23. jan 2018 KL 16:30

ROPOX-prisen: Hæder til Gitte Johannesen

Ergoterapeut Gitte Johannesen har tirsdag 23. januar fået årets Ropox-pris 2017. Hun får årets Ropox-pris for sit vedholdende arbejde med rehabilitering af patienter med KOL og andre lungelidelser.
Skribent: 
Helle Jung
Foto: 
Heidi Lundsgaard

- Enten vil I sælge mig noget, eller også har jeg vundet en rejse, siden du ringer så sent, røg det spøgefuldt ud af Gitte Johannesen, da hun fik et opkald fra næstformanden i Ergoterapeutforeningen, Lotte Lagoni.

Lang pause i den anden ende.

- Ja, lød det så fra næstformanden, der nemlig ringede for at fortælle, at den 39-årige ergoterapeut var udvalgt som modtager af Ropox-prisen 2017, som er et rejselegat på 25.000 kroner.

Og så var det Gitte Johannesens tur til at blive lidt stille.

- Det kom som lyn fra en klar himmel. Jeg tror stadig, jeg sad inde i en boble, da hun læste de mange flotte ord fra mine kollegers indstilling op for mig, fortæller Gitte Johannesen.

Hun får årets Ropox-pris for sit vedholdende arbejde med rehabilitering af patienter med KOL og andre lungelidelser.

Totalt basal ergoterapi

En fantastisk kollega. En berigelse for sygehuset, patienter, kolleger og samarbejdspartnere. En lysende flamme, som præger udviklingen af faget til gavn for patienter og borgere på en helt unik måde. En kæmpe inspirationskilde for os alle. En afholdt og højt skattet samarbejdspartner og kollega, hvor hun end færdes.

Med de superlativer beskriver kollegerne, ergoterapeuterne på Sjællands Universitetshospital Roskilde, i deres indstilling Gitte Johannesen og hendes årelange indsats og nyskabende initiativer for at forbedre trivslen og funktionsevnen blandt patienter med KOL og andre lungelidelser, som nu også er ved at blive udbredt til andre grupper, i første omgang kræft- og hjertepatienter.

- Det handler om totalt basal ergoterapi – om at se på hver enkelt aktivitet og vurdere, hvordan man ved at ændre i daglige rutiner og vaner, f.eks. ved brug af hjælpemidler, kan opnå en bedre hverdag. For patienter med KOL, nedsat energi og andre med åndenød og træthed handler det om at økonomisere med deres sparsomme energi, så de kan overkomme de ting i dagligdagen, de vil prioritere, og dermed opnå en højere livskvalitet, forklarer Gitte Johannesen.

Hun kom ind på feltet, fordi hun dagligt så KOL-patienter, der vantrivedes og havde hyppige genindlæggelser. På det tidspunkt havde de ikke høj status i sundhedsvæsenet, heller ikke i egen opfattelse, da KOL blev betragtet som en selvforskyldt lidelse, oftest som følge af rygning. Det har ændret sig i takt med voksende viden om mange andre årsager og en stor stigning i antallet af patienter.

Her, der og alle vegne

Gitte Johannesen fandt frem til, at man på Glittre Klinikken nord for Oslo havde udviklet en ergoterapeutisk indsats over for patientgruppen, tog af sted for at lære mere og kom hjem med ny inspiration til, hvordan man på sygehuset i Roskilde kunne gribe deres vanskeligheder an.

- Mange oplever det som et nederlag og stadiet før kørestolen at bruge f.eks. en badetaburet. Men hvis man bruger størstedelen af sin energi på at stå op i badet, holde balancen og bukke sig efter tingene, er det ganske fornuftigt at sidde ned, også til andre aktiviteter, så man har energi til overs til de andre ting, man også gerne vil nå i løbet af dagen.

Derfor arbejder Gitte Johannesen og kollegerne også med et energiregnskab, som handler om at fordele for 100 kroners daglig energi på forskellige aktiviteter, fordi det gør de energibesparende metoder mere konkrete for både patienter og pårørende.

- Det handler faktisk mere om energi end om åndenød, og derfor kan tilgangen også bruges af patienter med andre lidelser, som tapper dem for energi.

Og det virker, viser resultaterne af indsatsen i Roskilde. Derfor ønskede Gitte Johannesen at udbrede kendskabet og metoderne til hele landet.

Det har hun gjort ved at være medarrangør af en velbesøgt temadag om ergoterapi til mennesker med lungelidelser, der i 2015 førte til etableringen af Ergoterapifagligt Selskab (EFS) for Lungerehabilitering, som hun fortsat er formand for. Og ved at være initiativtager til Ergoterapeutforeningens pjece ”Pust liv i hverdagen – energibesparende arbejdsmetoder”, der blev udarbejdet i forbindelse med Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningens kampagne ”Pust liv i din hverdag” om KOL i 2016. Og med sin deltagelse i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen at sikre, at fokus på hverdagsaktiviteter er skrevet ind i styrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb til mennesker med KOL, som udkom i efteråret 2015.

- Jeg mener ikke, at ergoterapi nødvendigvis skal inddrages overalt i sundheds- eller plejesektoren. Jeg skal kunne argumentere fagligt for det, før jeg taler for at inddrage ergoterapeuter i en given indsats. Jeg tror, det bl.a. er den tilgang, der har gjort, at jeg er blevet taget med i så mange sammenhænge, siger Gitte Johannesen.

Med hensyn til det 25.000 kroners rejselegat, der følger med Ropox-prisen, har hun endnu ikke besluttet, hvad det skal bruges til.

- Lige nu går jeg bare og glæder mig over at have muligheden for at tage ud og opleve noget fantastisk spændende uden at skulle tænke på økonomien.

Og det er faktisk også kollegernes anerkendelse, der fylder mest.

- Jeg er utrolig overvældet og stolt over af at være blevet indstillet til den flotte pris af mine kolleger. Det er virkelig det største og bedste skulderklap, jeg kunne ønske mig.

Om Gitte Johannesen

Gitte Johannesen er uddannet ergoterapeut fra University College Lillebælt i Odense i 2002 og har siden været ansat på Sjællands Universitetshospital Roskilde, hvor hun i dag er specialeansvarlig i Ergo- og fysioterapien på Reumatologisk afdeling. Her arbejder hun nu primært med hjerte- og cancerpatienter samt i forskellige udviklingsprojekter. Hun er formand for Ergoterapifagligt Selskab (EFS) for Lungerehabilitering, som hun er initiativtager til. Undervejs har hun endvidere taget en master i sundhedsfremme ved Roskilde Universitet.

Se pjecen "Pust liv i hverdagen – energibesparende arbejdsmetoder"