4. dec 2017 KL 14:33

Klogere på disruption

På Etf’s lederkonference for nylig stod der bl.a. disruption på programmet – og det gav afdelingsergoterapeut Gitte Lund Jansen et nyt syn på de mange forandringer i sundhedsvæsenet.
Skribent: 
Maj Dahl Rasmussen

Disruption. Det er et udtryk for, hvad der sker, når en organisation bliver udsat for afgørende forstyrrelser inden for kort tid. Men hvad betyder det mere præcist? Og kan man som leder i det offentlige sundhedsvæsen bruge tankesættet om disruption til noget?

På Etf’s lederkonference blev spørgsmålene endevendt, og det gav Gitte Lund Jansen et mere nuanceret syn på de ændringer i vilkår, hun skal takle i sit job som afdelingsterapeut i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Et eksempel på en forstyrrelse i hendes hverdag er Sundhedsplatformen. Den har bl.a. betydet, at fysio- og ergoterapeuterne nu arbejder med en såkaldt Rover – en slags iPod, som de har med ud til patienterne for at kunne dokumentere i takt med, at de undersøger og observerer.

– Sundhedsplatformen betyder også, at vi indsamler flere data end tidligere. På den måde har platformens nye teknologi forstyrret os på flere måder. Vi arbejder tættere sammen med patienterne omkring dokumentation, og vi får ny data, som vi kan bruge til at skabe mere kvalitet for patienterne, fortæller Gitte Lund Jansen.

Forstyrrelser er et gode

Et andet eksempel på disruption er et fokus på dysfagi, som ergoterapeuter gennem de seneste år har udbredt i sundhedsvæsenet, og som har betydet en omvæltning for både ergoterapeuter og de øvrige faggrupper på hospitalet. Ergoterapeuterne har nemlig fået et nyt arbejdsområde og opgaver på eksempelvis de akutte modtageafdelinger. Det har igen medført en omprioritering af deres ressourcer. Samtidig er plejepersonalet blevet inddraget i at screene patienter for dysfagi og i at understøtte behandlingen.

– Vi skal se sådanne forstyrrelser i vores vilkår som et gode, fordi de fører til nytænkning, nye handlemåder og typisk også nye data – alt sammen noget, som er med til at udvikle vores indsatser. For at vi kan komme i mål med udviklingen, skal jeg som leder hjælpe medarbejderne bedst muligt med at tage de nye muligheder til sig, siger Gitte Lund Jansen.

Gitte Lund Jansen

Blå bog:

Navn: Gitte Lund Jansen

Alder: 60 år

Job: Afdelingsergoterapeut i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Specialer: Geriatriske, ortopædkirurgiske, medicinske og akutmedicinske afdelinger på Bispebjerg-matriklen

Tidligere ansættelser: Ergoterapeut inden for reumatologi; neurologi (særligt apopleksi) samt klinisk underviser

Se også videoer fra Lederkonferencen 2017