30. mar 2020 KL 7:44

Motivation er afgørende

Kristine Smidt modtager Kandidatprisen 2019 for sine studier af forældres og ergoterapeuters erfaringer med hjemmetræning til forbedring af håndfunktion hos børn med spastisk bilateral cerebral parese.
Skribent: 
Helle Jung
Foto: 
Claus Boesen

Ergoterapeut Kristine Smidt blev ”megaglad”, da hun fik beskeden om, at hun var modtager af Kandidatprisen 2019 – en pris som Ergoterapeutforeningen nu for tredje gang uddeler for den bedste formidling af et speciales resultater.

- Anerkendelsen har motiveret mig endnu mere til forhåbentligt at kunne forske videre, siger Kristine Smidt.

En teoretisk øjenåbner

Kristine Smidts speciale handler om forældres og ergoterapeuters erfaringer med hjemmetræning til forbedring af håndfunktion hos børn med spastisk bilateral cerebral parese, og det handler i høj grad om netop motivation.

I løbet af et otte ugers studie konstaterede Kristine Smidt, at de ellers motiverede forældre tabte pusten. De kunne ikke fastholde den motivation og energi, de fra begyndelsen havde haft til at træne deres børn efter ergoterapeuters instruktion. Forældrene gav udtryk for, at det var for hårdt, og i fokusgruppeinterview efter endt forløb foreslog de, at træningen burde fordeles mellem hjem og daginstitution eller skole.

Kristine Smidt dykkede ned i motivationspsykologien og fandt nøglen til resultaterne af sin undersøgelse.

- Jeg forstod, at vi som ergoterapeuter skal tænke meget mere i motivation, både i at vække den og i lige så høj grad i at fastholde den undervejs. Vi skal være opmærksomme på, hvad der virker mest motiverende, både i det praktiske arbejde og teoretisk, og vi skal være opmærksomme på, hvordan motivationen opretholdes, forklarer hun.

Hendes studier viste, at der er tre afgørende faktorer.

- Det er afgørende, at både forældrene og de børn, der skal trænes, har en følelse af selvbestemmelse. Derfor skal børnene også høres. En anden vigtig faktor for motivation er tilknytningen til den sundhedsfaglige person, der instruerer træningen. Støtte og vejledning skal ikke kun ske indledningsvis, men være tilgængelig gennem hele forløbet. Og endelig er følelsen af at være kompetent til opgaven også afgørende for motivationen. Er opgaven for svær, understøtter det ikke motivationen, men omvendt må det heller ikke være for let. Der skal være en balance.

For Kristine Smidt blev indsigten i teorien om motivation afgørende for forståelsen af hendes studier. Derfor undrer hun sig over, at hun hverken i løbet af sin ergoterapeutuddannelse eller i forskningslitteraturen om hjemmetræning er stødt på emnet.

- Vi arbejder som ergoterapeuter med at ændre vaner og rutiner og er nok opmærksomme på motivation, men efter min mening ikke i tilstrækkelig grad. Der er fokus på, hvad der skal sættes i gang, og hvilken effekt det har, men mindre på hvordan motivationen vækkes og fastholdes.

Den optimale kombination

Kristine Smidt færdiggjorde ved universitetet i Stavanger i 2018 sin master i helsevitenskap – det svarer til en kandidat i sundhedsvidenskab. Efter otte år i ergoterapien i Halsnæs Kommune, hvor hun specialiserede sig i børneergoterapi realiserede hun og hendes mand, der er biolog, i 2013 den fælles drøm om at bo og arbejde i landet. Det blev til seks år i Norge, hvor Kristine Smidt arbejdede med børne- og ungdomshabilitering på universitetssygehuset i Stavanger. Her udførte hun test og vejledte kommunale ergoterapeuter i hele Sør-Rogaland.

Samtidig tog hun en master.

- Det var hårdt. Selv om jeg fik en ugentlig fridag til studierne, gik stort set al min fritid med at læse og studere, så kandiatprisen er virkelig en dejlig belønning for det arbejde, jeg har lagt i det, fortæller hun.

Begge Kristine Smidts specialevejledere har desuden vist hende anerkendelse ved at opfordre hende til at præsentere og formidle sine resultater i videnskabelige sammenhænge. Det er sket på konferencen The European Academy of Childhood Disability (EACD) i Paris sidste år og i februar med en artikel i det anerkendte tidsskrift Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. Og så mener vejlederne i øvrigt, at Kristine Smidt skal fortsætte sit forskningsarbejde.

I juli sidste år flyttede familien tilbage til Danmark, og Kristine Smidt er nu ansat i et vikariat i Børneterapien i Gentofte.

- Jeg holder meget af arbejdet i praksis med børn og unge, men jeg kunne samtidig virkelig godt tænke mig at arbejde videre ad forskningsporet. Jeg fandt en ny side af mig selv og min faglighed i det detektivarbejde, som forskning er, og det var virkelig tilfredsstillende at kunne arbejde mig helt til bunds i et emne. Drømmejobbet vil derfor være en kombination af praksis og forskning, hvis det kan lade sig gøre, siger hun.

Det kan måske blive en måde at give de 15.000 kroner, der følger med kandidatprisen, ben at gå på.

- Måske skal jeg bruge pengene til at præsentere mine resultater i flere sammenhænge. Man får ikke nødvendigvis honorar eller rejseudgifter dækket for at præsentere sit arbejde på videnskabelige konferencer, men jeg vil gerne brede kendskabet til motivationens betydning i ergoterapi endnu mere ud, siger Kristine Smidt.