25. aug 2016 KL 11:00

Mere ergoterapi i anbefalinger

Sundhedsstyrelsens nye opdatering af KOL-anbefalingerne for tidlig opsporing, har nu levet et godt halvt år. Opdateringen skete fordi, mennesker med KOL fortsat diagnosticeres for sent, og ikke alle får tilbuddene, der kan medvirke til at bremse sygdomsudviklingen.
Skribent: 
Therese Larsen

De nye anbefalinger har været postive, mener Gitte Johannesen, formand for Ergoterapifagligt Selskab for Lungerehabilitering. Hun mener, der er brug for at belyse, hvordan ergoterapi kan komme mennesker med KOL til gavn. Især, at kommunale ergoterapeuter får bedre vilkår i forhold til at sætte ind over for borgere med KOL.

- Mange ergoterapeuter har ikke gode forudsætninger for at oparbejde erfaring med ergoterapi til mennesker med KOL, fordi de ikke har haft det som en typisk arbejdsopgave. For eksempel i kommunalt regi, hvor mange borgere med KOL tilbydes rehabilitering, men ingen ergoterapi. Derfor er vores primære fokus at skabe opmærksomhed på de ergoterapeutiske muligheder og få udbredt ergoterapi på KOL-området, forklarer Gitte Johannesen.

Pust liv i hverdagen

Det vil blandt andet ske under Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsens kampagne ”Pust liv i din hverdag”, hvor der sendes informationsmateriale ud til kommunerne, blandt andet pjecer, hvor de energibesparende arbejdsmetoder står beskrevet.

Beskrivelsen af metoderne står Ergoterapifagligt Selskab for Lungerehabilitering bag.

KOL-anbefalinger

  • Sundhedsstyrelsen har opdateret KOL-anbefalingerne fra 2007. Anbefalingerne skal medvirke til atøge kvaliteten af tidlig opsporing, behandling, rehabilitering, palliation og opfølgning i forhold til mennesker med KOL.
  • De er rettet mod, at patientens funktionsevne vurderes ud fra standardiserede redskaber og observationer samt ud fra den enkeltes egen oplevelse, ligesom der sammen med patienten fastsættes mål for interventionen.
  • Ud fra målene skal patienten vejledes og instrueres i relevante energibesparende arbejdsmetoder.
  • Disse består af prioritering af aktiviteter, planlægning af hverdagen, fokus på tempo, brug af vejrtrækningsteknik i udførelse af aktiviteter samt hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Derudover er der fokus på indretning af omgivelser og brug af hjælpemidler.

- Folderne vil kunne bruges som et redskab i kontakten til borgerne, på den måde at de kan udleveres og gennemgås som et led i interventionen. Selve anbefalingerne kan forhåbentlig gøre det nemmere for ergoterapeuter at blive set og anerkendt i forhold til den plads, de kan tage i træningen af mennesker med KOL og andre lungesygdomme, siger Gitte Johannesen.

Ud af isolationen

Hun ser ergoterapeuters store force blandt de borgere med KOL, som sidder isoleret i eget hjem, fordi de ikke har energien eller luften til at tage i træningscenter.

Ifølge Gitte Johannesen har borgerne behov for først at optimere deres funktionsevne i forhold til de daglige gøremål og blive opmærksomme på, hvordan brug af de energibesparende arbejdsmetoder kan lette deres hverdag.

- På den måde kan de få mulighed for at få overskuddet og energien til at deltage i et fysisk træningstilbud. Hvis vi som ergoterapeuter kan sætte ind der, kan vi sandsynligvis være med til at bedre borgerens egenomsorg og formentlig være med til at forhindre nogle indlæggelser og genindlæggelser, siger Gitte Johannesen.

Lungeforening positiv

Lungeforeningen er positiv over for, at ergoterapi er blevet fremhævet som en vigtig faggruppe i Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger for tidlig opsporing.

- Jeg ser faggruppen som en vigtig brik i de nye anbefalinger. De har blik for at gå ind og arbejde med åndenød og hjælpe patienten med at få energi til at håndtere sit liv, siger Anne Brandt, administrerende direktør for Lungeforeningen.

Hun peger også på, at især ergoterapeuter kan være med til at opdage KOL hos borgere.

- Når ergoterapeuter besøger borgere ude i hjemmene, for eksempel borgere med diabetes, kan der i samme ombæring spørges ind til, om han eller hun nogensinde har fået foretaget en lungefunktionsmåling. Tit er det jo sådan, at KOL-patienter har flere sygdomme på en gang. Ergoterapeuter er i kontakt med mange forskellige borgere med mange forskellige sygdomme, og det er derfor oplagt, at netop denne faggruppe er ekstra opmærksomme på symptomer på KOL.

Ligesom Gitte Johannesen påpeger hun, at ikke alle ergoterapeuter er klar over, hvilken forskel ergoterapi kan gøre for folk med KOL. Derfor mener hun, at faggruppen skal presse på og forfølge KOL-anbefalingerne med nogle skarpe mål, hvis de skal implementeres og lykkes i et presset sundhedsvæsen.

- Det vil kræve rigtig meget vilje og mod fra ergoterapeuternes side. De skal turde spørge deres ergoterapeutkolleger, om de har læst de nye anbefalinger og gøre opmærksom på, at ergoterapi faktisk kan gøre en væsentlig forskel for patienter med KOL, lyder det fra Anne Brandt.

Læs mere om ergoterapi og KOL