11. jun 2019 KL 13:22

Mere holdspil på plejehjem

Nordfyns Kommune blev i 2017 udnævnt til holdspilskommune og har ansat tre nye ergoterapeuter til at arbejde med holdspil på kommunens fem plejecentre.
Skribent: 
Torben Svane Christensen
Foto: 
Claus Boesen

- Som udgangspunkt, vil vi gerne kunne tilbyde alle borgere på plejecentrene holdspil en gang om ugen, og ergoterapeuter kan se nogle muligheder og ressourcer hos beboerne, som vi traditionelt ikke har kunnet mobilisere, siger centerleder Mitzie Pedersen om ansættelsen af tre ergoterapeuter, der skal arbejde med holdspil på Nordfyns Kommunes fem plejecentre.

Kommunen havde indledt et samarbejde om holdspil for forskellige aldersgrupper med Center for holdspil fra Københavns Universitet, hvor plejecentrene også var tilknyttet. Da der opstod en mulighed for at ansætte nye medarbejdere for tilførte midler, som skulle give flere ”varme hænder” i plejen, besluttede kommunen sig for at gå efter ergoterapeuter. Og i august sidste år blev tre ergoterapeuter ansat i de nye stillinger.

- Det gjorde vi for at få en ”ny” faggruppe ind til at understøtte det rehabiliterende arbejde, som vi har fokuseret på de seneste par år. Samtidig skal de være med til at løfte fagligheden omkring de tiltagende fysisk og mentalt dårlige borgere på plejecentrene, forklarer Mitzie Pedersen.

Hun er leder for to af Bogenses i alt fem plejecentre, som er organiseret i tre centerområder. Der er en ergoterapeut på hvert plejecenterområde, og i fællesskab skal de tre organisere indsatsen på alle fem plejecentre.

Faglighed og lyst til holdspil

- Vi gik efter ergoterapeuternes faglighed og deres indsigt i eller kendskab til plejecentre - og så lagde vi selvfølgelig vægt på, at de havde lyst til at stå for og arbejde med holdspil, siger centerlederen.

Hvor mange timer om ugen, ergoterapeuterne skal arbejde med holdspilstræning, afhænger bl.a. af antallet af beboere. I den tid, de tre nye ergoterapeuter ikke arbejdet med holdspil, løser de mere traditionelle ergoterapeutiske opgaver.

Ifølge centerlederen giver det god mening, at det er ergoterapeuter, der varetager holdspil på kommunens plejecentre, fordi ergoterapeuter har en særlig evne til at observere beboernes ressourcer og begrænsninger. Det mener hun, at de kan bringe i spil hos plejepersonalet, så faggrupperne sammen kan få større glæde af beboernes egne ressourcer i dagligdagen.

Holdspil skaber et socialt rum

Ergoterapeuterne arbejder konkret med holdspil ved at prøve at ramme alle funktionsniveauer både fysisk og kognitivt. Beboerne inddeles på hold efter funktionsniveau og får en fast træningsdag samt en deltagerliste. Det øvrige personale bliver inddraget i aftalerne, og plejepersonalet hjælper for eksempel til med det praktiske i forbindelse med aktiviteterne.

Formålet med at arbejde med holdspil er at skabe et socialt rum, hvor beboerne kan have det sjovt og få aktivitet i hverdagen. Samtidig tænker ergoterapeuterne vedligeholdende træning ind i aktiviteten, så beboerne får rørt arme og ben og får pulsen op. Det kan for eksempel være med ”Bedste-Volley”, som er siddende volleyball med en ballon.

Aktivitetsanalyse

Inden de sammensætter holdene, udarbejder ergoterapeuterne en aktivitetsanalyse, så kravene til hver enkelt aktivitet er klare. Det kan være fysiske og kognitive krav, behov for redskaber etc.

Eksempelvis bruger ergoterapeuterne også boldspil til at træne de kognitive færdigheder. En af ergoterapeuterne har en gruppe, hvor deltagerne er kognitivt svækket på grund af alderdom og demens, og med boldspillet træner de på samme tid deres reaktionsevne og styrke i armene. Når de har kastet bolden, skal de nævne eksempelvis et dyr eller en blomst, og det giver ofte anledning til gode snakke om gamle dage.

På sigt kan funktionsniveauet hos beboerne dog være en udfordring, fordi personer, der kommer på plejehjem, får lavere og lavere funktionsniveau.

En del af aktivitetsanalysen gælder de fysiske rammer. Nogle beboere har behov for at blive skærmet for at kunne fokusere på aktiviteten, kan andre rumme, at aktiviteten foregår i en fællesstue med masser af stimuli. Overvejelser i forhold til de fysiske rammer er også at kunne være i stand til at tilpasse aktiviteten til de omgivelser, der er til rådighed.

Hygge og resultater

Holdspilstræningen og de andre aktiviteter, som ergoterapeuterne faciliterer, er faldet i god jord hos beboerne, fortæller Mitzie Pedersen:

- Beboerne hygger sig rigtig meget med holdspil, og det sociale er vigtigt. Samtidig profiterer de af det, når de får trænet og vedligeholdt deres færdigheder. De pårørende tager altid godt imod noget, der er godt for beboerne, og jeg har også set ægtefæller deltage i aktiviteterne.

Ergoterapeuterne har også oprettet facebooksider for de plejecentre, der ikke allerede brugte det sociale medie. Det sker for at synliggøre holdspilstræningen og andre aktiviteter for omverdenen.

Mitzie Pedersen oplyser, at der ikke er planer om at ansætte endnu flere ergoterapeuter til holdspilstræning, men hun vil ikke afvise, at faggruppen kan komme i spil til andre stillinger.

Læs også artiklen ”Vi skal bare tro på det”