20. mar 2018 KL 11:23

Jeg har løftet faget meget

Karen la Cour - en af frontfigurerne i den ergoterapeutiske forskning - siger farvel og skal være professor i rehabilitering og palliation. Det håber hun kan være med til at sætte hverdagsaktiviteter endnu mere i spil.
Skribent: 
Gitte Rebsdorff
Foto: 
Heidi Lundsgaard

Lektor og leder af den ergoterapeutiske forskning på Syddansk Universitet Karen la Cour har taget et hop op ad karrierestigen og bliver fra 1. april professor på Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA.

Karen la Cour har arbejdet på Syddansk Universitet siden 2009, og har spillet en central rolle i udviklingen af den ergoterapeutiske forskning. Hun stod bl.a. i spidsen for etableringen af kandidatuddannelsen i ergoterapi i september 2014.

- Det har været en af milepælene i mit arbejde. Jeg har været rigtig glad for det job, jeg har haft. Jeg har altid været drevet af ambitioner på mit fags vegne. Jeg har taget en del af min uddannelse i USA og Sverige, hvor faget er integreret på universiteterne på en helt anden måde end i Danmark. Det ønske har jeg også haft for ergoterapifaget i Danmark.

Men hvorfor søgte du så væk?

- Fordi der er tale om en stilling indenfor rehabilitering og palliation. Det er et område, som hele mit forskningsarbejde har handlet om. Det kommer jeg stadig til at beskæftige mig med i mit nye job bare i et bredere tværfagligt samarbejde. Jeg ser min nye stilling som en mulighed for at sætte hverdagsliv og aktiviteter endnu mere i spil, siger hun og fortsætter:

- Med mit nye job kommer jeg til at indgå i en tværvidenskabelig forskningsgruppe. Det er spændende og en forudsætning for at kunne dette er, at jeg har et stærkt fundament i mit eget fag. Når det handler om rehabilitering og palliation, er det vigtigt at kunne samarbejde med andre faggrupper. Samtidig får jeg mulighed for at lære nyt og få nye udfordringer. Derfor giver jobskiftet rigtig god mening.

Intet dramatisk brud

- Jeg har stadig et stort engagement i den ergoterapeutiske forskning, og jeg kan fortsat være en samarbejdspartner i forskellige projekter. Min faglige baggrund forsvinder ikke af, at jeg sidder et andet sted. Rehabilitering og palliation er et område, hvor ergoterapeuter har meget at byde ind med, og hvor fokus på fremme af aktivitet og deltagelse i hverdagslivet er et betydningsfuldt fagligt bidrag, siger Karen la Cour og tilføjer:

- Det er ikke et dramatisk brud, men en mulighed for forandring. Jeg har løftet faget meget, og nu bliver der mulighed for, at andre kan få de spændende muligheder, der ligger i dette arbejde.

Kan du uddybe hvad du kommer til at beskæftiget dig med i dit nye job?

- Det kommer til at handle om, hvordan man gennem forskningsmæssige og ledelsesmæssige tiltag kan hjælpe mennesker med livstruende sygdomme til at håndtere deres liv. Hvilke tiltag har patient og pårørende brug for, og hvilke tiltag er det muligt for kommuner at tilbyde.

- I takt med at vi lever længere, og der bliver flere ældre, bliver der et stigende behov for rehabilitering og palliation. Flere mennesker med livstruende sygdomme kan klare sig længst og bedst muligt i eget hjem. Også på tværs af diagnoser. Det er ikke kun kræftpatienter, men også mennesker med en lang række andre livstruende sygdomme.

Opbrud kan skabe nyt

Den ergoterapeutiske forskning er ny, så hvad tror du, det betyder, at en af spydspidserne forlader området?

- Lige nu er der opbrud og forandring. Det betyder, at der er plads til at andre kan komme ind, og det åbner en mulighed for at skabe nyt i faget. Det er et lille fag med små forskningsmiljøer, derfor er det vigtigt, at vi lærer at samarbejde på tværs af dette, og at vi hele tiden sørger for, at fødekæden af nye kandidater og yngre forskere videreudvikles. Netop fordi vi er et lille fag, er det vigtigt at samle kompetencerne, men det er også vigtigt at kunne arbejde på tværs med andre forskningsmiljøer. Begge dele er i spil.

- Forskningen er inde i en god udvikling. Flere får en ph.d., der er forskere på mange niveauer, og der bliver publiceret flere videnskabelige artikler. Så vi har et stærkt og levedygtigt forskningsmiljø.

Karen la Cour har selv stået i spidsen for flere store forskningsprojekter. Senest et randomiseret studie, det såkaldte AKT-projekt, som har undersøgt effekten af et interventionsprogram til fremme af hverdagsaktiviteter hos mennesker med fremskreden kræft.

Karen la Cour holder afskedsreception på Syddansk Universitet den 21. marts.

Læs også: Karen la Cour bliver professor