2. apr 2014 KL 10:08

Pris til bachelorer

Ergoterapeutforeningens pris for bedste bachelorprojekt forår 2014 går til tre studerende fra UC Sjælland. Sammen har de udviklet et observationsredskab, som kan bruges af plejepersonale til at vise, om demente får deres basis-behov opfyldt.
Skribent: 
Maj Dahl-Rasmussen, journalist
Foto: 
Henrik Frydkjær

Tirsdag 1. april uddelte Ergoterapeutforeningen prisen for bedste bachelorprojekt forår 2014. Prisen går til tre nyudklækkede ergoterapeuter fra UC Sjælland, der har udviklet et redskab til plejepersonale, der arbejder med demente borgere.

- Alene det at blive indstillet til prisen er en ære i sig selv, så vi er virkelig glade for, at det blev os, siger Karen Lund, som udarbejdede projektet sammen med Julie L. Stemmerik og Teresa Malmskov.

De tre havde hørt om prisen, inden de gik i gang, men det var ikke noget, de stræbte efter.

- Vi havde bare fokus på at lave et godt bachelorprojekt, lyder det fra Karen Lund.

Redskab om basis-behov

Kernen i projektet er at give plejepersonale et redskab til at finde ud af, om moderat og svært demente trives. Ud fra Kitwoods definitioner af menneskers basis-behov har de udarbejdet nitten spørgsmål, som plejepersonalet kan udfylde ved at observere den demensramte over en uge. Til sammen giver observationerne et billede af, om den dementes basisbehov bliver opfyldt.

- Redskabet er lavet som en slags Pixie-bog, hvor der skal krydses af i forskellige bokse. Hvert kryds giver en score inden for et basis-behov, og når scorerne tælles sammen, kan man se, om der er behov, som den demente ikke får opfyldt. Med den viden kan plejepersonalet planlægge aktiviteter for borgeren, så han eller hun trives bedre, forklarer Karen Lund.

Projektet Neutralt Observations Redskab til Demente

Ergoterapi skal oversættes

Ideen til projektet fik de gennem deres vejleder, som tidligere havde arbejdet med demens. Desuden kendte hun et plejecenter, hvor de gerne ville deltage, så den del af projektet var hurtigt på plads.

Den største udfordring undervejs i projektet var at 'oversætte' den ergoterapeutiske forståelsesramme til plejepersonalet.

- For eksempel kom det bag på os, at de opfattede 'aktiviteter' som fritidsaktiviteter, så det måtte vi rette op på undervejs, fortæller Karen Lund.

Vælg noget med kød på

De tre prisvinderes tip til andre studerende, som skal i gang med deres bachelorprojekt, er at finde et emne, de interesserer sig for, og som der samtidig er kød på. Det skal også være et emne, der er blevet skrevet om før, så de kan tage afsæt fra det.

- Hvis det er umuligt at finde litteratur på området – eller det eneste, der findes, er fra Burkino Faso og derfor ikke kan overføres til danske forhold – ja, så er det nok en god ide at finde på noget andet, vurderer Karen Lund.

De tre prisvindere vil i den nærmeste fremtid arbejde videre med deres redskab. Håbet er, at det bliver bredt ud til alle de institutioner, hvor plejepersonale arbejder med demente. Men først skal det testes og finpudses yderligere.

Med bachelor-prisen følger 15.000 kroner.