19. jan 2018 KL 14:55

Talende skilte hjælper blinde

På Blindecenter Bredegaard i Fredensborg hjælper ny teknologi beboerne, så de kan høre det, de ikke kan se. Ergoterapeut Heidi Stener Larsen har været med til at indføre teknologien, som synshandicappede andre steder nu også får glæde af.
Skribent: 
Trine Kit Jensen
Foto: 
Sara Galbiati

- I aften er der dejlig mørbrad med løse ris og til dessert gammeldags æblekage. Velbekomme!

Sådan lyder den talebesked, 25-årige Nicholas Scmidt får på sin iPhone, da han nærmer sig spisestuen på Blindecenter Bredegaard. Inde i hus C, hvor han bor, har han netop lyttet sig til, hvilke pædagoger, der er på vagt, og også andre steder taler omgivelserne til ham, så han får de informationer, han har brug for i sin hverdag. Det sker ved hjælp af teknologien Blinfo, der er udviklet af virksomheden Social Digital.

- Blinfo har gjort mig mere selvhjulpen, og det er rart ikke længere at være afhængig af at skulle spørge en fra personalet, som måske ikke lige har tid til at læse vagtplanen op, fortæller Nicholas Schmidt. 

Ergoterapeut Heidi Stener Larsen er konsulent i IT- og Velfærdsteknologi på Bredegaard, der er en institution under Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Hun blev præsenteret for teknologien, da den endnu var på forsøgsstadiet, og så potentialet i "de talende skilte", som beboerne kalder dem.

Gåsehud over hele kroppen

- Jeg kan huske, at jeg fik gåsehud over hele kroppen. For vores mål er at støtte beboerne til at leve et så selvstændigt liv som overhovedet muligt, og det er lige præcis dét, ”de talende skilte” kan hjælpe dem med. Det har stor betydning for deres aktive deltagelse i hverdagslivet, at de nu kan færdes i deres nære omgivelser uden ledsagelse. Derudover betyder det meget for deres oplevelse af identitet og værdighed, at de er i stand til selv at indhente de informationer, der er nødvendige for, at de kan trives i deres hverdag, siger hun.  

Ergoterapeuten blev siden tovholder på et samarbejde med firmaet Social Digital om at indføre Blinfo på Bredegaard, og her var der verdenspremiere i sommeren 2016. En række små sendere på størrelse med en Gajol-æske er placeret både inde og ude, og når beboerne går forbi, vækkes en tilhørende app på deres iPhone, så de via en voice over-funktion automatisk får beskederne læst højt.

Udover information om menu og vagtplaner bliver de på den måde f.eks. også orienteret om aktiviteter på Bredegaard. En talende flagstang meddeler hver dag, hvem der kommer på besøg, og hvem der har fødselsdag, og når der skal være musikfestival eller andre større arrangementer, bruges ”de talende skilte” til at fortælle om programmet og om, hvad der kan købes i boderne.  

Nogle af ”de talende skilte” er årstidsbestemte. Når beboerne om sommeren sidder på bænken ved vandtrappen i Bredegaards have, får de f.eks. at vide, at det er duften af Caprifolium, der pirrer næseborene. Om vinteren bliver de advaret, hvis det er glat på den vej, der fører ned til botilbuddet, og her får de også besked, hvis de skal være opmærksomme på vejarbejder. Den service får de synshandicappede, der kommer for at arbejde på stedets værksteder, selvfølgelig.

Beboere bliver inddraget

Den klientcentrerede tilgang har hele vejen igennem processen været central. Syv beboere var i startfasen med i en arbejdsgruppe, hvor de bl.a. kom med bud på, hvilke informationer, der var vigtigst for dem at få, og det har ifølge Heidi Stener Larsen været afgørende for deres motivation i forhold til at lære at bruge den nye teknologi. Undervejs blev de uddannet som superbrugere, og det har blandt andet givet bonus på selvtillidskontoen, fortæller Heidi Stener Larsen.

- Nogle har hele deres skoletid fået at vide, at de ikke duede til noget, men nu oplever de, at de kan noget - og at de er gode til det. De bruger deres smartphones til noget, der meningsfuldt, og de er i denne sammenhæng faktisk bedre til det end os andre, siger hun.

Hun peger også på, at de talende skilte giver beboerne mulighed for at skabe indbyrdes relationer på en anden måde end før. F.eks. kan de nu sige tillykke til hinanden på fødselsdage, fordi de altid ved, hvem der fylder år, lige som nogle beboere opsøger superbrugerne i stedet for at gå til personalet, når de skal have hjælp til systemet, siger hun.

Nicholas er en af superbrugerne, og da Bredegaard sidste år præsenterede den nye teknologi under Folkemødet på Bornholm, var han med og stod for guidede ture, der førte forbi fem stande med de små beacons-sendere. Han har også været på rehabiliteringsmesse i Bella Center for at fortælle om ”de talende skilte” ­– i håb om, at blinde- og svagtseende andre steder kan få gavn af teknologien. 

- Jeg er sgu stolt af at have været med til at udvikle det her, siger han.

Fra flere sider har der da også været stor interesse for ”de talende skilte”, og sammen med en socialpædagog fra botilbuddet hjælper Heidi Stener Larsen nu andre med at implementere teknologien. Det har bl.a. ført hende til Vendsyssel Ny Teater, der har taget den til sig for at øge tilgængeligheden og også til Malmø Stadsbibliotek, der i øjeblikket tester teknologien i deres kontekst.

- Derudover har vi fået henvendelser fra flere offentlige aktører, der gerne vil vide, hvad ”de talende skilte” kan bruges til i byrum, fortæller hun.

Nyt projekt på bedding

De muligheder vil Bredegaard nu udforske nærmere i et projekt, der er finansieret af fondsmidler. Det handler om at udbrede teknologien til Fredensborg by i samarbejde med blandt andet kommunens tilgængeligheds-koordinator, de lokale handlende og lokale kulturinstitutioner som f.eks. biblioteket. Også her vil beboerne blive spurgt til råds om, hvilke informationer de og andre synshandicappede har behov for at få, og Nicholas er på et splitsekund klar med en ønskeseddel. Han vil gerne have besked om tilbud i Netto, på spisesteder og hos byens frisører.

- På togstationen ville det også være rart at få det at vide, hvis togene ikke kører, fordi der er bøvl med signalerne eller om Bane Danmark har et sporarbejde under opsejling, siger han.

På Bredegaard er det i øjeblikket personalet, der vedligeholder systemet og sørger for at opdatere talebeskederne. Men på sigt er det tanken også her at involvere beboerne.

- Vi har planer om oprette en slags receptionist-stilling, hvor det at opdatere Blinfo kan blive en del af et job for en synshandicappet, siger Heidi Stener Larsen.

Botilbuddets beboere er ikke bare blinde eller svagtseende, men har også andre udfordringer som f.eks. psykiatriske diagnoser, udviklingshæmning eller hjerneskader, og ikke alle kan betjene en smartphone. Men Heidi Stener Larsen håber, at teknologien kan videreudvikles, så endnu flere kan komme med på vognen. Ikke bare på Bredegaard, men også på andre institutioner, hvor der bor blinde- og svagtseende.

- Vi ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre. Men vi har en idé om at vende teknologien om, så beboerne har en beacon på sig og får informationerne fra iPhones med højttalere, der er placeret forskellige steder. Det ville medvirke til at øge livskvaliteten hos den store gruppe af blinde, der også har andre handicap, siger hun.