29. jan 2015 KL 9:16

Opgaven ændrer sig

Ergoterapi på somatiske sygehuse er i udvikling, det samme er opgaverne.
Skribent: 
Maj Dahl-Rasmussen
Foto: 
Heidi Lundsgaard

Hvor bevæger ergoterapeuters opgaver på sygehusene sig hen i disse år?

Det spørgsmål trak 100 deltagere til debatmøde 5. januar i Etf's Region Syd. Det skete på en workshop i Fredericia, hvor ledere og menige sammen deltog. Samtidig havde en håndfuld fysioterapeuter, som er ledere eller udviklingsterapeuter for ergoterapeuter, også fundet vej.

Anledningen til temadagen var et ønske til Region Syd fra medlemmer og ledere på sygehusene. Og da Ergoterapeutforeningen samtidig udgiver en ny undersøgelse om ergoterapi på somatiske sygehuse, var der ingen tvivl om, at det er en diskussion, der trænger sig på.

Aldrig har så mange sygehusergoterapeuter fra Region Syd været samlet på et sted. Jeg er sikker på, at denne dag har gjort en forskel.Anna-Marie Laustsen, regionsformand i Region Syd.

Skal vi give køb på evidens

Workshoppen blev indledt med et oplæg af formand Gunner Gamborg, som opsummerede de nye tendenser inden for det somatiske sygehusvæsen. Regionsformand i Region Syd, Anna-Marie Laustsen, præsenterede de væsentligste pointer i undersøgelsens resultater. Og derefter var det deltagernes tur til at udveksle erfaringer og komme med bud på fremtidens ergoterapi på sygehusene.

Der var enighed om, at der er brug for nye screeningsredskaber for at kunne yde en bedre og mere målrettet kvalitet.

Nogle talte for at bruge dele af undersøgelsesredskaber og behandlingsmetoder, selv om det vil betyde, at der ikke længere er evidens, når redskaber og metoder ikke bruges i deres helhed. Andre argumenterede for altid at bruge standardiserede undersøgelsesredskaber og behandlingsmetoder, selvom de er tidskrævende. Desuden så de det som en ledelsesmæssig opgave at finde den fornødne tid og at prioritere, hvilke patienter der skal tilbydes ergoterapi, og hvilke der ikke skal.

Udvikling af nye redskaber

Behov for bedre kommunikation

Der var også fokus på den måde, samarbejdet foregår mellem sygehus og kommuner. Der var ret stor enighed om, at der er behov for bedre it-systemer og mulighed for lettere at kunne nå hinanden telefonisk.

Og der blev fra mange sider peget på, at unødig dokumentation og dobbeltdokumentation bliver oplevet som irriterende elementer i en travl hverdag.

Der blev dog ikke kun talt om udfordringer, men også om det, der fungerer rigtig godt. Her var der enighed om, at der er meget at være stolte af, for eksempel at ergoterapeuter i langt højere grad end tidligere bliver brugt til patienter med dysfagi.

De fysioterapeutledere, der deltog i temadagen, gav udtryk for, at det ergoterapeutiske felt på sygehusene er meget synligt, og at faget kan noget helt særligt, både inden for dysfagi og vurdering af patienternes funktionsniveau. De pegede også på ergoterapeuters fokus på patienternes hverdagsliv som noget unikt.

På workshoppen kom deltagerne rundt om mange emner, og dermed er bolden givet op til yderligere diskussion af, hvilken rolle ergoterapeuter skal spille inden for landet sygehuse.

Læs Fokus i det kommende fagblad, som går i dybden med de ergoterapeutiske udfordringer på landets sygehuse lige nu. Bladet udkommer tirsdag den 3. februar.