Den kortere indlæggelsestid på sygehusene betyder, at det har været nødvendigt at skærpe fagligheden for de faggrupper, som arbejder med genoptræning ude i kommunerne, fortæller Lotte Hemmingsen, der er forløbschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Den kortere indlæggelsestid på sygehusene betyder, at det har været nødvendigt at skærpe fagligheden for de faggrupper, som arbejder med genoptræning ude i kommunerne, fortæller Lotte Hemmingsen, der er forløbschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.
24. aug 2018 KL 13:07

Tidlig udskrivning kræver højere faglighed

Ergoterapeuters arbejde med at genoptræne patienter er blevet mere krævende i takt med, at patienterne kommer tidligere hjem fra hospitalet. Derfor har Odense Kommune udarbejdet en instruks, der skal sikre høj faglighed i behandlingen.
Skribent: 
Gitte Rebsdorf
Foto: 
Lisbeth Holten

Ergoterapeut Lisbeth Lund Rasmussen stod for et stykke tid siden med en faglig udfordring, da hun modtog en ung mand i et genoptræningsforløb. Den 18-årige havde været udsat for en blodprop, og var kommet tidligt hjem fra hospitalet. Der gik dog ikke lang tid, før Lisbeth Lund Rasmussen, der arbejder i Odense Kommune, kunne se, at den unge mands genoptræningsbehov krævede grundig udredning og høj faglighed.

- Jeg kunne se, at han havde brug for en specialiseret indsats. Generelt betyder de accelererede forløb på hospitalerne, hvor patienterne kommer tidligere hjem, at der er brug for en øget faglighed til at sikre, at patienten får den rigtige hjælp, siger Lisbeth Lund Rasmussen.

For at få helt styr på, hvilke dele af den unge mands genoptræning, hun som ergoterapeut skulle tage sig af, og hvilke dele, andre faggrupper skulle varetage, fandt hun en instruks frem, som Odense Kommune har udarbejdet netop på baggrund af den kortere indlæggelsestid på sygehusene.

Hvem gør hvad?

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at indlæggelsestiden på sygehuse i gennemsnit er faldet fra 4,1 dag i 2009 til 3,4 dag i 2016. Den kortere indlæggelsestid betyder, at det har været nødvendigt at skærpe fagligheden for de faggrupper, som arbejder med genoptræning ude i kommunerne, fortæller Lotte Hemmingsen, der er forløbschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

- Kravene er øget, for vi står med nogle patientforløb, som er mere komplekse end før. Patienterne bliver udskrevet tidligere, og samtidig skubber grænsen sig hele tiden for, hvad der kategoriseres som specialiseret og almen genoptræning efter udskrivelse. Flere genoptræningsopgaver rykker ud af hospitalerne og ind i kommunerne, siger hun og fortsætter:

- Derfor har det været nødvendigt at præcisere, hvilke arbejdsopgaver de forskellige faggrupper skal tage sig af. Det har vi gjort i en instruks – og den er lavet både af hensyn til personalet og af hensyn til patienternes sikkerhed, siger Lotte Hemmingsen, der tillige er medlem af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse.

I praksis betyder instruksen, at det alene er ergoterapeuter eller fysioterapeuter, der må tage sig af arbejdet med at planlægge eller ændre et genoptræningsforløb. Træningsassistenterne, som typisk er social- og sundhedsassistenter, kan bidrage til selve genoptræningen, men det er ikke deres ansvar at sætte et genoptræningsforløb i gang.

Den skærpede faglighed er blevet modtaget fint af alle parter, oplyser Lotte Hemmingsen.

- Jeg tror, at alle kunne se, at det var nødvendigt at skærpe fagligheden. Patienterne er ikke så raske som tidligere, og det kan ikke nytte, at vi sætter en træningsassistent til at starte et genoptræningsforløb, hverken af hensyn til borgeren eller til personalet, siger hun og fortsætter:

- Ergoterapeuter er på nogen områder den nye pige i klassen, og det betyder, at der skal kæmpes lidt mere for deres faglighed. Det er ikke en selvfølge, at andre faggrupper ved præcis, hvad en ergoterapeut kan bidrage med i et genoptræningsforløb – sygeplejerskernes faglige profil er for eksempel meget bedre kendt.

Fri for tvivl

Ergoterapeut Lisbeth Lund Rasmussen er enig. Hun mener, at instruksen, som blev indført i midten af 2017, er en hjælp i forhold til fordelingen af arbejdsopgaver.

- Tidligere kunne vi være nødsaget til at gå til vores nærmeste leder, hvis der var tvivl om ansvarsfordelingen. Sådanne diskussioner er personalet foruden nu, fordi arbejdsopgaverne er klart defineret i instruksen, siger Lisbeth Lund Rasmussen.

Fakta om genoptræning

Alle patienter, der har et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivning fra hospitalet, har ret til genoptræning uanset diagnose eller alder. Det er landets 98 kommuner, der har ansvaret for at iværksætte genoptræningen. Formålet er, at borgeren skal opnå samme funktionsevne som tidligere.

Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner og træning af aktiviteter.

Se også: Vejledning om genoptræning

Ifølge Odense Kommunes instruks har ergoterapeuter ansvar for følgende opgaver:

  • • Udredning/undersøgelse
  • • Planlægning af genoptræningsforløbet
  • • Ændring af genoptræningsindsatsen
  • • Evaluering af genoptræningsforløbet
  • • Afslutning af genoptræningsforløbet