16. aug 2022 KL 10:37

Springbræt til nye opgaver

Hun går ikke op i titler, men Line Zacho Greve, der er ergoterapeut i Elsass Fonden, kan godt se, at godkendelsen som specialist i børne- og ungerehabilitering har ført til mere ansvar og nye opgaver - og så har ansøgningsprocessen været en aha-oplevelse i forhold til hendes egen indsats.
Skribent: 
Lene Terkelsen
Foto: 
Thomas Evaldsen

Du blev ved årsskiftet godkendt som specialist i Ergoterapeutforeningens specialistordning. Hvad er baggrunden for, at du søgte om godkendelse?

- Jeg var i gang med sidste del af min masteruddannelse i social- og specialpædagogik, da en af mine medstuderende i en frokostpause sagde: Jamen, så er det næste, du skal, da at søge en specialistgodkendelse. Hun var selv specialist, og selvom jeg ikke kendte noget til ordningen, gik jeg i gang med at undersøge, hvad det krævede. Masteren havde givet mig blod på tanden i forhold til at fokusere fagligt og fordybe mig i mit område, og her var endnu en lejlighed til at stoppe op.

Hvordan var selve ansøgningsprocessen?

- Det tog mig et par dage at samle kursusbeviser og lave ansøgningen. Allerførst tænkte jeg: Det var da utrolig let at blive specialist. Men ved nærmere eftertanke gik det op for mig, at nej, det har faktisk taget mig 15 år. Noget af det, der var sjovt i processen, var at få øje på alt det, jeg har brugt mit arbejdsliv på. Det løber jo lidt ud i en hverdag, men når man sætter sig ned og samler alle de kompetencer, man har fået via kurser og arbejds- og formidlingsopgaver, så får man lige pludselig øjnene op for, at man faktisk kan ret meget. Det gav i hvert fald mig en aha-oplevelse i forhold til, hvor meget jeg har med mig.

Hvad håbede du at få ud af specialistgodkendelsen?

- Det var egentlig ikke fordi, jeg tænkte, at det kunne kaste en masse af sig, men det har det alligevel gjort. Nu kan jeg se, at det har været et springbræt til nye spændende opgaver. Efter min masteruddannelse og godkendelsen som specialist er jeg blevet faglig ansvarlig for vores børneteam på Elsass Fonden, hvor jeg blandt andet har fået ansvar for kvalitetssikring og eksterne formidlingsopgaver. Jeg er også blevet spurgt, om jeg vil være redaktør på en kommende fagbog om børn og unge med cerebral parese til fys- og ergoterapeutstuderende. Endelig er jeg blevet national koordinator for EACD - European Academy of Childhood Disability. I en international sammenhæng er det helt klart et plus med sådan en specialisttitel, for mange af de andre koordinatorer er ph.d.’er og læger har en masse ekstra på CV’et.

Hvad har godkendelsen til specialist betydet for dig?

- Specialisttitlen har synliggjort nogle kompetencer, som ellers ville være usynlige, og blåstemplet det, jeg har lavet. Faktisk er jeg ligeglad med titler i sig selv, men jeg kan se, at det har ført en masse med sig. Alle de mange nye opgaver dumpede ned til mig i kølvandet på min master og godkendelsen til specialist - uden at jeg gjorde noget ekstra.

Hvad skal andre, som overvejer at ansøge om at blive specialist, vide?

- Jeg tror, der går rigtig mange rundt, som kunne få stemplet. Det handler bare om at sætte sig ned og finde ud af, hvad man har af erfaringer og kurser, og har man f.eks. ikke de rigtige erfaringer eller nok ECTS-point, kan det være en motivation til at målrette ens søgning efter kurser og arbejdsopgaver. Min opfordring er helt klart at søge, for det kan åbne døre til nye interessante opgaver.

Line Zacho Greve

 • Uddannet ergoterapeut 2006
 • Master i social- og specialpædagogik fra DPU, 2019-2021
 • Ansat i Københavns Kommunes fysio- og ergoterapienhed på børneområdet 2006-2007
 • Siden 2007 ansat som ergoterapeut i Elsass Fonden, der arbejder for at øge livskvaliteten hos mennesker med cerebral parese og deres pårørende

Læs også

Ergoterapeutforeningens specialistordning

 • Siden 2001 har ergoterapeuter via Ergoterapeutforeningens Specialistordning haft mulighed for at få blåstemplet deres kompetencer.
 • Formålet med ordningen er, at ergoterapeuter kan godkendes som kvalificerede på højt niveau til varetagelse og udvikling af ergoterapi inden for områder, hvor grunduddannelsen og almen praksiserfaring ikke giver tilstrækkelige forudsætninger. Ud over at være en kvalitetsstempling af fagets dygtige praktikere har specialistordningen også den funktion, at den synliggør ergoterapeuternes kliniske kompetencer i sundhedsvæsenet over for såvel arbejdsgivere og kollegaer som patienter og borgere.
 • I 2019 blev ordningen udvidet, så ergoterapeuter kan ansøge om at blive godkendt på to niveauer:
  • Certificeret kliniker
  • Specialist inden for et af syv specialer.
 • Udvidelsen af specialistordningen betyder, at mange dygtige praktikere kan blive anerkendt for deres kompetencer.
 • Ergoterapeutforeningen definerer certificeret kliniker og specialister som en teoretisk og metodisk højt uddannet praktiker inden for et afgrænset ergoterapeutisk område.
 • Læs mere om specialistordningen
 • Næste ansøgningsfrist er 15. oktober 2022.