22. jun 2017 KL 13:38

Hoppeline inkluderer også de svage børn

Der skal være plads til glæden, og det skal være sjovt for børnene at bevæge sig sammen med andre børn og sammen med voksne, siger børneergoterapeut Lise Hostrup Sønnichsen
Skribent: 
Jakob Kehlet
Foto: 
Helene Bagger

Først skal alle børnene lige hen og give Marie et knus, inden dagens afsnit af Hoppeline-fortællingen går i gang på græsplænen uden for daginstitutionen Under Egen i Kolding. Marie er en mariehøne udformet som en handskedukke, der sidder på pædagog Line Damgaard Christiansens højre hånd. Børnene har lært Marie at kende gennem de foregående tre kapitler, som de har hørt og aktivt deltaget i.

I den venstre hånd holder Line Damgaard Christiansen et lamineret A3-ark med den illustration, der knytter sig til fjerde kapitel i fortællingen om de tre venner Marie, Hoppeline og Frækkefrø, der har fået til opgave at hjælpe Kong Grøn med at slippe af med de mange vanedyr, der har invaderet hans rige.

Formået med Hoppeline er:

  • at bidrage til det sundhedspædagogiske arbejde i daginstitutioner ved at tilbyde let tilgængeligt og gratis sundhedspædagogisk materiale med baggrund i læreplanstemaerne
  • at give børn positive erfaringer med bevægelse
  • at give børn i daginstitutioner viden om sundhed på en sjov og inddragende måde 
  • at give børn i daginstitutioner fælles erfaringer, som stimulerer til inkluderende legeaktivitet
  • at tilbyde hjemmet materiale, der understøtter barnets læring i daginstitutionen

Projektet er to-årigt og varer frem til efteråret 2018. Daginstitionerne modtager gratis materialet.

I dag er de tre venner nået ud til havet, fortæller Line Damgaard Christiansen, der kan læse instruktionerne til dagens kapitel på bagsiden af A3-arket.

De 15 børnehavebørn skal nu vise, hvordan man laver bølger ved at hive op og ned i en stor skærm. Børnene snakker med på fortællingen og får på skift lov til at gå ind under dugen, så de kan mærke, hvordan det er at være under bølgerne.

- Også for de "skæve" børn

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt rettet mod børn i daginstitutioner. Konceptet er udviklet af børneergoterapeut Lise Hostrup Sønnichsen, der er lektor ved Videncenter for Sundhedsfremme ved UC SYD. Bag projektet står også Det Nationale Videncenter KOSMOS, og Nordeafonden, der har støttet projektet finansielt.

- Hoppeline lægger op til, at aktiviteter og deltagelse også skal være for de ”skæve” børn, der måske har svært ved at være med i de andre børns lege. Jeg har lagt meget vægt på, at  der ikke er én bestemt måde at bevæge sig på, når de forskellige aktiviteter udføres. Der skal være plads til glæden, og det skal være sjovt for børnene at bevæge sig sammen med andre børn og sammen med voksne, siger Lise Hostrup Sønnichsen, der har lagt vægt på, at børnene skal have medbestemmelse i fortællingerne, og at der skal være plads til pædagogernes faglighed.

Forskningen viser, at pædagoger ikke leger så meget i uderummet med børnene, sandsynligvis fordi normeringerne er stramme og tiden knap. Her kan Hoppeline give inspirationLise Hostrup Sønnichsen, børneergoterapeut og lektor

På stranden møder Marie, Hoppeline og Frækkefrø en vred krabbe, og situationen bliver anspændt, da Frækkefrø og krabben går i gang med at mundhugges. Det ender med at krabben – personificeret ved pædagog Jette Jørgensen – med hævede ”kløer” jager de hvinende børnene rundt på græsplænen. For nogle af børnene bliver spændingen lidt for voldsom, men heldigvis kan de tage pædagogstuderende Esben Thykjær i hånden og følge dramaet ved den ”trygge base”.

Personalets bidrag til de aktiverende fortællinger er netop bygget op omkring de tre roller: Den mundtlige fortæller (Line), den fysiske fortæller (Jette) og den trygge base (Esben).

- Hvis en pædagog formidler en slåskamp på en meget voldsom måde, vil det appellerer til nogle børn, mens det bliver for voldsomt for andre. De kan så søge hen til den trygge base. En anden mulighed er, at den mundtlige fortæller griber situationen, og viser de forsigtige børn, hvordan man kan udføre slåskampen som skyggeboksning, siger Lise Hostrup Sønnichsen, der gerne ser, at pædagogerne improviserer ud fra teksten på fortællearket.

Kræver deltagelse i børns hverdag

Det børneergoterapeutiske element i Hoppeline kommer til udtryk gennem de rammer, fortællingerne er med til at sætte for de aktiviteter, som pædagogerne skal udføre med børnene.

- Daginstitutionerne har ligesom folkeskolen en kæmpe opgave med at inkludere svage børn, og her synes jeg, at vi som ergoterapeuter har en masse at byde ind med, men det kræver, at vi kommer ud og deltager i børnenes hverdag. Hvis vi skal kunne hjælpe et barn med spisevanskeligheder, er det vigtigt, at vi sidder med ved frokostbordet, siger Lise Hostrup Sønnichsen.

Til gengæld kan projekter som Hoppeline være med til at skabe mere kreativitet og aktivitet i hverdagen i daginstitutionerne.

- Forskningen viser, at pædagoger ikke leger så meget i uderummet med børnene, sandsynligvis fordi normeringerne er stramme og tiden knap. Her kan Hoppeline give inspiration, siger Lise Hostrup Sønnichsen.

Line Damgaard Christiansen er enig. Ud over at være mundtlig fortæller i dagens udgave af Hoppeline er hun også motorikansvarlig pædagog for de omkring 100 børn, der har deres daglige gang i Under Egen.

- Vi har ikke meget tid til at planlægge aktiviteter, og derfor er det dejligt med et færdigt materiale, som er lige til at gå til, hvor man samtidig selv har mulighed for at skrue op for enten fortællingen eller de fysiske aktiviteter alt efter, hvad der nu passer til børnene den aktuelle dag, siger Line Damgaard Christiansen.

Hoppeline er inspireret af projektet Aktiv Året Rundt, som henvender sig til folkeskoleelever, og som også er iværksat af Videncenter for Sundhedsfremme. Omkring 200.000 skolelever har stiftet bekendtskab med Aktiv Året Rundt, og foreløbig har 800 daginstitutioner sagt ja tak til at deltage I Hoppeline.

- Jeg læste om projektet via et opslag i en gruppe på Facebook, som jeg som motorikansvarlig følger med i, forklarer Line Damgaard Christiansen, der har været meget tilfreds med udbyttet af Hoppeline. I takt med at børnene på hendes stue har bevæget sig gennem kapitlerne, er flere andre stuer på institutionen også blevet interesserede i at benytte Hoppeline.

Samarbejde om materialet

- Over 90 procent af de institutioner, som  har evalueret, er meget tilfredse med Hoppeline, og 80 procent har sagt, at de vil genbruge materialet, så det er jeg meget tilfreds med, siger Lise Hostrup Sønnichsen, der netop har fået trykt 300 ekstra eksemplarer af materialet og regner med at få 1000 daginstitutioner på deltagerlisten.

Lise Hostrup Sønnichsen har blandt andre samarbejdet med en grafiker, en musiker og en fotograf om udarbejdelsen af materialet, og hun har desuden fået hjælp og inspiration af 25 studerende fra ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ernærings- og sundhedsuddannelsen og pædagoguddannelsen.

Ud over den aktiverende fortælling, indeholder det site, der er knyttet til Hoppeline, også inspiration til kreativ og sund mad, taktile fortællinger gennem massage, instruktioner til 15 lege, tegne- og opgaveark i forskellige sværhedsniveauer samt videoer og noder til tre sange.

Efter cirka 30 minutters tumlen rundt på græsplanen er det tid til at give Marie et farvelknus. I dag har børnene fundet trylledrikken (et glas koldt vand), som de tager med hjem til Kong Grøn. Han kan bruge drikken til at fortrænge et af de rædsomme vanedyr: Sodavandsmonstret.

Blå bog: Lise Hostrup Sønnichsen

Stilling: Børneergoterapeut og lektor

Arbejdsplads: Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syd.

Kontakt: lhos@ucsyd.dk

Mere om ergoterapi og børn og unge