26. mar 2018 KL 9:31

Jeg føler mig bedre rustet til arbejdslivet

Lasse Jon Madsen og Michelle Berthelsen har som de eneste ergoterapeutstuderende på UC Syd lavet et tværfagligt bachelorprojekt sammen med to bioanalytikerstuderende. Samarbejdet har styrket dem fagligt, og flere skoleledere ønsker flere tværfaglige projekter.
Skribent: 
Clara Leck Bachmann
Foto: 
Poul Madsen

Kan ergoterapeut- og bioanalytikerstuderende arbejde sammen? Lasse Jon Madsen og Michelle Berthelsen var skeptiske, men projektet var så spændende, at de tog chancen og meldte sig til at skrive deres bachelorprojekt sammen med to bioanalytikerstuderende. Det gjorde dem til de første ergoterapeutstuderende på UC Syd i Esbjerg, som har arbejdet tværfagligt med bacheloropgaven.

- Vi stræber dog efter at få flere tværfaglige projekter i fremtiden, fortæller Inger Langdal Nielsen, der er uddannelsesleder ved ergoterapeutuddannelsen på UC Syd i Esbjerg.

På de andre ergoterapeutuddannelser herhjemme svinger antallet af tværfaglige bachelorprojekter mellem nul og fire. Men de fleste uddannelsessteder er enige om, at der skal være flere tværfaglige projekter i fremtiden.

Kan fysisk arbejde måles i blodet?

Lasse Jon Madsen og Michelle Berthelsens bachelorprojekt var en del af et internationalt forskningsprojekt, som deres lærere introducerede dem for og tilbød dem at deltage i. Michelle Berthelsen sprang til med det samme, mens Lasse Jon Madsen var mere tilbageholdende. For hvordan skulle man som ergoterapeut arbejde sammen med sådan nogle laboratoriemus, der sikkert bare tager en masse blodprøver uden at skulle forholde sig særlig meget til patienterne, tænkte han.

Men han sagde ja, og da samarbejdet begyndte, blev der hurtigt prikket hul på fordommene.

Bachelorprojektet handlede om den fysiske arbejdsbelastning hos plejepersonalet på et ortopædkirurgisk sengeafsnit. De to ergoterapeuter udarbejdede et spørgeskema til de ansatte, hvor de skulle svare på, hvor fysisk belastede de følte sig på arbejdet. De to bioanalytikere tog de ansattes blodprøver, for at måle indholdet af de to enzymer kreatinkinase og laktatdehydrogenase i blodet, da indholdet af de to enzymer stiger ved fysisk arbejde.

Tesen var, at der ville være en sammenhæng mellem personalets egen vurdering af deres fysiske arbejdsbelastning, og de målte værdier i blodet.

Hvorvidt deres undersøgelser viste en sammenhæng, må de to nyudklækkede ergoterapeuter desværre ikke afsløre, da det internationale forskningsprojekt, som deres bachelor er en del af, endnu ikke er offentliggjort.

- På arbejdsmarkedet skal jeg arbejde sammen med en masse andre professioner. Hvis jeg kun tænker på mig selv og ikke snakker sammen med de andre, ser jeg ikke hele borgerens forløb. Bachelorprojektet lærte mig at se ud over min egen ergo-næsetip, siger hun.Michelle Berthelsen

Forskellige arbejdsmetoder

Samarbejdet med bioanalytikerne må de til gengæld gerne fortælle om, og det var ifølge Lasse Jon Madsen og Michelle Berthelsen spændende, men ind imellem også udfordrende.

- Vi arbejder på to forskellige måder. Bioanalytikernes blodprøver har kun ét resultat, mens vores undersøgelser ikke har et egentligt facit, men mere handler om at argumentere for og imod forskellige teorier, forklarer Lasse Jon Madsen.

Han og Michelle Berthelsen syntes, at det var svært at regne ud, hvordan de kunne sammenligne de to professioners resultater, når de var så forskellige. Det har gjort, at både ergoterapeuterne og bioanalytikerne gennem samarbejdet har skullet være gode til at forklare deres arbejdsmetoder, og hvordan de kom frem til resultatet. Og det har styrket dem fagligt.

- Når bioanalytikerne satte spørgsmålstegn ved vores metoder, måtte vi forsvare dem. Vi måtte blandt andet begrunde, hvorfor vi brugte skalaen 1-10 i spørgeskemaet. Vi måtte altså hele tiden gennemtænke, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde, siger Lasse Jon Madsen.

Det gjorde Lasse Jon Madsen og Michelle Berthelsen blev klogere på, hvordan de kan bruge deres ergoterapeutfaglige viden i samspil med andre professioner. De mener begge to, at man skal være stærk monofagligt, før man arbejder tværfagligt. For hvis du ikke selv ved, hvad du står får, kan du heller ikke formidle det videre.

Rustet til arbejdsmarkedet

Efter at have arbejdet sammen med nogle med en helt anden faglig baggrund, føler Michelle Berthelsen sig bedre rustet til arbejdslivet.

- På arbejdsmarkedet skal jeg arbejde sammen med en masse andre professioner. Hvis jeg kun tænker på mig selv og ikke snakker sammen med de andre, ser jeg ikke hele borgerens forløb. Bachelorprojektet lærte mig at se ud over min egen ergo-næsetip, siger hun.

Ane Kruse er uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen på Professionsskolen Absalon, Campus Næstved, som ikke har haft nogle tværfaglige projekter endnu. Hun er enig med Michelle Berthelsen i, at det er vigtigt med tværfaglighed på uddannelsen, fordi det er et tværfagligt arbejdsmarked, de studerende skal ud på. Hun stræber efter at få et tværfagligt projekt hvert semester.

- Vi forsøger at skabe nogle gode rammer for at arbejde tværfagligt på bachelorprojektet, blandt andet planlægger vi at etablere et samarbejde med fysioterapeuterne på 7. semester, hvor vi vil opfordre de studerende til at indgå i tværfaglige projekter, siger hun.

På VIA University College, Campus Holstebro, var der et tværfagligt bachelorprojekt for nogle år siden, og de har netop to tværfaglige projekter i gang. Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen Anne Lise Voss mener, at projekterne er udsprunget af den tværfaglige undervisning med de fysioterapeutstuderende på 5. semester. Hun ser det som en positiv udvikling og vil fortsat opfordre ergoterapeutstuderende til at arbejde tværfagligt på deres bachelorprojekt.

Gode råd

De to nyudklækkede ergoterapeuter Lasse Jon Madsen og Michelle Berthelsen anbefaler også andre studerende at arbejde tværfagligt til deres bachelorprojekt. Men før man tager fat i sin sygeplejerskeveninde, er det vigtigt, at man på forhånd har slået fast, hvad man vil undersøge.

- Det er emnet, der skal ligge til grund for det tværfaglige projekt, ikke samarbejdspartneren. På sygehusene arbejder man for eksempel også kun sammen med dem, der er relevante for den specifikke sag, siger Michelle Berthelsen.

De mener begge, at det er vigtigt med vejledning fra lærerne, da lærerne kan hjælpe med at finde netop den faggruppe, der er relevant at arbejde sammen med ud fra det emne, man vælger. Det er også en stor hjælp at få sine læreres støtte undervejs, da man for eksempel kan komme ud for, at forskellige studier har forskellige krav til bachelorprojekterne.

Uddannelserne om tværfaglige bachelorprojekter

 

VIA University College, Campus Holstebro
3 tværfaglige bachelorprojekter

Uddannelsesleder Anne Lise Voss: - Vi opfordrer de studerende til at arbejde tværfagligt og ser det som en positiv udvikling, at flere tværfaglige projekter kommer til. Men jeg mener også at det er afgørende for et godt projekt, at de studerende kommer godt ud af det med hinanden på tværs af studierne.

Professionshøjskolen Metropol, København
1 tværfagligt bachelorprojekt

Uddannelsesleder Helle Mousing: - Vi opfordrer ikke alle til at skrive tværfaglige projekter, men jeg mener, at de studerende ved, at det er en mulighed.

Professionsskolen Absalon, Campus Næstved
0 tværfaglige bachelorprojekter

Uddannelsesleder Ane Kruse: - Det er vigtigt med tværfaglighed på uddannelsen, fordi de studerende skal ud på et tværfagligt arbejdsmarked. Ergoterapeuter skal være stærke til at samarbejde, fordi så får de mere at skulle have sagt i praksis.

UC Syd, Campus Esbjerg
1 tværfagligt bachelorprojekt

Studieleder Inger Langdal Nielsen: - Vi stræber efter flere tværfaglige bachelorprojekter i fremtiden.

UCL, Campus Odense
4 tværfaglige bachelorprojekter

Lektor Anette Judithe Madsen: - Vi stræber efter at styrke mulighederne for at lave tværfaglige bachelorprojekter. Vi har udarbejdet fælles bachelorkriterier for sundhedsuddannelserne, så de studerende lettere kan arbejde tværfagligt til bacheloren. Der er desuden oprettet en informationsside til studerende om muligheden for at indgå i tværfaglige bachelorprojekter.

VIA University College, Århus N
2 tværfaglige bachelorprojekter

Uddannelsesleder Marianne Høllund: - Vi opfordrer de studerende til at skrive tværfaglige projekter – det er dét, der er fremtiden, og derfor prioriterer vi det højt.

UCN Selma Lagerløfs Vej, Aalborg
0 tværfaglige bachelorprojekter

Studieleder Lisbeth Vinding Madsen: - Når de studerende arbejder tværfagligt, skal de sikre sig, at de lever op til kravene for bachelorprojektet på de forskellige uddannelser. Tværfaglige projekter er gode, når det giver mening, men de kan også give udfordringer. Jeg oplever ikke den store interesse fra de studerende til at arbejde tværfagligt på bacheloren.