28. apr 2017 KL 13:48

Plejehjems-projekt vandt BA-prisen

Etf’s bachelorpris gik dette forår til Canna Rosell Worsøe, Marie Brunsgaard Laursen og Nora Köhler fra VIA University College, Aarhus, for et projekt om plejehjems fællesrum. De tre unge håber, at projektet vil ruske op i deres kollegaer ude på plejehjemmene og løfte livskvaliteten for beboerne.
Skribent: 
Trine Vu
Foto: 
Thomas Søndergaard

- Her gad jeg ikke at bo, tænkte Nora Köhler, når hun besøgte et plejehjem. Og hendes to medstuderende på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus havde det på samme måde. Alle tre havde på en eller anden måde været i berøring med plejehjem, og tænkt, at det måtte kunne gøres bedre. De viede derfor deres fælles bachelorprojekt til plejehjemmenes fællesrum og titlen blev:  'Omgivelsernes betydning for aktivitetsudøvelsen i fællesrum på plejehjem – et kvalitativt studie af plejehjemsbeboeres oplevelse'.

Forleden vandt de dette forårs bachelorpris, og Etf’s formand Tina Nør Langager overrakte torsdag den 27. april 2017 ved et fyraftensarrangement i forbindelse med Forskningens Døgn i Aarhus de tre storsmilende piger prisen på 15.000 kr. i form af en overdimensioneret mobilepay-check skåret ud i pap.

- Det er helt vildt fedt at få sådan en anerkendelse fra den virkelige verden uden for skolen. Det er virkelig et skulderklap, og jeg håber, at vores arbejde kan være med til at skubbe mere livskvalitet ud på plejehjemmene – og at ergoterapeuterne derude vil komme mere på banen med deres kompetencer, siger Marie Brunsgaard Laursen, og Nora Köhler supplerer:

- Jeg troede, at alle ergoterapeuter var opmærksomme på omgivelsernes betydning, men det er de faktisk ikke, så jeg håber, at vores projekt kan ruske lidt op i dem.

Arkitekter og ergoterapeuter

Nora Köhler og Canna Rosell Worsøe har dog selv særlige forudsætninger for at se på rum og omgivelser. De har nemlig begge taget en bachelor i arkitektur, inden de skiftede til ergoterapi.

- Vi fulgtes ad på arkitektstudiet, men besluttede uafhængigt af hinanden at skifte til ergoterapi, fordi vi manglede viden om de mennesker, der skulle bruge de bygninger, vi tegnede. Ergoterapien giver os mulighed for at se på omgivelserne ud fra et helhedsorienteret perspektiv, forklarer Nora Köhler og Canna Rosell Worsøe.

De tre vinderes bachelorprojektet bygger blandt andet på interview med plejehjemsbeboere og belyser, hvordan de oplever og bruger stedets fællesrum – og hvordan forskellige elementer i rummet kan invitere til aktiviteter og socialt samvær.

- Konklusionen er kort sagt, at hvis der er aktiviteter i fællesrummet, så kommer beboerne ud og bruger det, siger Marie Brunsgaard Laursen, og Canna Rosell Worsøe tilføjer:

- Selv om omgivelserne har betydning, er det ikke nødvendigvis en bestemt farve på væggen, der gør forskellen.

Ældre er ligeså unikke som unge

De tre unge ergoterapeuter blev undervejs i projektet overraskede over, hvor individuelt det er, hvorvidt beboerne på plejehjemmet bruger et fællesrum. De er blevet opmærksomme på, at de ældre ikke er ens, men er ligeså unikke som f.eks. unge mennesker – og at aktiviteter måske ikke altid er det eneste rigtige, fordi der også kan være værdi i alenetid.

Nu skal de tre nyslåede ergoterapeuters viden ud at arbejde i virkeligheden. De blev færdige med deres uddannelse i januar, og 25-årige Marie Brunsgaard Laursen arbejder i dag som ergoterapeut på et plejehjem i Aarhus, 29-årige Canna Rosell Worsøe arbejder på et aktivitets- og udviklingscenter i Viborg, mens 29-årige Nora Köhler er i virksomhedspraktik på et demenscenter i Aarhus.

Fakta: Begrundelse

Etf's begrundelse for at præmiere bachelorprojektet 

Etf's begrundelse for at pæmiere bachelorprojektet 'Omgivelsernes betydning for aktivitetsudøvelsen i fællesrum på plejehjem – et kvalitativt studie af plejehjemsbeboeres oplevelse':

I Danmark bor over 40.000 mennesker på plejehjem. Flytning til plejehjem medfører skift i de fysiske, sociale, kulturelle og institutionelle omgivelser, som kan resultere i aktivitetstab. Det er baggrunden for dette projekt, som taler ind i kernen af ergoterapi og i Ergoterapeutforeningens aktuelle fokusområde ”Aktivitet og trivsel i hverdagen”. Der er således tale om et projekt med stor aktualitet og relevans for såvel ergoterapiprofessionen, praksis og samfundet. Projektet peger på, at fællesrum på plejehjem ikke er meget værd, med mindre de kan danne ramme om menneskelig kvalitet og trivsel, samt at der er et potentiale for at få mere aktivitet, trivsel og social kontakt ud af fællesrummene. Ergoterapeuter har unik indsigt i samspillet mellem de faktorer, som udgør menneskelig aktivitet, og projektet kan være med til at inspirere ergoterapeuter i praksis til at arbejde for, at fællesrum på plejehjem udvikles, så de understøtter beboernes aktivitet og trivsel på bedst mulige måde.

Læs mere