15. jun 2020 KL 11:21

Her er (sprog)hjælp at hente

Etnisk Ressourceteam er en enhed i Københavns Kommune, der fungerer som talerør mellem sundhedspersonale og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Et initiativ, hvor der er god brug for ergoterapeutiske kompetencer, fortæller projektkoordinator Ayse Döner Toplu.
Skribent: 
Anni M. Wiecka
Foto: 
Etnisk Ressourceteam/Københavns Kommune

En ældre herre med arabisk afstamning blev tilknyttet Sundhedshus Amager, efter han havde fået en ny hofte. Hans danske sprog var meget besværet, men det var alligevel lykkedes fysio- og ergoterapeuten i sundhedshuset at gennemføre et genoptræningsforløb. Men terapeuterne var i tvivl om, hvorvidt den ældre herre forstod, at han skulle fortsætte sin træning, når han kom hjem.

Fysio- og ergoterapeuten tog derfor kontakt til Etnisk Ressourceteam for at få hjælp til kommunikationen med den ældre herre.

Og det var en god idé, fortæller Noehe Hassan, som er såkaldt ressourceperson for Etnisk Ressourceteam. 

- Manden forstod godt, at han skulle fortsætte træningen derhjemme, men han var bange for, at terapeuterne var sure over, at han stadig – en gang i mellem – støttede sig til en stok, når han gik rundt. Det var en misforståelse, for terapeuterne ville netop gerne have, at han gik med stokken de næste tre måneder for at støtte sin hofte, men selv havde han en opfattelse af, at ”nu havde han fået ny hofte, så skulle han ikke gå rundt med stok”, fortæller Noehe Hassan.

Det er ofte den slags misforståelser, der kan opstå mellem sundhedspersoner og borgere med anden etnisk baggrund end dansk, forklarer hun, og tilføjer, at det netop er derfor, at det arbejde, som Etnisk Ressourceteam udfører, er så vigtigt.  

Etnisk Ressourceteam er en enhed organiseret i Københavns Kommune, som afhjælper udfordringer med kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og borgere med anden etnisk baggrund end dansk, i København Syd - Valby, Kongens Enghave, Vesterbro og Amager.

Ayse Döner Toplu er ergoterapeut og projektkoordinator for Etnisk Ressourceteam, og hun tager imod henvendelser fra sundhedsfaglige medarbejdere, som oplever sproglige udfordringer med en borger.                  

- Så koordinerer jeg en indsats med en ressourceperson; en sundhedsfaglig ansat med de relevante sproglige kompetencer. Ressourcepersonen bliver tilknyttet og holder et møde – enten fysisk eller over telefonen – med den pågældende borger og de pågældende medarbejdere, forklarer Ayse Döner Toplu.

Ressourcepersonen fungerer som et talerør mellem de to parter, men er ikke en tolk, fortæller hun. 

- Fordi ressourcepersonerne har en sundhedsfaglig baggrund, kan de dels sparre med medarbejderne om borgeren og dels målrette kommunikationen med den enkelte borger efter dennes kultur. F.eks. er det i nogle kulturer meget tabubelagt at skulle i kontakt med psykiatrien eller at skulle på plejehjem, og de ting kan ressourcepersonerne tage højde for, siger Ayse Döner Toplu.

På nuværende tidspunkt er der ingen ressourcepersoner med ergoterapifaglig baggrund, men det er der god grund til at ændre på, mener Ayse Döner Toplu. 

Brug for ergoterapeuter

Alle sundhedsfaglige medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Syd kan søge om at blive ressourceperson, hvis de opfylder kriterierne: Man taler et andet sprog end dansk og engelsk, er tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og har opbakning fra sin leder.

På nuværende tidspunkt har Etnisk Ressourceteam 66 ressourcepersoner, men kun Ayse Döner Toplu selv er ergoterapeut. Desuden har hun en kandidat i folkesundhedsvidenskab.

Får hun en opgave ind, der kræver terapeutiske kompetencer, og den pågældende borger taler tyrkisk, som er Ayse Döner Toplus tredjesprog, kan hun derfor godt træde til.

- Skal jeg besøge en borger med tyrkisk baggrund, ved jeg f.eks., at de som gruppe ofte er meget udsatte for slidgigt samtidig med, at deres sundhedsviden kan være begrænset, fordi mange af dem kom til Danmark for 50 år siden og måske er analfabeter. Derfor ligger der en vigtig opgave i at forklare dem, hvad det vil sige at genoptræne, og hvorfor genoptræning er godt, fortæller Ayse Döner Toplu.

Men hvis den pågældende case ikke taler tyrkisk, kan hun ikke stille sine ergoterapeutiske kompetencer til rådighed, og det er ærgerligt, mener hun.

- Vi har flere genoptræningscases, så det ville være godt med flere ergoterapeuter i teamet til at formidle målsætninger, hjælpemiddelfunktioner og hvorfor borgeren bør træne. Jeg vil klart opfordre ergoterapeuter i København Syd til at melde sig, fortæller Ayse Döner Toplu.

Fakta

Hvis du som sundhedsfaglig medarbejder i København Syd opfylder kriterierne for at blive ressourceperson, kommer du på et todages kursus, hvor du får undervisning i interkulturel kommunikation, konflikthåndtering og håndtering af etiske dilemmaer.

Herefter kan Etnisk Ressourceteam kontakte dig, når dine sproglige kompetencer matcher en given borger, og så får din arbejdsplads en refusion på 230 kroner i timen.

De sprog, der oftest er brug for, er arabisk, polsk og tyrkisk, men alle sprog – inklusive svensk og norsk – er velkomne, siger Ayse Döner Toplu.

På nuværende tidspunkt er 44 sprog repræsenteret.

Fælles forståelse

Noehe Hassan, som er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen på Amager, har været ressourceperson siden 2018. Hun taler flydende arabisk, fordi hendes forældre kommer fra Palæstina og Jordan, så hun var ikke et sekund i tvivl om, at hun var kvalificeret til at hjælpe.

- Begge mine forældre kom hertil som gæstearbejdere, og selvom de har været her i mange år, så taler de ikke særlig godt dansk. Min egen mor har brug for nogen til at oversætte, og jeg vidste, at hun næppe kunne være den eneste. Derfor giver det god mening, at jeg bidrager med mine kompetencer til teamet, fortæller hun. 

Hun oplever, at de borgere, hun kommer ud til, er trygge ved at fortælle om deres bekymringer eller stille de spørgsmål, de ligger inde med, fordi de taler samme sprog.

- Det med, at man forstår hinandens traditioner, kulturer og normer er rigtig vigtigt. Men også, at jeg kommer for dem: ”Jeg kommer for dig, og for at du kan blive tryg,” siger jeg til dem, og det bliver de glade og taknemmelige for, fortæller hun. 

God brug for indsatsen

Etnisk Ressourceteam har ambitioner om i løbet af de næste to år at kunne dække hele Københavns Kommune.

- Vi regner f.eks. med at, der er mange på Nørrebro, som kan få gavn af vores tilbud, siger Ayse Döner Toplu.

Hun håber også, at kommuner rundt omkring i landet vil blive inspirerede af Etnisk Ressourceteams arbejde, og foreløbig har bl.a. Kolding Kommune henvendt sig til hende for at høre om Etnisk Ressourceteams arbejde, og Rødøvre Kommune har bedt om hjælp til at klæde deres terapeuter på til at vejlede folk med anden etnisk baggrund end dansk om genoptræning, fortæller hun.

- Det giver super god mening at trække på eksisterende ressourcer og bruge dem i nye sammenhænge, siger Ayse Döner Toplu.

Læs mere om, hvordan du som sundhedsfaglig medarbejder kan bruge etnisk ressourceteam her.

LÆS OGSÅ: Amel Abdeddaim praktiserer ergoterapi på både fransk, arabisk, dansk og engelsk. Hun bruger sine sproglige kompetencer til at hjælpe udsatte multietniske familier - på deres eget sprog.