- Det giver meget mening at have etableret EFS Lungerehabilitering, siger Gitte Johannesen, formand for EFS Lungerehabilitering. - Det giver meget mening at have etableret EFS Lungerehabilitering, siger Gitte Johannesen, formand for EFS Lungerehabilitering.
21. okt 2015 KL 14:47

Selskab giver mening

EFS Lungerehabilitering blev stiftet i april 2015. Efter det første halve år er erfaringen, at organisering i et selskab giver faglig anerkendelse og er med til at åbne døre.
Skribent: 
Lisbeth Maindal
Foto: 
Henrik Frydkjær

EFS Lungerehabilitering er et Ergoterapeutforeningens nyere selskaber. Hovedkræfterne bag er ergoterapeuterne Gitte Johannesen og Malene Juul Hylle - godt hjulpet på vej af andre ergoterapeuter, som også brænder for området. I dag er der knap 25 medlemmer i selskabet og selv om medlemstallet kun stiger langsomt, er Gitte Johannesen optimistisk.

- Det giver meget mening at have etableret EFS Lungerehabilitering. Der er to ben i det. Det ene er, at det giver anerkendelse og åbner dørene hurtigt, når man indgår i samarbejder. For eksempel med Sundhedsstyrelsen. Det andet er, at vi har fået et forum for videndeling blandt ergoterapeuter, som der er rigtig meget brug for i feltet her, siger Gitte Johannesen.

Hun ser frem til at møde en masse kolleger på ERGO15 i november og fortælle mere om selskabet. Her er det muligt at møde EFS Lungerehabilitering mellem kl. 17.-18., på markedspladsen: ”Mød de faglige selskaber.” Gitte Johannesen er også med som oplægsholder den 12. november på ERGO15.

Den store interesse for lungerehabilitering blandt mange ergoterapeuter stod klart, da Etf afholdt et kursus om lungeterapi for ergoterapeuter og 125 deltog.

Selskabets mål er videndeling på området og at få vist, hvordan ergoterapeuter kan bidrage på området. Og det er på vej. Gitte Johannesen er således med i den arbejdsgruppe, som er ved at udforme Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af KOL.

Samarbejde med patientforening

Et af selskabets første indsatser har været at indlede et samarbejde med Lungeforeningen. Sammen vil de udarbejde undervisningsmateriale om energibesparende principper. Præcis hvordan materialet skal formidles ligger ikke helt klart endnu, men planen er at inddrage virtuel undervisning.

Samtidig vil selskabet deltage i Lungeforeningens frivillige rådgiverteam, hvor patienter kan ringe ind og få svar på spørgsmål. Aftalen er på plads – nu mangler de blot at finde ud af, hvordan det helt konkret skal foregå.

Når selskabet får overskud til det, vil de udsende nyhedsbreve med faglig inspiration.

Læs mere

Fakta: 
Læs artikel i Ergoterapeuten nr. 7 - udkommer den 27. oktober 2015