Dorte Melgaard er udviklingsterapeut ved Vendsyssel Sygehus og Ph.d.-studerende ved det Sundhedsfaglige Fakultet, Aalborg Universitet. Dorte Melgaard er udviklingsterapeut ved Vendsyssel Sygehus og Ph.d.-studerende ved det Sundhedsfaglige Fakultet, Aalborg Universitet.
24. aug 2015 KL 15:57

Forebyg dysfagi

Tredive procent af de patienter, der indlægges med lungebetændelse, har dysfagi. De har også en markant højere dødelighed. Det viser foreløbige resultater af ergoterapeut Dorte Melgaards ph.d.-afhandling.
Skribent: 
Maj Dahl-Rasmussen
Foto: 
Lisbeth Holten

En tredjedel af de patienter, der bliver indlagt med lungebetændelse på lungemedicinske afdelinger, har dysfagi. Det er en bekymrende stor andel, især når det tillige viser sig, at dødeligheden for de patienter er markant højere. Dermed bliver forskellen på at have dysfagi eller ikke et spørgsmål om liv eller død.

De foreløbige resultater stammer fra den undersøgelse, som udviklingsterapeut Dorte Melgaard har foretaget i forbindelse med sit ph.d.-projekt. Hun er nået frem til dem ved at følge 170 patienter, fra de blev indlagt med lungebetændelse og et år frem.

Ud over at vise, hvor stor en andel af patienterne, der har dysfagi, og hvor høj dødeligheden var, viser de foreløbige resultater også, at patienter med dysfagi har nogle særlige kendetegn.

Undersøgelsen fandt sted på lungemedicinsk afdeling på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Her blev alle patienter indlagt med lungebetændelse screenet for dysfagi gennem de to tests VVS-T og MISA. Derefter blev patienterne behandlet for dysfagi, som blev indledt på sygehuset og fulgt op i Hjørring og Frederikshavn kommuner, når de blev udskrevet.

Tegn på dysfagi

Når Dorte Melgaard gik i kast med lige præcis det emne, så skyldes det, at udenlandsk litteratur viser, at der er en høj forekomst af dysfagi hos de patienter, som bliver indlagt med lungebetændelse. Den viden var dog endnu ikke så udbredt i Danmark

- Gennem mine erfaringer med dysfagi havde jeg desuden observeret, at patienter med andre diagnoser og svage ældre ofte viste de samme tegn på dysfagi, som patienter med apopleksi og hjerneskader. Derfor var det oplagt at undersøge lige det område, fortæller Dorte Melgaard.

Da hun præsenterede sine planer på den lungemedicinske afdeling, var der interesse for emnet, selv om der ikke var viden om sammenhæng mellem dysfagi og lungebetændelse. Ledelsen indvilgede i at bakke op om at føre den ud i livet. Det samme gjorde Hjørring og Frederikshavn Kommuner, som sygehuset udskriver deres patienter til.

Ud over at vise, hvor stor en andel af patienterne, der havde dysfagi, og at de havde en markant højere dødelighed, viste de foreløbige resultater også, at patienterne havde nogle særlige kendetegn. Typisk var det ældre med lavere funktionsevne. De boede oftere på plejehjem. De havde lavere muskelstyrke og lavere BMI. Og så var de oftere demente. Disse foreløbige resultater bekræfter udenlandske studier.

Tidlig indsats forebygger 

Det så ud som om, at de borgere med dysfagi kunne få et liv med en højere livskvalitet gennem en forebyggende indsats.

- Hvis vi finder borgerne tidligt i forløbet, kan vi sikre, at de får mad med en hensigtsmæssig konsistens og korrekt næringsindhold. Dermed kan vi modvirke, at de taber sig og bliver afkræftede, ligesom vi kan sætte ind over for, at de fejlsynker og får lungebetændelse, understreger Dorte Melgaard.

Den indsats vil derfor betyde færre indlæggelser, kortere indlæggelser og et fald i genindlæggelser, som vil gavne borgerne og føre til besparelser for sygehusene. Og da borgerne gennem indsatsen formentlig vil kunne bevare et højere funktionsniveau og undgå at blive afkræftede, vil deres behov for hjælp blive mindre. Dermed vil det også betyde færre udgifter for kommunen.

Som en sideeffekt af sin ph.d., er det derfor lykkedes at få Sygehus Vendsyssel og kommunerne Frederikshavn og Hjørring til at samarbejde om en omfattende forebyggende indsat. På lungemedicinsk afsnit er der nu et øget fokus på dysfagi, og der bliver sat ind med behandling og vejledning med det samme. I kommunerne bliver der fulgt op lige efter udskrivelse ved, at en diætist og en ergoterapeut vurderer borgeren. Herfra sætter de ind med de redskaber og den støtte, som borgeren har behov for.

Kommunerne har desuden stort fokus på det forebyggende arbejde. Diætist og ergoterapeut underviser alle medarbejdere, som er i direkte kontakt med borgerne, så de bliver i stand til at spotte borgerne for dysfagi. De lærer også nogle enkle redskaber til at selv at afhjælpe problemet, og kan de ikke det, har de direkte adgang til at bestille et tilsyn af ergoterapeut og diætist. De forskellige faggrupper har et tæt samarbejde.

- Det er en tværfaglig indsats. Vi løfter i flok, og vi er ydmyge over for hinandens fagligheder og ved, at der ikke er nogen af os, der sidder inde med det endegyldige svar, fortæller Dorte Melgaard.

De forskellige faggrupper er også bevidste om ikke at slå hinanden i hovedet, hvis det ikke lige kører efter en snor, og en borger måske ikke bliver opdaget ved den første kontakt med en medarbejder i kommunen.

Dorte Melgaard er godt tilfreds med, at indsatsen over for dysfagi er ved at vinde frem på sygehuse og i kommuner. Men det må gerne gå hurtigere, så derfor ser hun det som meget positivt, at Ergoterapeutforeningen også deltager i at sætte fokus på emnet.

- Og så skal forskere som jeg selv blive ved med at sætte fokus på området. Vi er jo efterhånden en håndfuld ergoterapeuter, som har forsket i dysfagi, pointerer hun.

Effekt skal påvises

Det næste, Dorte Melgaard gerne vil undersøge, er, hvilken forskel det gør, at borgerne bliver udredt på sygehuse og i kommuner, og der er en forebyggende indsats. Bliver der færre genindlæggelser, kan det måles på dødeligheden og på borgenes funktionsevne?

- Vi skal kunne påvise effekten af indsatsen, det er meget vigtigt, understreger Dorte Melgaard.

Hun har dog ikke lyst til at stoppe der.

- Jeg har sådan cirka 115 ideer til undersøgelser, som kan belyse området. Jeg mener for eksempel, at der er mange flere lidelser, som indeholder en høj risiko for dysfagi. Så der er nok at gå i gang med.

Læs mere

 

 

Fakta: 
Ergoterapeut Dorte Melgaards har en blog om dysfagi. Her er litteratur og indlæg om området. Læs den på: dysfagi.org