27. jun 2016 KL 9:58

Kandidat med et formål

Nyuddannet kandidat vil undersøge effekten af ergoterapi til personer med PTSD
Skribent: 
Therese Larsen
Foto: 
Jens Wognsen

For nyuddannede kandidat i ergoterapi, Ricky Strøm, har der aldrig været tvivl om, hvad formålet med at tage uddannelsen var. Med en fortid i Forsvaret har hans fokus igennem uddannelsen været på anvendeligheden af ergoterapi til soldater med posttraumatisk stress-syndrom.

Ricky Strøm har derfor ikke skulle have store overvejelser under sin uddannelse på kandidatuddannelsen i ergoterapi, når han skulle finde emne for opgaver og speciale. Hans store interesse for Forsvaret og især hjemvendte soldater med posttraumatisk stress-syndrom har gjort det nemt at tage beslutningen.

Interessen stammer fra fortiden i Forsvaret, som Ricky Strøm har været tilknyttet siden 2001. Her har han blandt andet været udsendt og arbejdet som underviser på Hærens Sergentskole. I 2010 valgte han at søge nye veje og startede på bacheloruddannelsen i ergoterapi på VIA UC Aarhus.

- Oprindelig valgte jeg at tage uddannelsen med udgangspunkt i min baggrund som soldat. Jeg er optaget af problematikken, der er forbundet med at komme hjem efter en udsendelse. Jeg mener, at soldater havde brug for sundhedsfagligt uddannede med forståelse for de oplevelser, som for eksempel medfører depression og posttraumatisk stress-syndrom hos soldater, siger Ricky Strøm.

Amerikansk inspiration

At valget faldt på netop ergoterapi, skyldes inspiration fra det amerikanske forsvar, der har sit eget sygehussystem, hvori blandt andet ergoterapeuter indgår. De arbejder på hospitaler tilknyttet militærbaser og hjælper med at gøre soldater klar til at blive udsendt, ligesom de tager sig af dem, når de kommer hjem, hvis de har mistet legemsdele eller har psykiske mén.

- Efter at have læst om ergoterapi, gik det op for mig, at det var den rette vej for mig at gå. Ergoterapeuter hjælper folk til at generhverve betydningsfulde aktiviteter på trods af funktionsnedsættelser. Derfor er det helt oplagt, at ergoterapeuter arbejder med hjemvendte soldater, som har pådraget sig fysiske eller psykiske mén og har svært ved at finde tilbage til en meningsfuld hverdag.

Fra bachelor til kandidat

Ricky Strøm søgte ind på kandidatuddannelsen i ergoterapien, lige efter han var blevet færdig som bachelor. Det gjorde han for at åbne flere døre. 

- På kandidatuddannelsen kommer man forskningsmæssigt i dybden, modsat bacheloren. Jeg har igennem uddannelsen videreudviklet mine færdigheder blandt andet inden for kritisk litteraturlæsning, videnskabsteori og opgaveskrivning, siger Ricky Strøm, der en del af studietiden har arbejdet som oversergent ved siden af. Ikke bare deltid, men fuldtid. Det fraråder han fremtidige studerende på kandidaten.

- Jeg vil ikke anbefale nogen at tage kandidatuddannelsen på den måde, jeg har gjort. Det var nok lidt for optimistisk at gøre ved siden af et fuldtidsjob. Man skal gøre sig klar på, at det kræver en indsats at komme igennem kandidaten. Niveauet er højere end på bacheloren, og der er mange afleveringer, som ligger oveni hinanden, hvilket frustrerede mange, forklarer Ricky Strøm, der under specialet dog valgte arbejdet fra og fokuserede fuldt ud på at skrive. En god beslutning, har det vist sig.

- Specialeskrivning og forløbet med vores vejleder har været noget af det, der har puttet allermest i min rygsæk. Det har været en lærerig proces, hvor jeg har fået lov til at fordybe mig, ikke mindst fordi jeg fuldt ud kunne koncentrere mig om det. Og så har specialet også vist mig, hvor meget jeg rent faktisk har lært, siger Ricky Strøm.

Prøvekaniner

Generelt er han godt tilfreds med forløbet på uddannelsen – også selvom han og studiekammeraterne har været prøvekaniner for en helt ny uddannelse.

- Man kan ikke komme udenom, at der har været frustrationer undervejs, men når man tænker over, at det er første runde, synes jeg, de har strikket uddannelsen rigtig godt sammen. Der vil altid være behov for justeringer, ikke bare ved første hold, men også ved de efterfølgende. Nu har jeg selv været underviser i Forsvaret, og selvom du kører den samme uddannelse på tiende år, kommer der hele tiden nye input, der medfører ændringer af uddannelsesforløbet, forklarer Ricky Strøm.

Flere veje at gå

Med kandidatbeviset i hånden kan Ricky nu gå ud og søge job. Han forklarer, at der er mange muligheder. Lige nu ser han for eksempel på mulighederne for at komme til at arbejde med personer med PTSD, muligvis inden for Forsvaret. Som de første med netop denne uddannelse bliver fremtiden helt sikkert spændende, lyder det fra Ricky Strøm.

- Jeg har kigget lidt på, hvilke muligheder der er hos Forsvarets Sundhedscenter og Veterancentret. Men på nuværende tidspunkt tilbydes ergoterapi desværre ikke som en del af Forsvarets pakke til personer med PTSD. Dog er jeg ikke fastlåst i, hvad fremtiden som kandidat skal bringe, men vælger at gå til jobsøgningen med et åbent sind, siger han.

COPM til PTSD

Ricky Strøm håber på en fremtid, hvor ergoterapi bliver en naturlig del af et tværfagligt tilbud til personer med PTSD. Han har i fællesskab med en medstuderende fokuseret på at undersøge anvendeligheden af COPM til personer med PTSD i kandidatspecialet. 

- Så må vi jo se, hvad der sker. Lige nu skal jeg puste ud efter specialeskrivning. Specialet omhandler anvendeligheden af COPM til danskere diagnosticeret med posttraumatisk stress-syndrom. Min skrivermakker og jeg udarbejdede et artikeludkast, og vores forhåbning er, at vores vejleder har overskud og lyst til at arbejde videre med artiklen, så den måske bliver udgivet. Det ville jo være drømmescenariet, siger den netop uddannede kandidat i ergoterapi.

Mere om kandidatuddannelse