- Der er meget kernefaglig forskning i det her område. Det er relevant for mange grupper, og på den måde kommer pengene mange til gavn, siger Eva Ejlersen Wæhrens om den forsknings hun nu går i gang med, efter at have fået midler fra Ergoterapeutforeningens ADL-pulje.  - Der er meget kernefaglig forskning i det her område. Det er relevant for mange grupper, og på den måde kommer pengene mange til gavn, siger Eva Ejlersen Wæhrens om den forsknings hun nu går i gang med, efter at have fået midler fra Ergoterapeutforeningens ADL-pulje.
29. jan 2018 KL 14:47

Ny ADL-forskning vil styrke klassisk ergoterapi

Lektor og forsker Eva Ejlersen Wæhrens har netop fået bevilget en million kroner fra Ergoterapeutforeningen til forskning i almindelig daglig levevis. Hun er glad. Ikke for sin karrieres skyld. Men fordi forskningen vil styrke klassisk ergoterapi.
Skribent: 
Gitte Rebsdorf
Foto: 
Carsten Bundgaard

Eva Ejlersen Wæhrens hører ikke til de største mennesker i verden. Men alligevel er hun ikke sådan at komme om udenom. Det fornemmer man hurtigt, når man møder hendes bestemte og alvorlige blik.

Jeg møder hende på Syddansk Universitet, SDU, hvor hun er lektor. Der er højt til loftet i de gamle murstensbygninger, og de store smukke vinduer lader gavmildt lyset slippe ind. Trappen er bred, så vi uden problemer kan gå ved siden af hinanden op til det lille kontor på 2.sal. Selv om hun kun er her 30 procent af sin arbejdstid, har stedet en særlig betydning for hende. For det er her forskningen i ergoterapi er samlet.

- Det er det eneste sted, hvor der er ergoterapeutisk forskning på universitetsniveau. Og det er her, jeg har kontakt til mit fags rødder. Det er vigtigt for mig.

Ergoterapeutforeningen har netop bevilget en million kroner til to forskningsprojekter, som Eva Ejlersen Wæhrens skal stå i spidsen for. Begge er forskningsprojekter, som fokuserer på klassisk ergoterapi inden for forskning i almindelig daglig levevis, ADL. Eva Ejlersen Wæhrens er glad for, at netop det område, hun ser som det vigtigste i sit fag, nu bliver styrket.

- Jeg gør ikke det her for min karrieres skyld. Jeg gør det med hjertet, fordi jeg vil noget med mit fag. Og i håbet om at det kan være med til at forbedre klinisk praksis. Forskningsverdenen kan være hård med mange spidse albuer. Men jeg synes vores fag er unikt inden for social- og sundhedsområdet. Jeg tror på det grundlæggende i vores fag – det som tager afsæt i menneskers aktivitetsproblemer. Når ergoterapeuter tager afsæt i aktivitet både i undersøgelse og intervention giver det rigtig god mening.

Eva Ejlersen Wæhrens har beskæftiget sig med almindelig daglig levevis, ADL, hele sit arbejdsliv. Det er efterhånden blevet til nogle år. Wæhrens blev færdiguddannet fra Ergoterapeutskolen i København i 1987. Siden blev hun Master of Science i Ergoterapi i 2004 og dr. med. scient. i 2010 fra Umeå Universitet. Hun har i næsten 30 år beskæftiget sig med, hvordan man kan undersøge og måle menneskers evne til at udføre ADL-aktiviteter.

Bedre interview

Med den nye bevilling på samlet set en million kroner kan hun hente endnu mere viden til sit felt. Det første projekt handler om at forbedre det ADL-interviewredskab (ADL-I), som hun har udviklet til, at ergoterapeuter kan bruge det ude hos borgerne for at blive klogere på, hvilken indsats der skal til.

- Da jeg begyndte i mit fag var der meget lidt struktur på disse interview. De blev udført tilfældigt og forskelligt alt efter hvilken ergoterapeut, der udførte dem. Dette arbejde er siden blevet standardiseret og struktureret. Det arbejde skal jeg nu kvalificere yderligere.

- Efter der er foretaget interviewundersøgelser hos borgeren, bliver indsatsen fastlagt, og det har været mit mål at udvikle et redskab, som samtidig gør det muligt at måle ændringer efter ergoterapeutisk behandling. Der kommer til at indgå 3000 personer i det nye forskningsprojekt, og det er mennesker med mange forskellige diagnoser; mennesker der har haft hjerteproblemer eller hjerneblødning. Målet er blive klogere på, hvorvidt diagnosen har betydning for, hvordan der kan beregnes et mål for den enkelte borgers ADL-evne.

- Projektet indeholder også en undervisningsdel, sådan at ergoterapeuter digitalt kan uddanne sig til at anvende ADL-I. Det arbejde skal jeg udføre sammen med UC Nordjylland, som har teknologi-erfaring. Målet er at udvikle en digital platform, hvor ergoterapeuter via podcast og videooptagelser af ADL-interview kan se og høre, hvordan ADL-I skal anvendes. Målet er at give almindelige ergoterapeuter redskaber til at kunne udføre deres arbejde bedre ved at give dem standardiserede undersøgelsesredskaber. Projektet kommer alt i alt til at tage 2-3 år.

Kernen i ergoterapi

Eva Ejlersen Wæhrens er glad for, at Ergoterapeutforeningen har prioriteret netop ADL-området i sin uddeling af forskningsmidler.

- Der er meget kernefaglig forskning i det her område. Det er relevant for mange grupper, og på den måde kommer pengene mange til gavn. Det vil gavne mange ergoterapeuter med arbejde inden for det kliniske felt. Vi er inde ved kernen af faget, nemlig almindelig daglig levevis. Langt de fleste ergoterapeuter arbejder med, hvordan man kan kvalificere hjælpen til de dagligdagsproblemer, klienterne har med egenomsorg og huslige gøremål som at støvsuge og lave mad. Vi har som sundhedsprofessionelle et fagligt ansvar for, at vi anvender så gode metoder og redskaber som muligt. Det giver et mere kvalificeret grundlag for at hjælpe mennesker.

Hun har fået penge til to projekter, og det andet projekt er et randomiseret studie.

- Anden del af projektet er et randomiseret studie, hvor vi skal have 40 personer i hver gruppe. Det er et studie, hvor vi vil undersøge effekten af et ergoterapeutisk interventionsprogram til mennesker med kronisk sygdom, som oplever udfordringer med almindelig daglig levevis.

- Det program, der skal afprøves er udviklet i sin første version i et tidligere projekt, hvor vi har indsamlet erfaringer med løsninger på denne type problemer blandt både ergoterapeuter og borgere med kronisk sygdom. De mange gode forslag er samlet i en værktøjskasse, som ergoterapeuten vil kunne vælge fra. I det nye studie vil vi ud over effekt kunne identificere, hvilke elementer i værktøjskassen der anvendes mest, og hvordan klienter og ergoterapeuter oplever disse.

- Vi forventer, at de personer, som modtager interventionen, bliver mindre anstrengt, når de udfører ADL-aktiviteter, hvis der bliver sat ind med en tidlig indsats.

- Det er igen en måde skabe struktur på. Det er ikke tænkt som noget nyt og banebrydende, men det er klassisk ergoterapi. Hvis der er uerfarne ergoterapeuter, så kan de læne sig op ad en manual, hvor der er evidens for praksis.

Eva Ejlersen Wæhrens vil meget med sit fag, og har med egne ord ”nok altid haft et ekstra gear”.

- Men for halvandet år siden var jeg ude for en trafikulykke, der har betydet, at jeg i et stykke tid ikke har arbejdet så meget som jeg plejer. Men vi er her for at løfte i flok, og jeg håber, at flere ergoterapeuter får lyst til at forske i klassisk ergoterapi.

Udover at være lektor på SDU er Eva Ejlersen Wæhrens også ansat som seniorforsker på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital, hvor de nye projekter vil blive en del af hendes arbejde.