15. jan 2018 KL 11:32

Observa-tioner giver ny viden

Et nyt tværsnitsstudie viser, at mennesker med bipolar lidelse generelt har nedsat ADL-evne. Samtidig viser studiet, at ergoterapeuters observation af hverdagsaktiviteter kan bidrage med vigtig viden om mennesker med bipolar lidelse. - Ofte skal der i virkeligheden ikke så meget til, når først man får øje på, hvad der egentlig foregår, siger lektor Lone Decker, der står bag studiet.
Skribent: 
Trine Vu
Foto: 
Lisbeth Holten

En yngre person med bipolar lidelse gav under en samtale med lægen udtryk for, at vedkommende ikke havde problemer med at håndtere ADL-opgaver, men en AMPS-observationen afslørede, at vedkommende brændte sig flere gange, da vedkommende strøg sine skjorter. Observationen afslørede, at problemet var, at vedkommende arbejdede ukoncentreret, fordi vedkommende hørte musik samtidig med strygningen og konstant gik frem og tilbage mellem strygebræt og musikanlæg for at skifte nummer.

Det var lektor Lone Decker fra Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, der observerede personen, og hun siger:

- Vedkommende mente selv, at det var godt at høre musik under strygningen, men observationen viste noget andet, og den feedback, jeg kom med bagefter, gav god mening for vedkommende. Ofte skal der i virkeligheden ikke så meget til, når først man får øje på, hvad der egentlig foregår.

Eksemplet er fra et tværsnitsstudie, som hun har lavet i samarbejde med bl.a. forskere fra Kompetencecenter for Affektive Lidelser, Psykiatrisk Center København.

Studiet har undersøgt ADL-evnen hos mennesker med bipolar lidelse, og i alt deltog 43 mennesker. De var alle i remission – det vil sige, at de var i såkaldt neutralt stemningsleje. Deltagerne havde selv rapporteret, at de havde kognitive vanskeligheder. Cirka halvdelen var i arbejde eller studerede, en fjerdedel var sygemeldt og en fjerdedel var på en form for overførselsindkomst.

Om baggrunden for studiet siger Lone Decker:

- Vi var optaget af, hvordan mennesker med bipolar lidelse fungerer i deres hverdag. Vi ved, at mennesker med bipolar lidelse ofte har kognitive vanskeligheder, men man kan ikke sige, at fordi de har kognitive vanskeligheder, har de også nedsat ADL-evne. Det meste af den forskning, der har haft fokus på ADL, har undersøgt sammenhængen mellem ADL-evne og kognition. Vi ønskede at blive klogere på ADL-evnen hos målgruppen for derved at finde ud af, hvordan de klarer almindelige daglige aktiviteter som madlavning, rengøring og indkøb. Den nye viden vil kunne bruges til at udvikle en intervention med fokus på hverdagslivet.

Hun tilføjer, at man via et spørgeskema undersøgte deltagernes selvoplevede ADL-evne ved hjælp af ADL-Q og samtidig via AMPS undersøgte den observerede ADL-evne.

Overraskende lav observeret ADL-evne

Deltagerne i studiet var mellem 19 og 58 år, gennemsnitsalderen var 35 år. Alligevel viste det sig, at deres gennemsnitlige observerede ADL-evne var på niveau med 60-85-årige raske personer.

- De var simpelthen mere fysisk anstrengte og uorganiserede i udførelsen af ADL-opgaver, forklarer Lone Decker.

Mere præcist viste resultaterne fra AMPS-observationerne, at ca. en tredjedel af deltagerne var fysisk anstrengte og ca. en tredjedel brugte ekstra tid og var lettere uorganiserede. Og som eksemplet med den yngre person, der ofte brændte sig under strygning, viser, var der også i nogle tilfælde en sikkerhedsrisiko. Kun få af deltagerne havde støtte i hjemmet i form af f.eks. en støtte-kontaktperson, men studiets resultater indikerer ifølge Lone Decker, at op mod en tredjedel af deltagerne har brug for støtte til at klare hverdagen.

- Det overraskede mig, at deltagernes ADL-evne var så lav i forhold til raske jævnaldrende, og man kan være bekymret for sikkerheden i disse menneskers håndtering af ADL-opgaver. Det positive er imidlertid, at studiet også viser, hvor meget man kan bruge AMPS-observationer til, og hvor meningsfuldt det bliver for patienterne, fordi det bliver så enormt konkret, når man observerer dem. Man kan nemlig ikke have et udefra-perspektiv på sig selv. Det kræver andres øjne, og mange deltagere fortalte, at ergoterapeuternes observationer havde givet dem nyt perspektiv på deres hverdagsudfordringer, siger Lone Decker og nævner endnu et eksempel fra studiet, hvor hun observerede en ung universitetsstuderende, mens vedkommende bagte pandekager.

Den studerende tog først alle ingredienserne frem. Når melet så var målt af og hældt i skålen, satte vedkommende melet væk. Samme procedure blev gentaget med alle ingredienserne.

- Det tog lang tid, men det var en god strategi, fordi vedkommende på den måde undgik f.eks. at komme dobbelt så meget salt i som opskriften sagde. Vedkommende havde selv udviklet strategien, og da jeg støttede vedkommende i, at det var en god strategi, besluttede vedkommende at fortælle sin familie om den. Familien blev nemlig ofte irriteret over, at vedkommende var så langsom til at lave mad, og vedkommende håbede, at de ville være mere forstående, når de fik forklaringen, siger Lone Decker.

Store modsætninger

Selv om både de observations-baserede og de selvrapporterede resultater viser, at deltagerne havde nedsat ADL-evne, var der en tendens til, at de vurderede sig selv som mere kompetente, end de blev observeret til at være.

- Ofte er der store modsætninger mellem det, vi observerer og det, patienterne selv rapporterer. Netop derfor er det vigtigt at anvende begge metoder, fordi de supplerer hinanden. Den ene er ikke mere ”rigtig” end den anden, siger Lone Decker.

Hun har netop sammen med forskere fra Kompetencecentret for Affektive Lidelser søgt om penge til et nyt forskningsprojekt, hvor de vil bruge bl.a. AMPS og COPM. Hun håber, at forskningen kan føre til bedre retningslinjer for behandlingen af mennesker med bipolar lidelse samt at få udbredt kendskabet til, hvad ergoterapeuter faktisk kan bidrage med som faggruppe.

- Der er nemlig ikke så mange, der kan det, som vi kan i det her arbejde med hverdagsaktiviteter, siger hun.