16. jun 2014 KL 8:57

Kurs mod Japan

Ergoterapeuternes 16. verdenskongres, WFOT, starter i Yokohama, Japan, den 18. juni. Louise Faber, ergoterapeut, glæder sig til at møde den internationale forskning og kolleger fra hele verden.
Skribent: 
Lisbeth Maindal
Foto: 
Simon Klein-Knudsen

Torsdag 12. juni pakkede Louise Faber, ergoterapeut, færdig og satte kurs mod Japan. Sammen med 29 andre danskere og mere end 5.000 ergoterapeuter fra hele verden er det nemlig lige nu i disse dage, at de samles i Japan til WFOT's verdenskongres.

Louise Faber, OT, cand.scient.san., udviklingsergoterapeut i Geriatrien, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, har modtaget et Etf-legat på 10.000 kroner til deltagelsen i verdenskongressen. Her et par dage inden kongressen åbner, ser hun frem til, at pengene udmønter sig i en masse input – der også vil give output.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at se, hvad der rører sig inden for vores fag i resten af verden, og hvordan det svarer til den danske praksis. Og så bliver det spændende at møde ergoterapeuter fra hele verden, siger Louise Faber, der ikke før har været på verdenskongres. Hun har søgt og fået et legat fra Etf og er altså nu af sted. Fokus er på interessefelterne forskning, evidensbasering og kvalitetssikring af ydelser.

Forventer høj standard

- Jeg er formand for EFS Forskning og synes, det er meget relevant, at det faglige selskab er repræsenteret til en kongres, hvor den nyeste internationale forskning inden for faget bliver fremlagt, fortæller Louise Faber om en af bevæggrundene til at søge legatet.

Hun ser også frem til at opleve den forskning, der bliver præsenteret.
- Det bliver interessant at se for eksempel, hvilke redskaber der bliver brugt, og hvor højt det bliver vægtet, at de skal være validerede. Jeg er spændt på standarden, der bliver præsenteret. Og på, hvor højt det kvalitative vægter i forhold til det kvantitative. Jeg forventer et højt niveau, siger Louise Faber, der også vil vægte foredrag inden for ældreområdet højt undervejs.

Hun deltog i starten af juni i en nordisk kongres. Og erfaringen herfra var blandt andet, at der er stor forskel på de roller, ergoterapeuter spiller i for eksempel det akutte sundhedsvæsen og dysfagiområdet, der er område med stor ergoterapeutisk indsats i Danmark, men ikke på samme måde i de andre nordiske lande.

- Jeg tænker, at der vil være endnu større forskel, når der er ergoterapeuter fra hele verden.

WFOT

Netværk

Louise Faber peger også på, at netværksdelen er vigtig i forhold til at deltage i verdenskongressen.

- Jeg ser rigtig meget frem til at møde de andre danskere, der deltager. Og tale med de danske forskere. Det er alletiders mulighed for at danne netværk, siger Louise Faber.

Formidling

Fokus er altså på at suge så meget som muligt ud af verdenskongressen og mødet med ergoterapi og ergoterapeutisk forskning fra hele verden.

Men i lige så høj grad er Louise Faber optaget af at komme hjem med inspiration og ny viden til andre danske ergoterapeuter.

- Vores selskab, EFS Forskning, går på tværs af specialer. Det giver mig gode forudsætninger for at formidle forskningsresultater bredt og i dialog med de tilstedeværende forskere. Det er derfor min plan, at jeg efter kongressen kan formidle forskning og evidensbasering af praksis ud fra nyeste viden og inspirere andre ergoterapeuter til at basere deres praksis på et evidensbaseret grundlag, siger Louise Faber.

Det planlægger hun at gøre gennem artikler og oplæg. Men først vil læserne kunne følge Louise Fabers daglige opdateringer på Etf's medier: etf.dk/ergoterapeuten og på facebook.
Hold øje!

Vi laver daglige opdateringer fra Japan den 18.-21. juni.

Danske deltagere

Louise Faber er en af de i cirka 30 danske deltagere, der skal deltage i verdenskongressen, der starter tirsdag den 17. juni med en åbningsceremoni. Hun har søgt og fået det ene af de to legater på 10.000 kroner, som hovedbestyrelsen valgte at give medlemmer af selskabernes bestyrelser mulighed for at søge.

Fra Ergoterapeutforeningen deltager Gunner Gamborg, formand og Lene Barslund, næstformand.
Hovebestyrelsen har givet to pladser til medlemmer, der er aktive i Etf. De er gået til Anne Theilgaard Jacobsen, hovedbestyrelsen og Lykke Kjær, næstformand i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd, EVR.

En lang række medlemmer har i øvrigt modtaget et beløb fra Studierejsefonden.

WFOT-kongres 2014

World Federation of Occupational Therapists, WFOT, Verdensforbundet for ergoterapeuter, holder verdenskongres hvert fjerde år. Her præsenteres et bredt udsnit af, hvad der foregår inden for ergoterapi på alle kontinenter. I juni 2014 foregår det i Yokohama, Japan. 

På kongressen i Japan vil hovedtalerne fokusere på innovation og forandring; kommunal-ergoterapi i en tid med store forandringer; at dele traditioner og sammen skabe fremtiden.

Der er tre store symposier:

  1. Evidensbaseret praksis og kvalitet i ergoterapi
  2. Ergoterapiens rolle i forbindelse med det store japanske jordskælv/tsunami.
  3. Ergoterapeutiske bidrag ved demens hos ældre

Derudover er der poster-præsentationer, workshops og special-sessioner i tematiske spor, eksempelvis redskaber og forskningsmetoder, børn, fysisk handicap, ældre, community participation, mental helse, uddannelse. 

Læs også interview med Gunner Gamborg, formand i Etf

Fakta: 
Louise Faber, OT, cand.scient.san.
Udviklingsterapeut i Geriatrien, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Tlf: 25 85 18 17
Formand for bestyrelsen, EFS Forskning