2. apr 2020 KL 14:16

Kontakt til pårørende foregår på P-pladsen

Demenskonsulent Charlotte Rugh sørger sammen med sine kolleger for skype-forbindelser og viser billeder for bekymrede pårørende, der på grund af coronakrisen ikke må møde deres familiemedlemmer på demensplejehjemmet Bakkegården i Gladsaxe Kommune
Skribent: 
Jakob Kehlet
Foto: 
Claus Boesen

De 107 beboere på Bakkegården og deres pårørende er hårdt ramt af de beslutninger der er taget for at bremse coronaepidemien. Siden statsministeren den 11. marts varslede de første markante indgreb for at dæmme op for coronasmitten, har hverdagen på Bakkegården ikke været den samme. Først blev en stor del af alle offentligt ansatte sendt hjem, og den 18. marts fulgte hasteloven med blandt andet skrappe begrænsninger for pårørendes muligheder for at besøge deres familie og ægtefæller på plejehjem.

For demenskonsulent og ergoterapeut Charlotte Rugh har ændringerne betydet, at en stor del af hendes arbejdsopgaver i endnu højere grad end tidligere handler om at støtte og berolige både medarbejdere, beboere og pårørende.

- De pårørende er meget bekymrede og spørger, hvordan eksempelvis deres mor eller mand har det. De vil også vide, om de må komme ind på plejehjemmet, hvis deres familiemedlems helbredssituation forværres og der er risiko for, at den pågældende vil dø, forklarer Charlotte Rugh.

Indtil videre er der kun givet én dispensation fra besøgsforbuddet på Bakkegården, og den pågældende familie er forpligtet til at overholde meget skrappe hygiejneregler for at få lov til at besøge deres familiemedlem.

De øvrige pårørende må på grund af de særlige omstændigheder tage til takke med at mødes med Charlotte Rugh på Bakkegårdens parkeringsplads, hvor de kan aflevere blomster, chokolade og tøj. Samtidig kan Charlotte Rugh informere dem om, hvordan deres familiemedlem har det.

- Jeg giver de pårørende et skånsomt men ærligt svar og holder ikke noget tilbage, hvis deres mor eller far har det svært. Vi taler om tingene, og jeg skal lytte meget og støtte dem. Jeg tager altid mange billeder af beboerne, når vi er ude at kigge til dyrene, laver havearbejde eller sidder på bænken i solskinnet. Dem viser jeg til de pårørende på parkeringspladsen, så de kan få en fornemmelse af, hvordan hverdagen er, men det er ikke altid, vi kan trøste dem med billeder, for de savner at kunne give deres nære et kram og holde dem i hånden, siger Charlotte Rugh.

Skype med pårørende

Hendes ergoterapeutiske faglighed er for alvor kommet i spil under coronaepidemien, hvor hun skal finde løsninger på, hvordan der kan kompenseres for fraværet af direkte kontakt mellem beboere og pårørende.

- Vi har blandt andet etableret skype-samtaler, som nogle beboere kan håndtere og er glade for, men desværre er der også en del, der ikke er i stand til at bruge den løsning, siger hun.

Beboerne er ligesom deres pårørende frustrerede over coronanedlukningen. Beboerne savner deres hverdag og den fysiske kontakt med deres pårørende og personalet.

- Vi arbejder ud fra Eden Alternative-filosofien, som blandt andet indebærer en høj grad af fysisk kontakt med beboerne. Vi har oplært personale og beboere i at tage hinanden under armen, kramme og holde i hånden, men den praksis har vi været nødt til at fravige. Helt undgås kan det nu ikke, men det forvirrer beboerne, at vi nogle gange må holde afstand. Forleden skulle jeg tage mig af en meget vred beboer, som fulgte efter mig og råbte og skreg mig ind i ansigtet. Til sidst måtte jeg forlade rummet, hvilket jeg normalt aldrig ville gøre, men i denne situation var jeg nødt til at overlade scenen til en kollega, siger Charlotte Rugh.

Allerede inden Mette Frederiksens dramatiske udmelding den 11. marts var ledelsen af Bakkegården klar over, at der var forandringer på vej. Charlotte Rugh sidder i en stabsfunktion, og blev derfor tidligt varslet om, at arbejdsgangene skulle lægges om.  

- Efter Mette Frederiksens tale blev vi kaldt sammen i de forskellige ledelseslag og fik at vide, at de, der kunne arbejde hjemme, skulle gøre det. Den nære pleje skulle have højest prioritet, og så meget personale som muligt skulle spares til en endnu værre krisesituation, forklarer Charlotte Rugh.

Hun blev selv bedt om at blive på arbejde, fordi hendes stillingsbetegnelse i forvejen indebærer kontakt til pårørende samt vejledning og undervisning af personale.

- Jeg skulle sammen med mine kollegaer være en stabiliserende faktor, der kunne varetage kontakten til de bekymrede pårørende og til kolleger, der har brug for information. Hver dag er jeg en del af husets aktiviteter, og jeg er meget ude blandt de 107 beboere for at vurdere, om der er nogle af dem, der har det særligt svært. I øjeblikket har jeg en håndfuld, som jeg følger tæt, siger Charlotte Rugh.

Aktiviteterne er lukket ned

Meget af det, der normalt foregår, er hele tiden under overvejelse for, om man kan undgå mulige smitteveje, og der må for eksempel kun være to beboere ad gangen i Bakkegårdens værksted. Derfor ligger der en stor opgave i at få beboerne ud til de aktiviteter, som faktisk kan lade sig gøre at gennemføre.

- Jeg sørger for at tage beboerne med ud at se til Bakkegårdens fugle, katte og får, vi går tur i haven, men ellers begrænser aktiviteterne for beboerne sig til at gå i bofællesskabets køkken eller sidde i dagligstuen sammen med personalet, forklarer Charlotte Rugh, der frygter flere restriktioner for at mindske smitterisikoen i form af for eksempel begrænset færdsel for beboerne rundt på plejehjemmet.

- Bakkegården består af syv bofællesskaber, og nogle beboere vandrer rundt i hele huset. Det vil blive nærmest umuligt af forhindre dem i at gøre det, siger Charlotte Rugh.

Værdifuld læring

Selv om coronakrisen har skabt mange frustrerende situationer, mener Charlotte Rugh også, at der kan trækkes værdifuld læring ud af de seneste ugers virak.

- Vi har oplevet en meget dygtig og tydelig ledelse, og alle har kunnet lufte deres bekymringer i en spidssituation uden at blive afvist. Samtidig har vores Eden Alternative-filosofi, der bygger på stor åbenhed over for de pårørende, vist sin effekt. Vi har haft et rigtig positivt samarbejde med de pårørende og har på intet tidspunkt oplevet den vrede fra pårørende, som jeg har hørt, at man har observeret på andre plejehjem, siger Charlotte Rugh.

Endelig har hun gjort sig nogle interessante iagttagelser i forbindelse med den omfattende nedlukning af aktiviteter på Bakkegården.

- Jeg har fået stof til eftertanke i forhold til min opfattelse af begrebet rehabilitering. På alle plejehjem er man optaget af træning og stimulering, og den stilstand, der har været på det område de seneste uger, er helt sikkert skidt for nogle, fordi de keder sig, men den er til gengæld værdifuld for andre, der har større behov for ro. Det skal ikke opfattes som et enten eller, men som en vedvarende refleksion over, hvad der er godt og givende for hvem. Men sammen med mine kolleger har vi drøftet, om måden, tempoet og timingen i forhold til, hvordan aktiviteter og træning gennemføres, kan nuanceres mere i forhold til de enkelte beboeres behov, siger Charlotte Rugh og tilføjer:

- Vi taler om, at vi er ude i et ufrivilligt socialt eksperiment og at der nok skal vise sig noget meget interessant, som vi ellers ikke havde fået øje på.