sikre økonomien i yderligere tre år. Fremover betaler kommunerne selv for hver ung, de henviser til mentorstøtte og sammen stiller kommunerne en underskudsgaranti.  

- Det er nyt, at et kommunaldirektørnetværk laver en aftale om finansiering på tværs af kommunerne og fantastisk, at de på den måde understøtter mentorfunktionen. Jeg er spændt på, hvordan det videre samarbejde udvikler sig over de næste år, siger Helle Dybkjær, ledende ergoterapeut på Hammel Neurocenter.

Helle Dybkjær er daglig leder af mentorordningen og var som projektleder på "Bristede Drømme - Nyt håb" i sin tid med til at sætte den i gang.  Op til projektstart kom regionale og kommunale aktører med bud på, hvordan indsatsen for de unge kunne styrkes, og her pegede kommunerne på behovet for et supplement til tilbuddene om f.eks. bostøtte og trænende ergoterapi.

- Der manglede et tilbud, som ikke var afgrænset til et bestemt antal timer om ugen i en bestemt periode. Vi skal være der, når de unge har brug for det og i de situationer, hvor de er udfordrede på grund af deres hjerneskade. Det er f.eks. når de flytter hjemmefra, når de begynder på gymnasiet igen, når de skal i gang med en uddannelse eller i forbindelse med en familieforøgelse, siger hun.  

Foreløbig 100 i mentorforløb

Indtil nu har omkring 100 unge været igennem et mentorforløb, og en evaluering fra december 2016 viser bl.a., at mentorstøtten hjælper de unge med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

- De tilbagemeldinger, jeg får, peger på, at der bliver skabt et godt tillidsforhold mellem den unge og ungementoren. Mentoren har ikke beslutningsmyndighed og kan ikke bestemme noget på deres vegne, men støtter dem i deres egne valg og beslutninger. Det gør en forskel, siger Helle Dybkjær.

Mentorerne involverer ikke bare de nærmeste pårørende, men også andre i det private netværk, så de kan være med til at støtte den hjerneskadede. Efter aftale med kommunernes hjerneskadekoordinatorer kan mentorerne f.eks. også være med til møder på uddannelses-institutioner og med arbejdsgivere for at sikre, at uddannelse og arbejde tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til hjerneskaden.

Udover tilsagnet om kommunal finansiering de næste tre år har Hammel Neurocenter fra Trygfonden fået penge til at videreudvikle og formidle erfaringerne med mentortilbuddet, der foreløbig kun findes i Region Midtjylland.

- Lige nu er vi i gang med at lave en beskrivelse af mentorordningen, hvis andre regioner gerne vil arbejde med noget lignende. Den regner vi med at have færdig i foråret 2018, fortæller Helle Dybkjær.

FAKTA

De unge bliver henvist til mentortilbuddet via hjerneskadekoordinatorerne i regionens kommuner eller – efter aftale med kommunerne ­– fra afdelinger på Hammel Neurocenter. 

Udover mentorstøtten til de enkelte unge er der i samarbejde med Hjerneskadeforeningen og Ungdommens Røde Kors i Herning etableret et netværk, hvor unge fra den vestlige del af regionen kan mødes i et socialt fællesskab. 

I Aarhus er der i samarbejde med Hjerneskadeforeningen etableret en forældrecafé, hvor forældre til unge med hjerneskade kan udveksle erfaringer.

TrygFonden har bevilget penge til at formidle erfaringerne med mentortilbuddet i Region Midtjylland. En guide med anvisninger på, hvordan man kan arbejde netværksorienteret med neurorehabilitering, forventes at være klar i foråret 2018.

 

Blå bog

Navn
Helle Dybkjær

Stilling
Ledende ergoterapeut

Arbejdsplads
Hammel Neurocenter

Kontakt
Helle.Dybkjaer@rm.dk