16. nov 2021 KL 11:19

Legat til projekt om stress og allergi

Ergoterapeut Charlotte Andersen vil bruge årets Protac-legat til at udvikle en metode til at lindre og mindske stress- og allergiramtes symptomer.
Skribent: 
Helle Jung
Foto: 
Simon Knudsen

Det kom som noget af en overraskelse, og en glædelig en af slagsen, da privatpraktiserende ergoterapeut Charlotte Andersen blev ringet op af Ergoterapeutforeningens næstformand Margrethe Boel Stendys med beskeden om, at hun modtager årets Protac-legat.

- Jeg tror, jeg havde ansøgt om legatet i sidste øjeblik og var samtidig travlt optaget af en masse andre ting. Så jeg havde ikke skænket det mange tanker, da jeg fik beskeden, fortæller en glad Charlotte Andersen og tilføjer:

- Og så er jeg rigtig glad for, at der i valget af mit projekt er lagt vægt på det multidisciplinære, som jeg sætter ind i en ergoterapeutfaglig sammenhæng.

Heling tager tid

Charlotte Andersen yder som privatpraktiserende ergoterapeut og såkaldt VISO-specialist konsulentydelser til primært kommuner og regioner, herunder vejledning, rådgivning og undervisning. Derudover indgår hun i klinikfællesskaber i Fredericia og Aarhus.

Hun blev selvstændig i 2015 efter i en årrække at have været beskæftiget i psykiatrien. Det er blandt andet erfaring derfra, der har givet hende inspiration til det projekt, Protac nu giver hende årets legat til at gennemføre.

- I psykiatrien så jeg, hvordan mennesker, uanset hvilke diagnoser de kom med eller fik, udover sygdommen alle var plaget af de grundlæggende samme ting, nemlig angst, uro og søvnbesvær. Dem, jeg mødte, gav udtryk for, at de symptomer faktisk plagede dem mere end selve den psykiatriske sygdom, og de efterspurgte alle sammen noget, der kunne dæmpe og lindre de symptomer. Men som alle ved, er ressourcerne knappe i psykiatrien, så der var ikke altid den fornødne tid til at tage ordentlig hånd om dem. Det bedste, man kan gøre, er at give mennesker tid til at komme sig, men som tingene er indrettet i dag, lægger man i stedet stor vægt på behandling med medicin, siger Charlotte Andersen.

Det samme har hun efterfølgende set i sin egen praksis blandt klienter med stressrelaterede tilstande, der kan medføre blandt andet angst, uro, søvnbesvær og hormonelle ubalancer samt endnu værre skadevirkninger på hjernen.

- Jeg ser mennesker, der har fået direkte forkerte råd eller behandling for deres symptomer, for eksempel mennesker der bliver anbefalet motion mod stress. Men det kan virke modsat, fordi den stressramte hjerne kan reagere med endnu mere stress og dermed forværre symptomerne. Der findes ikke quick fixes mod belastningsreaktioner og stressrelaterede tilstande, understreger Charlotte Andersen.

- Det grundlæggende problem i stresshåndteringen er, at både sygdomsforløbende og deres behandling tager tid, men den enkelte kan føle sig presset til at vende hurtigt tilbage til arbejdet, selv om de ikke er klar til det. Det er naturligvis et problem for den enkelte, men i høj grad også for samfundet som helhed, at der er for lidt fokus på korrekt information og viden, og at der derfor i nogle tilfælde spildes ressourcer på indsatser, der ikke virker optimalt.

Åndedræt, sansning og hvile

På den baggrund har Charlotte Andersen sammen med en åndedrætsterapeut og en yogainstruktør, begge med sundhedsfaglige baggrunde, udviklet projektet REST, som Protac har givet årets legat til at gennemføre i et forsøgsprojekt med foreløbigt 10 frivillige forsøgspersoner med stress og allergier.

REST står for restorativ respiration og sanseterapi og er en metode i sin spæde vorden, der kombinerer åndedrætsteknikker og yoga med sansestimulering gennem duftpåvirkning med æteriske olier. Charlotte Andersen har ved at kombinere teknikker med sanseintegration allerede set lovende resultater i sin praksis hos klienter med symptomer på stress og allergier. De har ifølge hende blandt andet oplevet bedre søvn, mindre uro, formindsket angst, forbedret vejrtrækning og stofskifte samt bedrede kolesteroltal. Hun håber, at REST-metoden vil mindske forsøgspersonernes symptomer på langvarig stress og allergier.

Men er det ikke en usædvanlig tilgang til ergoterapien?

- Jo, måske, men min tilgang er sundhedsfaglig. Jeg er bestemt ikke alternativ behandler, og der ligger intet alternativt bag de enkelte elementer i metoden. Jeg bruger ingen greb eller værktøjer, som der ikke er videnskabeligt belæg eller evidens for brugen eller effekten af. Af samme grund søger jeg konstant ny viden, særligt inden for hjerneforskning. For tiden bruger jeg en-to dage om ugen på at opdatere min viden, blandt andet gennem relevante online-moduler ved det amerikanske Harvard University. Den viden, jeg samler derfra, bruger jeg i opbygningen og udvidelsen af min praksis og min undervisning af fagfæller og andre sundhedsfaglige. Og jeg kan se, at når man tager delelementer fra forskellige discipliner og kombinerer dem i en helhedsorienteret ramme, så kan folk rent faktisk komme sig.

Om Protac-legatet

  • Siden 2003 er Protac-legatet på 25.000 kroner hvert år blevet uddelt til ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen og beskæftiger sig med sanseintegrationsbehandling.
  • Legatet gives til gennemførelse af projekter, studierejser eller videreuddannelse inden for sanseintegrationsområdet.
  • Legatet er indstiftet af firmaet Protac, der bl.a. producerer kugledyner og -puder til brug i behandlinger af sanseintegrationsforstyrrelser.
  • Læs mere om Protac-legatet på etf.dk/protac-legatet