27. okt 2020 KL 19:23

Underviser og forsker får årets Protac-legat

Kollegerne Diana Astrup Nielsen og Tove Lise Nielsen fra ergoterapeutuddannelsen på VIA University College i Aarhus får årets Protac-legat – de skal bruge det til at oversætte, validere og afprøve et amerikansk redskab til screening af unge og voksne.
Skribent: 
Helle Jung
Foto: 
Hans Christian Jacobsen

De to lektorer ved ergoterapeutuddannelsen på Via University College i Aarhus er faktisk allerede gået i gang med det arbejde, de nu har fået et klækkeligt tilskud til at kunne følge til dørs i form af årets Protac-legat.

- Jeg må indrømme, at jeg næsten havde glemt, at vi havde sendt ansøgningen. At vi modtager legatet er en fin anerkendelse af vores arbejde, siger Diana Astrup Nielsen.

Hun er som ergoterapeut, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og underviser ansvarlig for undervisningen i sanseintegration på ergoterapeutuddannelsen, mens ergoterapeut, cand.scient. san. og ph.d. Tove Lise Nielsen forsker i rehabilitering.

De fik øje på behovet for et bedre redskab til screening af unge og voksne med hjerneskade, da de fik henvendelser fra ergoterapeuter på et kommunalt døgngenoptræningscenter. Klienterne her er meget urolige og kan have en voldsomt udadreagerende adfærd eller være lukket inde i sig selv, og ofte er der mistanke om sansebearbejdningsforstyrrelser. Men ergoterapeuterne på døgncenteret mangler et screeningredsskab til at målrette genoptræningen af denne gruppe hjerneskadede.

- Så vi vil gerne finde frem til et redskab, der, uden stort tidsforbrug eller et længere forudgående kursus, kan være med til at påvise, om en borger har sansebearbejdningsproblemer. Og en af målsætningerne er, at det også skal kunne forstås af personer, der går i 7. klasse, fortæller Diana Astrup Nielsen.

Man må ikke love for meget

Det screeningsredskab har hun og Tove Lise Nielsen – muligvis – fundet i den amerikanske ergoterapeut og professor Tina Champagnes Sensory Modulation Screening Too, som foreløbig har fået den danske arbejdstitel ”Sansemodulation, Screeningsredskab”. Forfatteren til redskabet er, efter korrespondance med danskerne, angiveligt meget interesseret i at få udbredt sin metode.

- Som forsker er jeg helt høj på metodeudvikling, men det er Diana, der er den virkelige ildsjæl inden for sanseintegration med sine mange år som underviser og formidler af stoffet, mens jeg først i de seneste par år er begyndt af beskæftige mig med emnet, siger Tove Lise Nielsen og forklarer de endnu lidt forsigtige udtalelser om sit og kollegaens nu legatstøttede projekt:

- Man skal ikke love for meget, selv om redskabet i sin oprindelige form umiddelbart ser lovende ud. Først når vi har oversat det til dansk brug, fået valideret redskabet og ikke mindst testet det i praksis, kan vi konkludere, om det reelt kommer til at udfylde det behov, de har givet udtryk for, siger Tove Lise Nielsen.

Oversættelsen kommer til at ske i et fortsat samarbejde med forfatteren Tina Champagne via webbaserede møder og mailkorrespondance – en arbejdsform de to lektorer allerede er drevne i efter de forgangne måneder med coronarestriktioner og begrænsninger af fysiske møder. Det er dog ikke en almindelig ergoterapeutfaglig opgave, selv om de fleste redskaber inden for faget er af udenlandsk oprindelse. Og så handler oversættelse i øvrigt om andet end sprog.

- Det er også kulturel oversættelse, f.eks. når man skal spørge målgruppen om deres foretrukne sportsgren. Så nytter det jo ikke at nævne en sport, som amerikanere kender, men som vil være ukendt for en dansker, uddyber Tove Lise Nielsen.

Skal være tilgængeligt for alle

Oversættelsesarbejdet er i gang, og derefter følger flere trins validering via fagfolk, test i målgruppen og i praksis, herunder validering af forståelse, tidsforbrug og indhold.

Først da vil det, formentlig ved udgangen af 2021, vise sig, hvorvidt de to legatmodtagere har udviklet et brugbart screeningsredskab til brug herhjemme, understreger de. Protac-legatet rækker ikke til hele den planlagte indsats, men kollegerne håber på også at få bevilliget arbejdstid til projektet.

Når det, forhåbentligt, er lykkedes, skal projektet formidles i en peer reviewed forskningsartikel efterfulgt af en formidlingsindsats i de hjemlige ergoterapeutfaglige kredse og relevante selskaber.

- Vi forventer ikke, at der bliver brugerbetaling på den version af redskabet, vi udvikler, men det er ikke endelig afklaret. Vi ser tværtimod gerne, at det kommer til at ligge frit tilgængeligt for alle interesserede ergoterapeuter på linje med de øvrige redskaber og værktøjer, som findes via Ergoterapeutforeningens hjemmeside, siger Diana Astrup Nielsen.

PROTAC-legatet

  • Siden 2003 er Protac-legatet på 25.000 kroner hvert år blevet uddelt til ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen og beskæftiger sig med sanseintegrationsbehandling. Det gives til gennemførelse af projekter, studierejser eller videreuddannelse inden for sanseintegrationsområdet. Legatet er indstiftet af firmaet Protac, der bl.a. producerer kugledyner og -puder til brug i behandlinger af sanseintegrationsforstyrrelser.
  • Læs mere om Protac-legatet her