14. maj 2018 KL 12:58

Ny leder vil gøre FiA stærkere

Lektor og forsker Eva Ejlersen Wæhrens er blevet ansat som gruppeleder for den ergoterapeutiske forskning på Syddansk Universitet. Hun vil have flere ergoterapeuter gjort interesserede i forskning, og FiA skal være omdrejningspunktet.
Skribent: 
Gitte Rebsdorff
Foto: 
Carsten Bundgaard

Lektor og forsker Eva Ejlersen Wæhrens er blevet ansat som gruppeleder for den ergoterapeutiske forskning på Syddansk Universitet, SDU.  Hun vil have flere ergoterapeuter gjort interesserede i forskning, og FiA skal være omdrejningspunktet.

Den ergoterapeutiske forskning skal styrkes. Det er et af målene for lektor og forsker Eva Wæhrens, der er blevet ansat som gruppeleder for den ergoterapeutiske forskning på Syddansk Universitet, SDU, efter, at Karen la Cour har fået nyt job som professor på Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPHA.

Eva Ejlersen Wæhrens vil have flere ergoterapeuter til at interessere sig for forskning, og det skal blandt andet ske ved at gøre FiA, Forskningsinitiativet for ergoterapi og aktivitetsstudier på SDU, til et nationalt samlingssted for ergoterapeuter med interesse for forskning.

Brug for at samle kræfterne

- I øjeblikket er 14 ergoterapeuter i gang med at tage en ph.d. men kun én af dem er indskrevet hos os i FiA. Det er bekymrende og giver anledning til eftertanke. FiA er det eneste sted, hvor ergoterapeuter kan blive indskrevet i et ergoterapifagligt ph.d.-miljø, og alligevel er det ikke noget oplagt valg. Det skal vi have ændret på. Dels fordi vi er et lille fag, som har brug for at samle kræfterne, og dels fordi indskrivning i et ergoterapifagligt ph.d.-miljø med en ergoterapeutisk hovedvejleder medvirker til at skærpe det faglige aspekt i forskningsarbejdet.

Den nye gruppeleder peger videre på, at det er vigtigt at få flere lektorer til FiA.

- I øjeblikket er det kun mig som hovedvejleder, der kan indskrive ph.d. studerende. Der er det vigtigt, at vi tiltrækker nye kolleger, der kan eller vil kvalificere sig til at varetage denne opgave, fastslår Eva Ejlersen Wæhrens.

Hun er selv ansat på deltid, da hun også varetager et job som seniorforsker på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital. Aktuelt er der samlet set mindre end to fuldtidsstillinger på FiA, og det er for lidt til at have et stærkt forskningsmiljø, mener den nye gruppeleder.

En stærk forskningsenhed

- En af de opgaver, jeg overtager efter Karen, er at udvikle et større fælles forskningsprojekt sammen med kollegerne i FiA. Vi begyndte som et forskningsinitiativ, men det kan vi ikke blive ved med at være. Nu 10 år efter, at FiA blev etableret, må vi arbejde på at blive noget andet og mere. Karen er en pioner. Hun har lanceret FiA og etableret kandidatuddannelsen. I mit perspektiv er vi nu nået til at se vores opgave i et større perspektiv. At stræbe efter at blive en stærk ergoterapifaglig forskningsenhed, som samarbejder og er i netværk med andre ergoterapeutiske forskningsmiljøer i Danmark.

- Min vision er at gøre den ergoterapeutiske forskning på SDU til et attraktivt og spændende sted, hvor der er en bred vifte af muligheder. Det skal være klart, hvem vi er, og hvad vi kan. Vi har haft et mål om at skabe et nationalt sted for den ergoterapeutiske forskning. Der er en stor del, der er lykkedes, men vi er ikke i mål. Vi skal have fat i flere forskningsmidler. Som det er nu, bliver en for stor del anvendt i andre miljøer end den ergoterapeutiske.

Med næsten 30 års erfaring i arbejdet med at undersøge og måle menneskers evne til at udføre almindelig daglig levevis, ADL, har Eva Ejlersen Wæhrens en stærk forankring i sit fag. Hun blev færdiguddannet fra Ergoterapeutskolen i København i 1987, og siden Master of Science i Ergoterapi i 2004. I 2010 blev hun dr. med. scient. fra Umeå Universitet.

Eva Ejlersen Wæhrens tiltrådte sin nye stilling 1. april.

Læs artiklen "Ny ADL-forskning vil styrke klassisk ergoterapi" om Eva Wæhrens forskning